PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1116 Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności | 570--577
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny i innowacyjność w kontekście rozwoju regionalnego

Warianty tytułu
Intellectual Capital and Innovativeness in Regional Development Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szanse na rozwój regionu są tym większe, im bardziej zwarte - w sensie przestrzennym, a nade wszystko instytucjonalnym1 - stanowi on terytorium. To konsekwencja nowego podejścia do gospodarki i wdrażania idei gospodarki opartej na wiedzy, wymuszających reorientację dotychczas stosowanego instrumentarium rozwoju regionalnego. Konkurencyjność gospodarki regionalnej i jej zdolności do trwałego rozwoju zależą już nie wyłącznie od lokalizacji tradycyjnych czynników: ziemi, kapitału i pracy, ale także - z upływem czasu w coraz większym stopniu - od wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania (technologii). Kluczowe znaczenie w rozwoju regionów odgrywają współcześnie tzw. endogeniczne czynniki wzrostu, w tym poziom kwalifikacji społeczności regionalnej i lokalnej oraz rozwinięta infrastruktura przedsiębiorczości i transferu technologii.
W ograniczonych ramach artykułu nie sposób wyczerpująco omówić wszystkich zasygnalizowanych zagadnień. Wątkiem, jest wskazanie możliwości, jakie w rozwoju potencjału innowacyjnego polskich regionów daje partnerstwo i współpraca w ramach regionalnych systemów innowacyjnych oraz wdrażanie regionalnych strategii innowacji. (fragment tekstu)
EN
Subject of the article is intellectual capital and innovativeness in regional development context. Intellectual capital is defined as input necessary to stimulate regional development and innovativeness as it's methodology and upper value. Author addressed issues of Polish regions low-level innovativeness and chances for their innovative potential growth thanks to creating Regional Innovation Systems and implementing Regional Innovation. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Trend Chart on Innovation, http://trendchart.cordis.lu, 16.01.2006.
 • Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski, ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Departamentu Strategii Gospodarczej MG, Warszawa-Kraków 2002.
 • Innowacyjność w regionach, http://www.pi.gov.pl/Default.aspx?docId=330, 15.01.2006.
 • Klepka M., Raport z inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w Polsce, PARP, Warszawa 2005.
 • Leszczewska K., Zróżnicowanie regionalne w Polsce, Zeszyty Naukowe WSZiP im. B. Jańskiego nr 1/2000.
 • Markowski T., Funkcja NSRR na lata 2007-2013 - wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego w projekcie NSRR, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej w MGiP, http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/06E2D2A6-8133-4AlC-853A-E2DC53E638Cl/13093/markowski_funkcja_nsrr_aspekt_ przestrzenny.doc, 10.12.2005.
 • Matusiak K., Ośrodki innowacji w Polsce, PAR.P i SOOIiP, Poznań-Warszawa 2005.
 • Okoń-Horodyńska E., Strategia Lizbońska - założenia programu rozwoju innowacyjnej Europy?, [w:] Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, PTE, Warszawa 2005.
 • Patrzałek L., Polityka wewnątrzregionalna (intraregionalna) - przesłanki, uwarunkowania, cechy, "Samorząd Terytorialny" (997, nr 1-2.
 • Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie - strategiczne wytyczne Wspólnoty na okres 2007-2013, Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 5 lipca 2005, COM(2005)299.
 • Spójność i Agenda Lizbońska: rola regionów, protokół z sesji i posiedzeń okrągłego stołu z dnia 3 marca 2005, http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/lisbon/agenda_pl.pdf, 16.12.2005.
 • Stańczyk Z.J., Dwa rodzaje kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 • Sveiby K., The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control and Valuation of Know-How Companies, Affarsvarlden/Ledarskap, Stockholm 1989.
 • Szlachta J., Wnioski dla Polski wynikające z raportu kohezyjnego Komisji Europejskiej: nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci Raport na temat spójności społecznej i gospodarczej. Luksemburg 2004, ekspertyza dla MGiP, Warszawa 2004.
 • Zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki. Stanowisko RSSG, [w:] Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 26, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.