PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 7 | 36--49
Tytuł artykułu

Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zasada czy już jedynie wyjątek?

Warianty tytułu
Tax Neutrality of Company Mergers after Amendments to the Corporate Income Tax Act. Still the Rule or Just an Exception?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje nowe zasady opodatkowania połączeń spółek kapitałowych obowiązujące od 1.01.2018 r. W szczególności przedmiotem rozważań autorów była analiza pojęcia wartości emisyjnej udziałów (akcji), która jest kluczowa dla oceny podatkowych skutków połączenia, a przyjęta przez ustawodawcę definicja budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przeprowadzone analizy doprowadziły autorów do wniosku, że obecnie obowiązujące przepisy mogą w pewnym zakresie pozostawać w sprzeczności z zasadą neutralności połączeń wynikającą z prawa europejskiego. W dalszej części artykułu szczegółowej analizie zostały poddane skutki podatkowe połączeń odwrotnych i połączeń wielopoziomowych. Poprzez zastosowanie wykładni gospodarczej i prounijnej w ocenie autorów możliwa jest taka interpretacja obowiązujących przepisów, aby w obu wyżej wskazanych przypadkach zasada neutralności połączeń została zachowana na gruncie obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych przypadkach nie jest możliwa wykładnia pozwalająca na pełne zachowanie tej zasady. W takich sytuacjach należy odmówić zastosowania normom prawa polskiego, które wydają się sprzeczne z normami prawa europejskiego, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa unijnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the new taxation rules of mergers of limited companies and joint-stock companies that came into force on 1 January 2018. In particular, the authors analysed the term 'issue value per share', which is crucial for the assessment of tax implications of a merger, since the definition adopted by the legislator raises a number of questions on its interpretation. The analysis performed has led the authors to conclusion that the current provisions may conflict with the principle of neutrality of mergers resulting from European law. Thereafter, the tax effects of reverse and multilevel mergers were analysed in detail. In the authors' opinion, it is possible to interpret the current provisions in both above-mentioned cases by application of economic and pro-EU interpretation such that the principle of neutrality of mergers should be respected. Notwithstanding the foregoing, in some cases the interpretation that complies with this principle is impossible. Thus, in such cases the application of Polish rules which are contrary to the rules of European law should be disobeyed, in accordance with the principle of the primacy of EU law.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
36--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G. i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017 Czerwiński M., Sołtysiak P., Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego, "Monitor Podatkowy" 2012/12.
 • Czerwiński M., Sołtysiak P., Prawne i podatkowe kontrowersje wokół wydania udziałów lub akcji własnych w toku połączenia odwrotnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2018/5.
 • Jezierski T., Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego, "Monitor Podatkowy" 2008/9.
 • Kidyba A., Art. 492 [w:] Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2018 (dostęp: 31.08.2018 r.).
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek, red. A. Opalski, Warszawa 2016.
 • Mazgaj M., Wieloszczeblowe połączenie down stream merger, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012/5.
 • Mazgaj M., Przejęcie spółki dominującej przez jej zależną spółkę z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 2011/10.
 • Opalski A., Achramowicz W., Kontrowersje wokół przejęcia spółki dominującej przez zależną spółkę z o.o., "Monitor Prawa Handlowego" 2013/3.
 • Opodatkowanie spółek, red. Litwińczuk H., Warszawa 2016.
 • Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Warszawa 2014.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Kodeks spółek handlowych, t. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633, Warszawa 2012.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Kodeks spółek handlowych, t. 4, Warszawa 2009.
 • Szumański A., Jednoczesne przejęcie spółek kapitałowych oraz skutki tzw. wyłączenia z przejęcia jednej spółki przejmowanej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2011/6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.