PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4(30) W stronę zielonej gospodarki | 65--68
Tytuł artykułu

Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie polityki zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Green public procurement as a tool of sustainable development policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie coraz częściej mówi się o potrzebie świadomej konsumpcji i troski o środowisko naturalne. Szczególną uwagę zwraca się na konieczność gospodarowania w sposób, który umożliwi zaspokojenie potrzeb nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń. Ogromne znaczenie we wdrażaniu polityki proekologicznej mają działania podmiotów publicznych, gdyż - ze względu na wielkość dokonywanych przez nich zakupów towarów i usług - są szczególnie istotnym konsumentem. Artykuł jest próbą przedstawienia zielonych zamówień publicznych jako jednego z narzędzi wprowadzających założenia polityki zrównoważonego rozwoju. Zostanie w nich omówiona istota zielonych zamówień publicznych, związane z nimi aspekty prawne oraz ekonomiczne koszty proekologicznych inwestycji. Praca wykaże efektywność zielonych zamówień publicznych porównując ich wielkość ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, takimi jak energochłonność gospodarki, produktywność zasobów czy Krajowa Konsumpcja Materialna.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently, there is often talked a lot about the need for conscious consumption and the care for the natural environment. Particular attention is paid to the need to manage in a way that will meet the needs of not only current but also future generations. The activities of public entities are of great importance in the implementation of proecological policy, because - due to the volume of their purchases of goods and services - they are a particularly important consumer. The article is an attempt to present green public procurement as one of the tools introducing the assumptions of the sustainable development policy. The essence of green public procurement, legal aspects and economic costs of environmentally friendly investments will be discussed in them. The work will show the effectiveness of green public procurement by comparing their size with sustainable development indicators such as energy intensity of the economy, resource productivity, and National Material Consumption.(original abstract)
Rocznik
Strony
65--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biernacki M., (2011) Wykorzystanie rachunku kosztów cyklu życia w podejmowaniu decyzji przez toutoperatorów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 41.
 • Blanchard B.S., Fabrycky W., (1991) Life-Cycle Cost and Economic Analysis.
 • Bogusz A., (2017) Koszty cyklu życia LCC, Urząd Zamówień Publicznych.
 • Dziaduch I., (2010) Modele Szacowania Kosztu Cyklu Życia, "Logistyka".
 • GUS Departament Badań Regionalnych i Środowiska (2016) Notatka informacyjna.
 • htt p://www.instytutzzp.pl/wieden-walczy-ze-zmianami-klimatu-za-pomoca-zamowien-publicznych/ [10.12.2018].
 • htt ps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia/wprowadzenie [10.12.2018].
 • Komisja Europejska (2010) Ekologiczne zakupy. Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych.
 • Lusawa R., (2009) Hans Carl von Carlowitz Twórca pojęcia "trwałości", "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie" 1-2 (III) 2009.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Behrens W.W., (1972) The Limits to Growth, New York: Universe Books.
 • Palka-Wyżykowska K., (2008) Metoda LCC i jej przydatność do ekonomicznej oceny efektywności systemów energetycznych na przykładzie systemów grzewczych w budownictwie mieszkaniowym.
 • Pchałek M., Juchnik A., Kupczyk P., (2010) Prawne aspekty zielonych zamówień publicznych w Zielone zamówienia publiczne, Urząd Zamówień Publicznych.
 • Selech J., Kurczewski P., (2012) Life Cycle Costi ng (LCC) jako nowoczesny model zarządzania kosztami cyklu życia na przykładzie obiektów technicznych, "Problemy Eksploatacji".
 • U'Thant, (1969) Raport Sekretarza Generalnego ONZ zdnia 26.05.1969 r. Człowiek ijego środowisko, "Biuletyn Polskiego Komitetu d/s UNESCO" 1/1969.
 • Zielone zamówienia publiczne. Zbiór dobrych praktyk htt ps://www. uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/26713/Zielone_zamowienia_publiczne_Dobre_praktyki.pdf [10.12.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.