PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 373--382
Tytuł artykułu

Struktura własności jako czynnik wyznaczający model nadzoru korporacyjnego oraz zróżnicowanie branżowe struktury własności polskich spółek publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ownership Structure as a Factor Affecting Corporate Governance Model and Industrial Diversity in the Ownership of Polish Public Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba określenia czy w Polsce występuje odmienna od występujących w podstawowych modelach corporate governance struktura własności korporacji oraz, czy struktura ta różni się między poszczególnymi branżami. Hipotezami postawionymi dla realizacji celu są stwierdzenia, że: 1) struktura własności występująca w spółkach notowanych na GPW w Warszawie jest różna od struktur własności występujących w podstawowych modelach corporate governance. 2) w przypadku spółek publicznych występuje branżowe zróżnicowanie struktury własności. W wyniku przeprowadzonej analizy struktury własności spółek zdiagnozowano, że różni się ona pod względem udziału poszczególnych inwestorów od struktur własności występujących w podstawowych modelach corporate governance. Zidentyfikowano również branżowe zróżnicowanie struktury własności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to determine whether there is a different corporate structure in Poland than that one existing in the basic models of corporate governance, and whether this structure varies between sectors. For his purpose, the following hypothesis were put forward: 1) the ownership of companies listed on the Warsaw Stock Exchange (GPW) is different from the ownership in basic models of corporate governance, 2) there is sector diversity in the ownership of public companies. As a result of the analysis of the ownership of companies, it was found that this ownership differs from the ownership in basic models of corporate governance. Additionally, sector diversity of the ownership was identified. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Adamska A., Własność i kontrola, perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Adamska A., System nadzoru korporacyjnego na świecie - tendencje zmian, "Ekonomia i prawo" 2011, tom. VII, 1.
 • Adamska A., Zmiany akcjonariatu spółek publicznych w dobie kryzysu, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2012, 117.
 • Adamska A., Urbanek P., Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, "Gospodarka Narodowa" 2014, vol. 2, nr 270.
 • Babic V., Corporate governance problem in transition economies, [in:] S, Winston-Salem: Wake Forest University, Social Science Research Seminar, 2003.
 • Bank of Japan, Flow of Funds Report, Table 2, http://www.boj.or.jp/en/statistics/pub/boj_st/index.htm/, (31.03.2017).
 • Berndt M., Global differences in corporate governance system theory and implication for reforms, "The Harward John M. Olin Siscussion Paper Series" 2000, 11, http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/303.pdf, (02.05.2017).
 • Bohdanowicz L., Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Franks J., Mayer C., Corporate Ownership and Control in The U.K., Germany, and France, "Journal of Applied Corporate Finance, 1997, vol. 9, no. 4.
 • Goergen M, Manjon M.C., Renneboog L., Is the German System of corporate governance towards the Anglo-American model?, "Journal of Management & Governance" 2008, vol. 12, no. 1.
 • Golec A., Zamojska A, Klasyfikacja systemów nadzoru korporacyjnego - podejście alternatywne, "Problemy Zarzadzania" 2014, vol. 12, nr 2 (46).
 • Gillan S. L., Starks L.T., Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investors: A Global Perspective, "Journal of Applied Finance" 2003, vol. 13, no. 2.
 • Ignyś-Lipowiecka A., Udział różnych grup akcjonariuszy w nadzorze nad spółką akcyjną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie" 2013, 98.
 • Jackson G., Stakeholders under Pressure: corporate governance and labour management in German and Japan, "Corporate Governance" 2005, vol. 13, no. 3.
 • Jackson G., Moerke A., Continuity and Change in Corporate Governance: comparing Germany and Japan, "Corporate Governance" 2005, vol. 13, no. 3.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Keasey K., Thompson S., Wright M., Corporate Governance, Accountability, Enterprise and International Comparisons, John Wiley & Sons, West Sussex, 2005.
 • Maciaszek Z., Społeczne i kulturowe aspekty ładu korporacyjnego, "Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe" 2013, 4 (60).
 • Mackiewicz P.J., Corporate governance w polskich spółkach publicznych, "Współczesne problemy ekonomiczne" 2015, nr 11.
 • Olivares J., Hormigo J., Villalba J., Benavides I., Minimum Sum of Absolute Differences Implementation in a Single FPGA Device, in IEEE Int. Conf. on Field Programmable Logic, vol. 3203, 2004.
 • Ruth V.A., Williams C.A., Conley J.M., Rupp D.E., Corporate Governance and Social Responsibility: a comparative analysis of the UK and the US, "Corporate Governance and Social Responsibility" 2006, vol 14, no. 3.
 • Samborski A., Nadzór korporacyjny w kontekście globalizacji, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2012, 267.
 • Share Ownership Structure in Europe, FESE, 2008 www.fese.eu/images/SHARE_OWNERSHIP_SURVEY_2007.pdf, (02.05.2017).
 • stooq.pl (31.03.2017).
 • The US Federal Reserve Flow of Funds Report p. 128, https://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/z1.pdf, (31.03.2017).
 • Urbanek P., Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych, "Zeszyty Naukowe PTE" 2011, nr 9.
 • Wawryszuk-Misztal A., Struktura akcjonariatu polskich spółek giełdowych zmieniających rynek notowań akcji, Łódź 2015, http://konferencja1.home.pl/kreator/data/documents/Wawryszuk-Misztal.pdf, (02.05.2017).
 • Weimer J., Pape J., A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, "Corporate governance. An International Review" 1999, vol. 7, no. 2.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.