PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1116 Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności | 332--339
Tytuł artykułu

Polski przedsiębiorca a europejskie prawo konsumenckie - wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przed nieuczciwą reklamą

Warianty tytułu
Polish Entrepreneur Vs. the European Consumer Law, Selected Issues Concerning the Protection Against Dishonest Advertising
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja jako bardzo szeroki i złożony proces mający wpływ na wszystkie sfery naszego życia oznacza tworzenie nowego typu powiązań miedzy przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Obszarami globalizacji są zarówno finanse, rynki, strategie konkurencyjne, technologia, badania i rozwój wiedzy, jak i regulacje prawne. Poddanie się procesom globalizacyjnym swobodnie działających na rynku jednostek jest przejawem szukania przez ludzi optymalnych sposobów gospodarowania. Konsekwencją tego jest konieczność wypracowania specyficznych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, mianowicie zarządzania w otoczeniu globalnym, traktującym cały świat jako potencjalny rynek sprzedaży oraz zorientowania na rynki światowe i na konkurencję w skali globalnej.
Przedsiębiorstwa chcące zaznaczyć na trwałe swoją obecność na globalnym rynku muszą zintensyfikować działania o charakterze strategicznym, które zadecydują o wzroście międzynarodowej konkurencji. O konkurencyjności natomiast decyduje innowacyjność, czyli zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżerskich i organizacyjnych oraz możliwość przekształcenia ich w sukces komercyjny. Ten z kolei w znacznym stopniu uzależniony jest od działań promocyjnych (m.in. reklamy) skierowanych na wyróżnienie, zindywidualizowanie szeroko pojętego produktu oraz wykreowanie jego wartości dla nabywcy. Efektywna promocja nabiera więc strategicznego wymiaru i, niestety, często bywa źródłem licznych nadużyć godzących zarówno w jej adresata, czyli potencjalnego klienta, jak i w samą konkurencję. (fragment tekstu)
EN
The problems regarding protection of the widely defined consumer as the weaker participant of the market game have been discussed in the article. In the light of the European law an attempt has been made to define the consumer and the extent of his protection. The article also analyses the European Union regulations concerning consumer protection against dishonest advertising (misleading and comparative advertisements) and the problem of taking responsibility for dishonest advertising. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Czapliński W., Ostrihanski R., Saganek P., Wyrozumska A. (red.), Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Grzybczyk K., Ochrona konsumenta przed nieuczciwą reklamą, [w:] E. Nowińska, P. Cebula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze 2005.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004.
 • Namysłowska M., Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] M. Królikowska-Olczak (red.), Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki, Difin, Warszawa 2005.
 • Nowińska E., Cebula P. (red ), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze 2005.
 • Procureur du Roi v. Benoit et Gustave Dassonville, C-8/74, (1974) ECR 1-83, [w:] W. Czapliński, R. Ostrihanski, P. Saganek, A. Wyrozumska (red.), Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Wiewiórowska-Domagalska A., Europejskie prawo konsumenckie - rozwój, problemy, pytanie o przyszłość, [w:] E. Nowińska, P. Cebula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze 2005.
 • Wiszniewska-Białecka I., Prawo reklamy, [w:] W. Czapliński, R. Ostrihanski, P. Saganek, A. Wyrozumska (red.), Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Verband Sozialer Wettberb v. Clinique Laboratoires SNC i Estee Lauder Cosmetics GmbH, C-315/92, ECR 1-0317, [w:] W. Czapliński, R. Ostrihanski, P. Saganek, A. Wyrozumska (red.), Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Verein Gegen Unwersen In Handel und Gewerbe Koln e. V. V. Mars Gmbh, C-470/93, ECR I- 1923, [w:] W. Czapliński, R. Ostrihanski, P. Saganek, A. Wyrozumska (red.), Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.