PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | R. 19, nr 4, t. 1 Zintegrowane podejście do spójności - rola statystyki publicznej | 151--156
Tytuł artykułu

Rola poprawnej diagnozy w procesie przygotowania programu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Correct Diagnosis in the Process of Preparations of Local Selfgovernment Entities' Development Programs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Produktem końcowym przygotowania dokumentów strategicznych jest opracowanie zestawu konkretnych programów, wskazujących obszary interwencji i opisujących działania, które powinny być podjęte JST. Etapem rozpoczynającym pracę nad takimi dokumentami jest diagnoza (określenie uwarunkowań). Diagnoza powinna definiować silne i słabe cechy regionu oraz wskazywać potencjalne zagrożenia oraz miejsca przewagi. Błędy pojawiające się w diagnozie mogą mieć przełożenie na niepoprawnie przygotowane programy rozwojowe. Artykuł wskazuje pola, na których mogą pojawić się pewne potknięcia, uwypuklając je poprzez studium trzech analiz ex-ante dokumentów strategicznych województwa małopolskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The final product of strategic documents is to develop a set of specific programs, indicating areas of intervention and describing actions that should be taken by local government units. The stage commencing work on such documents is a diagnosis (determine the conditions). The diagnosis should define the strengths and weaknesses of a region and identify potential hazards and space superiority. The errors appearing in the diagnosis can be translated into not properly prepared development programs. Article indicates fields where there may be some stumblings highlighting them through the study of three ex-ante analysis of strategic documents of the malopolska voivodship. (original abstract)
Twórcy
 • Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Urząd Statystyczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bończak-Kucharczyk E., Strategie rozwoju regionu i miast. Metodologia i wskazówki praktyczne, Minigo 2008.
 • 2. Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 • 3. Dziemianowicz W., Kierzkowski T., Knopik R., Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?: poradnik dla gmin i powiatów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 • 4. Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A., Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • 5. Ocena ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2011.
 • 6. Ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • 7. Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Raport Końcowy, Agrotec Polska sp. z o.o., Warszawa 2013.
 • 8. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
 • 9. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020.
 • 10. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020.
 • 11. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.