PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 208
Tytuł artykułu

Wykorzystanie mediów społecznościowych w perspektywie modelu biznesu trenera z branży fitness

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca stanowi niepodjętą w Polsce do tej pory próbę opisania działalności podmiotów z branży fitness, łączącą problematykę modeli biznesu z wykorzystaniem mediów społecznościowych dla potrzeb prowadzonej działalności. Kluczowym aspektem wykorzystywania tych mediów jest kształtowanie krajobrazu informacyjnego, który podlega m.in. współdzieleniu zasobów informacyjnych, ale jednocześnie może być dostosowany do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Praca ta koncentruje się również na podmiocie świadczącym usługi w branży fitness, jakim jest trener. Ta perspektywa dotycząca formy podmiotu świadczącego usługi również jest unikalna, gdyż większość opracowań branżowych, nie mówiąc już o pracach naukowych, dotyczy przede wszystkim klubów fitness, a trenerzy w tych klubach są zazwyczaj rozpatrywani jedynie jako czynnik wpływający na poziom obsługi klienta. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abraham S. (2013), Will business model innovation replace strategie analysis? "Strategy & Leadership", Vol. 41, No. 2, s. 31-38.
 • Afthinos Y., Theodorakis N.D., Nassis P. (2005), Customers' expectations of service in Greek fitness centers: Gender, age, type of sport center, and motivation differences, "Managing Service Quality: An Intemational Joumal", Vol. 15, Iss. 3, s. 245-258.
 • Al-alak B.A. (2010), Impact of marketing actions on relationship ąuality in the health and fitness sector in Jordan and its implications for social marketing: A field/analytical study, "Social Marketing Quarterly", Vol. 16, No. 2, s. 70-93.
 • Alexandris K., Douka S., Papadopoulos P., Kaltsatou A. (2008), Testing the role ofservice quality on the development of brand associations and brand loyalty, "Managing Service Quality", Vol. 18 No. 3, s. 239-254.
 • Aluri A., Slevitch L., Larzelere R. (2015), The effectiveness of embedded social media on hotel websites and the importance of social interactions and return on engagement, "Intemational Joumal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 27, Iss. 4, s. 670-689.
 • Amit R., Zott Ch. (2012), Creating value through business model innovation, "MIT Sloan Management Review", Vol. 53, No. 3, s. 41-49.
 • Andersen J., Ljungkvist T., Svensson L. (2015), Entrepreneurially oriented in what? A business model approach to entrepreneurship, "Journal of Smali Business and Enterprise Development", Vol. 22 No. 3, s. 433-449.
 • Antczak Z. (2011), Wirtualność i organizacja wirtualna (rozważania deskryptywno-epistemologiczne), "Współczesne Przeobrażenia Procesów Zarządczych Przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 217, s. 21-28.
 • Antczak Z. (2013), Proces uczenia się w organizacji (rozważania eksploracyjno--semantyczne), "Nauki o Zarządzaniu", nr 2, s. 9-21.
 • Aspara J., Lamberg J.A., Laukia A., Tikkanen H. (2011), Strategie management of business model transformation: Lessons from Nokia, "Management Decision", Vol. 49, No. 4, s. 622-647.
 • Badowska S., Delińska L. (2018), Media społecznościowe jako źródło absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 18-26.
 • Bagrij J. (2015), Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3, s. 9-19.
 • Batorowska H. (2016), Refleksja nad kulturą informacyjną w ujęciu interdyscyplinarnym [w:] H. Batorowska, Z. Kwiasowski (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, t. II, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, s. 11-19.
 • Bedyńska S., Cypryańska M., red. (2013), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 • Bedyńska S., Niewiarowski J., Cypryańska M. (2013), Wprowadzenie do analizy wariancji [w:] S. Bedyńska, M. Cypryańska (red.), Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa, s. 13-26.
 • Beucker S., Fichter K. (2012), Self-organizing networks and radical innovations - the emergingphenomenon of innovation communities [w:] ISPIM Conference Proceedings, The Intemational Society for Professional Innovation Management (ISPIM), Hamburg, s. 1-17.
 • Bianchi A. (2018), Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu marki na rynku dóbr luksusowych, "Marketing i Rynek", nr 4 (CD), s. 44-58.
 • Bielecka A. (2017), Cyrkularne modele biznesowe w energetyce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2, s. 99-107.
 • Bilińska-Reformat K., Reformat B. (2014), Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych, "Marketing i Rynek", nr 4 (CD), s. 208-214.
 • Bojanowska A. (2018), Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności marketingowej przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2018, nr 4 (CD), s. 77-88.
 • Booth N., Matic J.A. (2011), Mapping and leveraging influencers in social media to shape corporate brand perceptions, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 16, Iss. 3, s. 184-191.
 • Bossak J.W. (2013), Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Bratnicki M. (2011), Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji: konstrukt i jego wymiary, "Współczesne Zarządzanie", nr 3, s. 34-42.
 • Breesch D., Vos S., Scheerder J. (2015), The financial viability of the fitness industry in Belgium, "Sport, Business and Management: An International Journal", Vol. 5, No. 4, s. 365-385.
 • Brooks D. (2004), The complete book of personal training, Human Kinetics, USA.
 • Brown Z. (2015), Challenging times ahead for fitness clubs, http://www.slideshare.net/ ZachBrown6/2015-fitness-club-market-analysis-44931297 (dostęp: 29.08.2016).
 • Bruhn M., Schoenmueller V., Schafer D.B. (2012), Are social media replacing traditional media in terms of brand equity creation? "Management Research Review", Vol. 35, No. 9, s. 770-790.
 • Brzozowska-Woś M. (2013), Media społecznościowe a wizerunek marki, "Journal of Management and Finance", vol. 11, nr 1/1, 53-64.
 • Brzóska J., Pyka J. (2012), Rozwój ekosystemu innowacji w regionie w perspektywie 2020 roku [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice, s. 44-55.
 • Bugshan H., Nick Hajli M., Lin X., Featherman M., Cohen I. (2014), Social media for developing heałth services, "Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 17, Iss. 3, s. 283-296.
 • Burzyńska A. (2002), Poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, gender, dyskursy mniejszości i co dalej? "Przestrzenie Teorii", nr 1, s. 65-86.
 • Carayannis E.G., Grigoroud E., Sindakis S., Walter Ch. (2014), Business model innovation as antecedent of sustainable enterprise excellence and resilience, "Journal of the Knowledge Economy", Vol. 5, Iss. 3, s. 440-463.
 • Carayannis E.G., Sindakis S., Walter Ch. (2015), Business model innovation as lever of organizational sustainability, "The Journal of Technology Transfer", Vol. 40, Iss. 1, s. 85-104.
 • Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2010), Competitireness: Business model reconfiguration for innovation and intemationalization, "Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management", Vol. 8, No. 2, s. 123-149.
 • Cavalcante S.A. (2014), Preparingfor business model cliange: the "pre-stage" finding, "Journal of Management & Governance", Vol. 18, Iss. 2, s. 449-469.
 • Cavalcante S., Kesting P., Ulhoi J. (2011), Business model dynamics and innovation: (Rejestablishing the missing linkages, "Management Decision", Vol. 49, No. 8, s. 1327-1342.
 • Chalimoniuk-Nowak M. (2016), Marketing we mgle. Opinia, "Marketing w Praktyce", nr 7, s. 15-17.
 • Chang K., Chelladurai P. (2003), System-based ąuality dimensions in fitness sewices: Development of the scalę of ąuality, "The Service Jndustries Journal", Vol. 23, Iss. 5, s. 65-83.
 • Chen T.H. (2008), The examination of factors that affect the relationship between employee-customer satisfaction in recreational sport/fitness clubs in Taiwan, Doctor of Education dissertation, United States Sports Academy, Daphne, AL.
 • Cheng K.M., Hsu Ch.H., Huang Ch.H. (2012), A study on the application of 6-Sigma on the enhancement of service ąuality of fitness club, "Quality & Quantity", Vol. 46, Iss. 2, s. 705-713.
 • Chiou Ch.H. (2011), Dynamic capabilities, collaborative network and business model: An empirical analysis of Taiwan HTC Corporation, "African Journal of Business Management", Vol. 5, Iss. 2, s. 294-305.
 • Chiu W.Y., Lee Y.D., Lin T.Y. (2011), Innovative services in fitness clubs: Personal trainer competency needs analysis, "International Journal of Organizational Innovation", Vol. 3, Iss. 3, s. 317-328.
 • Collins D.L., Roman F.J., Chan H.C. (2011), An empirical investigation of the relationship between profitability persistence and firms ' choice of business model: Evidence from the U.S. airline industry, "Journal of Management Accounting Research", Vol. 23, s. 37-70.
 • Cyfert S., Janicki M. (2016), Modele biznesowe klubów piłkarskich - próba typologizacji, "Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka", nr 4, s. 9-16.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. (2011), Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy [w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace Naukowe, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 99-107.
 • Czakon W. (2006), Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 9-13.
 • Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 57-61.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2015), Metodyka systematycznego przeglądu literatury [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 119-139.
 • Czetwertyński S. (2013), Media społeczne a komercjalizacja blogosfery. Zanieczyszczenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 797(33), s. 5-17.
 • Danielak W. (2012), Business model of the enterprise as a tool of building interorganizational relationships, "Management", Vol. 16, No. 2, s. 30-39.
 • Daszkiewicz N. (2014), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 7, cz. 1, s. 243-252.
 • Delamothe T. (2001), Navigating across medicine's electronic landscape, stopping at places with pub or central in their names, "BMJ: British Medical Journal", Vol. 323(7321), s. 1120-1122.
 • De Leeuw D. (2005), To mix or not to mix data collection modes in surveys, "Journal of Official Statistics", Vol. 21, Iss. 2, s. 233-255.
 • De Leeuw E.D., Hox J.J. (2011), Internet surveys as part of a mixed mode design [w:] M. Das, P. Ester, L. Kaczmirek (eds.), Social and behavioral research and the internet: Advances in applied methods and research strategies, Taylor & Francis Group, New York, s. 45-76.
 • Delińska L. (2017), Koncepcja marketingu doświadczeń w nowych mediach, "Zarządzanie i Finanse", R. 15, nr 1, s. 81-94.
 • Divine R.L., Lepisto L. (2005), Analysis of the healthy lifestyle consumer, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 22, Iss. 5, s. 275-283.
 • Domaradzki K. (2014), Crossfit: jedni kochają, inni zarabiają, "Forbes", nr 5, https:// www .forbes.pl/pierwszy-milion/crossfit-j edni-kochaj a-inni-zarabiaj a/bkfz20k (dostęp: 19.11.2018).
 • Dorenda-Zaborowicz M. (2012), Marketing w social media, "Nowe Media. Czasopismo Naukowe", nr 3, s. 59-79.
 • Drzazga M. (2013), Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 140, s. 98-111.
 • Dyduch W. (2015), Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 306-331.
 • Dyduch W., Kozłowska I. (2011), Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa z perspektywy zależności zasobowych [w:] J. Brzóska, J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice, s. 279-293.
 • Dziubińska A. (2012), Rozwój kompetencji dynamicznych w procesie umiędzynarodowienia [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice, s. 167-176.
 • Dziurski P. (2016), Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 420, s. 80-89.
 • Eppler M.J., Hoffmann F. (2012), Does method matter? An experiment on collaborative business model idea generation in teams, "Innovation: Management, Policy & Practice", Vol. 14, Iss. 3, s. 388-403.
 • Erdoğmuş I.E., Cicek M. (2012), The impact of social media marketing on brand loyalty, "Procedia-Social and Behavioral Sciences", Vol. 58, s. 1353-1360.
 • Euchner J., Ganguly A. (2014), Business model innovation in practice, "Research-Technology Management", Vol. 57, Iss. 6, s. 33-39.
 • Evans J.D., Johnson R.O. (2013), Tools for managing early-stage business model innoyation, "Research-Technology Management", Vol. 56, Iss. 5, s. 52-56.
 • Fabjaniak-Czerniak, K. (2012), Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations [w:] K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa, s. 173-194.
 • Falencikowski T. (2011), O istocie modeli biznesu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", nr 13, s. 23-33.
 • Falencikowski T. (2012), Strategia a model biznesu - podobieństwa i różnice, "Zarządzanie Strategiczne w Praktyce i Teorii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 260, s. 81-93.
 • Falencikowski T. (2013), Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Falencikowski T. (2015a), Model biznesu sieci przedsiębiorstw - założenia podstawowe, "Problemy Zarządzania", nr 1(50), t. 1, s. 104-117.
 • Falencikowski T. (2015b), Odnowa modelu biznesu, "Management Forum", vol. 3, No. 1, s. 61-69.
 • Falencikowski T., Nogalski B. (2011), Model biznesu w perspektywie zasobowej [w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace Naukowe, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 85-97.
 • Fensel D. (2001), Ontologies: Silver bullet for knowledge management and electronic commerce, Springer-Verlag, Heidelberg.
 • Ferguson C.J., Munoz M.E., Garza A., Galindo M. (2014), Concurrent and prospective analyses of peer, television and social media influences on body dissatisfaction, eating disorder symptoms and life satisfaction in adolescent girls, "Joumal of Youth and Adolescence", Vol. 43, Iss. 1, s. 1-14.
 • Figiel D. (2015), Ideał wychowania faszystowskiego, "Ogrody Nauk i Sztuk", nr 5, s. 41-48.
 • Flyvbjerg B. (2004), Five misunderstandings about case-study research [w:] C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium, D. Silverman (eds.), Qualitative Reserach Practice, Sagę, London - Thousand Oaks, CA, s. 15-19.
 • Giesen E., Riddleberger E., Christner R., Bell R. (2010), When and how to innovateyour business model, "Strategy & Leadership", Vol. 38, No. 4, s. 17-26.
 • Gilbert K. (2003), The body, young children and popular culture [w:] N. Yelland (ed.), Genderin early childhood, Routicdge, London-New York, s. 65-81.
 • Gobble M.M. (2014), Business model innovation, "Research-Technology Management", Vol. 57, Iss. 6, s. 58-61.
 • Goliński M. (1997), Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 • Goliński M. (2005), Społeczeństwo informacyjne - często (nie)zadawane pytania, "E-mentor", nr 2(9), s. 11-15.
 • Gonçalves C., Diniz A. (2015), Analysis of member retention in fitness through satisfaction, attributes perception, expectations and well-being, "Revista Portuguesa de Marketing", Vol. 38, No. 34, s. 65-76.
 • Gordijn J., Osterwalder A., Pigneur Y. (2005), Comparing two business ontologies for designing e-business models and value constellations, 18th E-Bled Conference, E-Integration in Action, Bied, Slovenia, s. 1-17.
 • Górniak J., Wachnicki J. (2013), Pierwsze kroki w analizie danych. IBMSPSS Statictics, Predictive Solutions, Kraków.
 • Grande D., Gollust S.E., Pany M., Seymour J., Goss A., Kilaru A., Meisel Z. (2014), Translating research for health policy: Researchers' perceptions and use of social media, "Health Affairs", Vol. 33, No. 7, s. 1278-1285.
 • Greiner R., Ang S.H. (2012), Biotechnology collaborations: Does business model matter? "Journal of Management & Governance", Vol. 16, Iss. 3, s. 377-392.
 • Groselj D. (2014), A webometric analysis of online health information: Sponsorship, platform type and link structures, "Online Information Review", Vol. 38, No. 2, s. 209-231.
 • Grzebyk M., Kryński Z. (2011), Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 20, s. 107-117.
 • Grzesiak M. (2018), Rola marki osobistej w kształtowaniu relacji z młodym pokoleniem na przykładzie serwisu YouTube, "Marketing i Rynek", nr 4 (CD), s. 236-245.
 • Guo H., Zhao J., Tang J. (2013), The role of top managers' human and social capital in business model innovation, "Chinese Management Studies", Vol. 7, No. 3, s. 447-469.
 • Hacklin F., Wallnoefer M. (2012), The business model in the practice of strategie decision making: Insights from a case study, "Management Decision", Vol. 50, No. 2, s. 20-23.
 • Han M.C., Kim Y. (2016), Can social networking sites be e-commerce platforms? "Pan-Pacific Journal of Business Research", Vol. 7, No. 1, s. 24-39.
 • Heinonen K. (2011), Consumer actirity in social media: Managerial approaches to consumers' social media behavior, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 10, Iss. 6, s. 356-364.
 • Heller Baird C., Parasnis G. (2011), From social media to social customer relationship management, "Strategy & Leadership", Vol. 39, Iss. 5, s. 30-37.
 • Hollins B., Shinkins S. (2009), Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Hogeyoldand N.M., Svensson G., Padin C. (2015), A sustainable business model in services: An assessment and validation, "International Journal of Quality and Service Sciences", Vol. 7, No. 1, s. 17-33.
 • Hsu Ch.H. (2002), A structural eąqation modeling analysis of transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness in Taiwanese sport/fltness organizations, United States Sports Academy, Daphne, AL.
 • Huang H.C., Lai M.C., Kao M.C., Sung C.H. (2014), A team-learning framework for business model innovation in an emerging market, "Journal of Management & Organization", Vol. 20, Iss. 1, s. 100-120.
 • Huang H.Ch., Lai M.Ch., Lin L.H., Chen Ch.T. (2013), Overcoming organizational inertia to strengthen business model innovation, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 26, No. 6, s. 977-1002.
 • Hums M.A., Barr C.A., Gullion L. (1999), The ethical issues confronting managers in the sport industry, "Journal of Business Ethics", Vol. 20, Iss. 1, s. 51-66.
 • Huotari L., Ulkuniemi P., Saraniemi S., Malaska M. (2015), Analysis of content creation in social media by B2B companies, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 30, Iss. 6, s. 761-770.
 • Hurley T. (2004), Managing customer retention in the health and fitness industry: A case of neglect, "Irish Marketing Review", Vol. 17, No. 1/2, s. 23-29.
 • Jabłoński M. (2009), Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 15-19.
 • Jabłoński M. (2013), Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości dla przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Jabłoński A. (2016), Skalowalność modeli biznesu w fizycznej i wirtualnej sieci [w:| A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń, s. 247-265.
 • Jabłoński A. (2017), Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu e-przedsiębiorstw opartych na mediach społecznościowych, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 24, s. 89-107.
 • Januszewska M., Jaremen D.E., Nawrocka E. (2015), Rola klienta w systemie innowacji przedsiębiorstwa turystycznego, "Logistyka", nr 2 (CD 2), s. 1487-1495.
 • Jaska E., Wenerowska A. (2016), Promocja marki w mediach społecznościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 205-215.
 • Jędralska K. (2010), Kontekst niepewności w procesie zarządzania strategicznego [w:] K. Jędralska (red.), Zarządzanie niepewnością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 9-30.
 • Jędralska K., Dziubińska A., Komanda M. (2013), Podstawy metodologiczne tworzenia modeli biznesu. Etap I, Projekt finansowany z działalności statutowej w części dotyczącej potencjału naukowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Jonas K. (2017), Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A., "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 333, s. 105-115.
 • Juel Vang K. (2013), Ethics of Google's Knowledge Graph: Some considerations, "Journal of Information, Communication and Ethics in Society", Vol. 11, No. 4, s. 245-260.
 • Jung B. (2010), Wstęp [w:] B. Jung (red.), Wokół mediów ery Web 2.0, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 7-9.
 • Kacprzak A. (2017), Marketing doświadczeń w intemecie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaczorowska-Spychalska D. (2011), Portale społecznościowe w strategii komunikacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 209, s. 11-20.
 • Kaleta A. (2016), Między tradycyjną a nowoczesną analizą strategiczną, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 4-9.
 • Kaltenbrunner K., Renzl B. (2014), Dynamic capabilities at the civilprotection exercise: EU Taranis 2013 [w:] R. Sanchez, A. Heene (eds.), A focused issue on building new competences in dynamic environments. Research in competence-based management, Vol. 7, Emerald Group Publishing, Bingley, s. 247-267.
 • Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons", Vol. 53, Iss. 1, s. 59-68.
 • Kasprzak R. (2013), Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa.
 • Kavanaugh S.A. (2012), A ąuality system framework for tennis racquet clubs: Development and use, Master thesis, Faculty of California State University Dominguez Hills, Carson, CA.
 • Kaźmierczak J. (2017), Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 48, t. 1, s. 93-103.
 • Keinanen H., Kuivalainen O. (2015), Antecedents of social media B2B use in industrial marketing context: Customers' view, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 30, Iss. 6, s. 711-722.
 • Kilgour M., Sasser S.L., Larke R. (2015), The social media transformation process: Curating content into strategy, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 20. Iss. 3, s. 326-343.
 • Kindstroem D., Kowalkowski Ch. (2014), Service innovation in product-centric firms: A multidimensional business model perspective, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 29, Iss. 2, s. 96-111.
 • Kisielińska J. (2009), Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", nr 8, s. 104-115.
 • Klimas P. (2013), Wielowymiarowe ujęcie innowacyjności organizacyjnej [w:] J. Brzóska, J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice, s. 169-180.
 • Klimontowicz M., Pyka A. (2016), Modele biznesowe banków - wyzwania XXI wieku, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 44, t. 2, s. 153-165.
 • Kłeczek R. (2013), Silna marka z punktu widzenia nabywcy [w: J J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan (red.), Zarządzanie marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 15-35.
 • Kłobukowski P., Pasieczny J. (2016), Business models of startups in cooperation with maturę companies - obtaining orders and building a leading position on the market, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 68, s. 61-77.
 • Kniveton B.H. (2005), Training leisure center instructors: Client motivational proflles examined, "Journal of European Industrial Training", Vol. 29, No. 8, s. 627-640.
 • Ko Y.J. (2000), A multidimensional and hierarchical model of serrice quality in the participant sport industry, PhD dissertation, The Graduate School of The Ohio State University.
 • Koen P.A., Bertels H.M.J., Elsum I.R. (2011), The three faces of business model innovation: Challenges for established firms, "Research-Technology Management", Vol. 54, Iss. 3, s. 52-59.
 • Kolbusz E., Olejnik W., Szyjewski Z. (2005), Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Komańda M. (2014), Postmodern view of the nature of the Internet as a source of information, "AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research", Vol. 4, No, 1, s. 37-40.
 • Komańda M. (2016a), Personal trainer in the fitness industry in Poland. Exemplification of business model components and exploration of domains of innovativeness: Results of preliminary studies [w:] Smart and efficient economy: Preparation for the future innovative economy, Proceedings ofSelected Papers, 21st Intemational Scientific Conference Economics and Management (ICEM 2016), May 19-20, Brno, s. 557-563.
 • Komańda M. (2016b), Perspektywy interpretacyjne modeli biznesu [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń, s. 232-246.
 • Kontaxis G., Polakis I., Ioannidis S., Markatos E.P. (2011), Detecting social network profile cloning [w:] Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops), IEEE International Conference, Seattle, WA, s. 295-300.
 • Kosiń P. (2013), Znaczenie relacji w sieciach przedsiębiorstw - dźwignia sieciowa |w:| J. Brzóska, J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice, s. 500-507.
 • Koszembar-Wiklik M. (2015), Media społecznościowe w zarządzaniu komunikacją uczelni ze studentami, "Kultura - Media - Teologia", nr 21, s. 9-22.
 • Kościółek S. (2017), Rola dotacji przedmiotowej w funkcjonowaniu polskich klubów sportowych o statusie organizacji pożytku publicznego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", vol. 51, nr 4, s. 153-162.
 • Kraśnicka T. (2015), Związki proinnowacyjnej kultury organizacyjnej z innowacyjnością technologiczną przedsiębiorstw - problemy pomiaru i wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 21-37.
 • Krok E. (2011), Media społecznościowe elementem systemu zarządzania wiedzą w firmie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 656(28), s. 49-62.
 • Król K. (2018), Synergia kanałów marketingowych w internetowej promocji agroturystyki, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 32-36.
 • Krstov L., Krstov A. (2011), Business model as an interface between the organization strategy and e-business applications, "Ekonomska Istrazivanja", Vol. 24, Iss. 1, s. 639-646.
 • Krupski R. (2011), Turbulencja otoczenia w badaniach empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 217, s. 152-160.
 • Kupczyk K. (2017), Przyszłe modele biznesowe na rynku Mediów 4.0, "Ekonomia XXI Wieku", nr 4(16), s. 66-76.
 • Kurleto M. (2016), Możliwości wykorzystania rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych, "Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka", nr 3, s. 23-34.
 • Kurtuluş S., Özkan E., Öztűrk S. (2015), How do social media users in Turkey differ in terms of their use habits and preferences? "International Journal of Business and Information", Vol. 10, No, 3, s. 337-364.
 • Kuźniar-Żyłka K. (2013), Badania naukowe a rozwój infrastruktury informacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 145, s. 67-75.
 • Kwon O., Min D., Geringer D.S., Lim S.K. (2013), Studentsperceptron of gualifications for successful social media coordinator, "Academy of Marketing Studies Journal", Vol. 17, No. 1, s. 109-128.
 • Lagrosen S., Lagrosen Y. (2007), Exploring service quality in the health and fitness industry, "Managing Sernice Quality", Vol. 17, No. 1, s. 41-53.
 • Laroche M., Habibi M.R., Richard M.O. (2013), To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media? "International Journal of Information Management", Vol. 33, Iss. 1, s. 76-82.
 • Lee W., Tyrrell T., Erdem M. (2013), Ęxploring the behavioral aspects of adopting technology: Meeting planners ' use of social network media and the impact of perceived critical mass, "Journal of Hospitality and Tourism Technology", Vol. 4, Iss. 1, s. 6-22.
 • Leśniewska A. (2017), Motywy podejmowania pracy w zawodzie trenera personalnego, "Quality in Sport", vol. 3, nr 1, s. 18-26.
 • Leśniewska A., Stosik A. (2016), Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy, "Journal of Education, Health and Sport", vol. 6, nr 9, s. 25-35.
 • Li X., Qiao H., Wang S. (2017), Exploring ewolution and emerging trends in business model study: A co-citation analysis, "Scientometrics", Vol. 111, Iss. 2, s. 869-887.
 • Linder M., Williander M. (2017), Circular business model innovation: Inherent uncertainties, "Business Strategy and the Environment", Vol. 26, Iss. 2, s. 182-196.
 • Lisiecka K., Kostka-Bochenek A. (2009), Case study jako metoda badań naukowych, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 25-29.
 • Liu Y., Özyer T., Alhajj R., Barker K. (2005), Integrating multi-objective genetic algorithm and validity analysis for locating and ranking alternative clustering, "Informatica", No. 29, s. 33-40.
 • Lualhati M.A., Pelagio K., Ruste T.E., Timajo J.C. (2010), A case study on fitness industry, http.7/www.slideshare.net/tinaelaine/fitness-industry-analysis-3053375 .(dostęp: 29.06.2016).
 • Łobocki M. (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Łysik Ł., Kutera R. (2015), Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym - aspekt marketingowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 852(117), s. 231-240.
 • MacNeil M. (1998), Sex, lies, and videotape: The political and cultural economies of celebrity fitness videos [w:] G. Raił (ed.), Sport and postmodern times, State University of New York Press, Albany, s. 163-184.
 • Mantia P.L.D. (2000), An analysis of the status of the fitness industry, Doctor of Education dissertation, Boston University, School of Education, Boston, MA.
 • Marcinkowska M. (2012), Kapitał społeczny przedsiębiorstwa - próba syntezy literatury przedmiotu, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 20-23.
 • Markham A.N. (2004), Internet communication as a tool for qualitative research [w:] D. Silverman (ed.), Qualitative research. Theory, method andpractice, Sage Publications - Thousand Oaks, London - New Delhi, s. 95-124.
 • Matković M. (2013), Branża fitness rośnie w siłę, http://www.networkmagazyn.pl/branża_fitness_rosnie_w_sile (dostęp: 28.06.2016).
 • Matusiak B.E. (2016), Business models in the energy market and technological development, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 22, s. 89-100.
 • McCarthy W.E. (1982), The REA accounting model: A generalized frameworkfor accounting systems in shared data environment, "The Accounting Review", Vol. LVII, No. 3, s. 554-578.
 • McKnight O.T., Paugh R., McKnight J., Zuccaro L., Tomabene G. (2014), Marketing athletic cłubs, recreation centers and country clubs: Recruiting and Retaining members using psychodemographics, "American Journal of Management", Vol. 14, Iss. 4, s. 60-67.
 • Meertens L.O., Iacob M.E., Nieuwenhuis L.J., Van Sinderen L.M.J., Jonkers H., Quartel D. (2012), Mapping the business model canvas to ArchiMate [w:] Proceedings of the 27th annual ACM symposium on applied computing, Riva (Trento), Italy - March 26-30, ACM, New York, NY, s. 1694-1701.
 • Mettler T. (2014), Towards a unified business model vocabulary: A proposition of key constructs, "Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research", Vol. 9, Iss. 1, s. 19-27.
 • Michelini L., Fiorentino D. (2012), New business models for creating shared value, "Social Responsibility Joumal", Vol. 8, No. 4, s. 561-577.
 • Milewicz C., Saxby C. (2013), Leaders' social media usage intentions for in-bound customer communications, "Management Research Review", Vol. 36, Iss. 9, s. 849-867.
 • Mizuuchi Y. (2012), Employee work motivation in Japanese fitness club, Master thesis, Arkansas State University, Jonesboro, AR.
 • Moingeon B., Lehmann-Ortega L. (2010), Creation and Implementation of a new business model: A disarming case study, "M@n@gement", Vol. 13, No. 4, s. 266-297.
 • Montague I., Gazal K.A., Wiedenbeck J., Shepherd J.G. (2016), Forest products industry in a digital age: A look at e-commerce and social media, "Forest Products Journal", Vol. 66, No. 1, s. 49-57.
 • Naggar R, (2015), The creativity canvas: A business model for knowledge and idea management, "Technology Innovation Management Review", Vol. 5, Iss. 7, s. 50-58.
 • Nardi B.A., O'Day V. (1999), Information ecologies: Using technology with heart, MIT Press, Boston, MA.
 • Nawojczyk M. (2010), Przewodnik po statystyce dla socjologów, Predictive Solutions, Kraków.
 • Nenonen S., Storbacka K. (2010), Business model design: Conceptualizing networked value co-creation, "International Journal of Quality and Service Sciences", Vol. 2, No. 1, s. 43-59.
 • Ngai E.W., Moon K.L.K., Lam S.S., Chin E.S., Tao S.S. (2015), Social media models, technologies, and applications: An academic review and case study, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 115, No. 5, s. 769-802.
 • Niemczyk J. (2011), Czy już nowy paradygmat - czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 3-6.
 • Niwattanakul S., Singthongchai J., Naenudom E., Wanapu S. (2013), Using of Jaccard coefficient for keywords similarity, "International MultiConference of Engineers & Computer Scientists", Vol. 1, s. 1-5.
 • Nogalski B., Karpacz J. (2012), Orientacja na klienta a innowacyjność przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zarządzanie Strategiczne w Praktyce i Teorii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 260, s. 328-339.
 • Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński M., Jabłoński A. (2018), Zarządzanie portfelem modeli biznesu złożonych przedsiębiorstw - uwarunkowania dynamicznych transformacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 351, s. 58-73.
 • Nowak E. (2015), Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 229, s. 133-142.
 • Nowak S. (2008), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Olejniczak K., Rok J., Płoszaj A. (2012), Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą -przegląd koncepcji [w:] K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 61-107.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Business model generation: A handbook for vision-aries, game changers, and challengers, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. (2005), Clarifying business models: Origins, present, andfuturę of the concept, "Communications of the Association for Information Systems", Vol. 16, s. 1-25.
 • Pan J., Vorvoreanu M., Zhou Z. (2014), Social media adoption in disaster restoration industry, "Construction Innovation", Vol. 14, Iss. 3, s. 346-369.
 • Pels J., Kidd T.A. (2015), Business model innovation learningfrom a high-tech-low-fee medical healthcare model for the BOP, "International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing", Vol. 9, No. 3, s. 200-218.
 • Peltoniemi M., Vuori E. (2004), Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business emironments, "Proceedings of eBusiness Research Forum", Vol. 2, s. 267-281.
 • Perechuda K., Chomiak-Orsak I., Ciesliński W. (2014), Determinanty projektowania modeli biznesu dla klubów sportowych, "Marketing i Rynek", nr 5 (CD), s. 503-509.
 • Pilzer P.Z. (2007), The new wellness revolution, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Pimenova O., Pimenov S. (2017), Impact of integration processes in formation business-models of agri-industrial enterprise, "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość", R. 5, nr 4, s. 61-73.
 • Proskura P., Witkowski K. (2017), Ustawa o sporcie w świetle opinii instruktorów fitness i trenerów personalnych, "Quality in Sport", vol. 3, nr 1, s. 36-47.
 • Puszko-Machowczyk K., Bujak A. (2011), Zmiany egzogeniczne determinantą elastyczności organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr25,s. 331-360.
 • Rask M. (2014), Internationalization through business model innovation: In search of relevant design dimensions and elements, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 12, Iss. 2, s. 146-161.
 • Rauniar R., Rawski G., Yang J., Johnson B. (2014), Technology acceptance model (TAM) and social media usage: An empirical study on Facebook, "Journal of Enterprise Information Management", Vol. 27, Iss. 1, s. 6-30.
 • Rauter R., Jonker J., Baumgartner R.J. (2017), Going one's own way: Drivers in developing business modelsfor sustainability, "Journal of Cleaner Production", Vol. 140, Part 1, s. 144-154.
 • Rayna T., Striukova L. (2014), 'Few to many': Change of business model paradigm in the video gamę industry, "Digiworld Economic Journal", No. 94, s. 61-81.
 • Reichel J. (2017), New business models. Research results and exemplary case study, "Humanities and Social Sciences", Vol. XXII, nr 24(1), s. 185-196.
 • Rodriguez M. (2016), Global health club industry posts growth in membership and club businesses despite challenging economy in select market, The IRSA Global Report 2016, Boston, MA, http://download.ihrsa.org/pubs/2016_IHRSA_Global_Report_ Preview.pdf (dostęp: 27.06.2017).
 • Rogoda B. (2012), Hybrydowe modele biznesu w sektorach kreatywnych i ich funkcja ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 90(714), s. 205-235.
 • Rohde M. (2017), Dlaczego studia butikowe odnoszą takie sukcesy? "body LIFE", nr 3, s. 63.
 • Rohm A.D., Kaltcheva V., Milne G.R. (2013), A mixed-method approach to examining brand-consumer interactions driven by social media, "Journal of Research in Interactive Marketing", Vol. 7, Iss. 4, s. 295-311.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rokita J., Dziubińska A. (2016), Systemy złożone w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Romanowska M. (2013), Perspektywy rozwoju analizy strategicznej [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis? Prace Naukowe, t. 22, nr 2, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 197-203.
 • Romanowska M. (2016), Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 29-35.
 • Rousseeuw P.J. (1987), Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, "Journal of Computational and Applied Mathematics", Vol. 20, s. 53-65.
 • Rószkiewicz M., Perek-Białas. J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A. (2013), Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rudnicka A. (2016a), Business models based on sustainability. Practical examples, "Modem Management Review", Vol. 21(XXI), nr 23(4), s. 193-203.
 • Rudnicka A. (2016b), Understanding sustainable business models, "Journal of Positive Management", Vol. 7, No. 4, s. 52-60.
 • Rudny W. (2013), Model biznesowy a tworzenie wartości, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 141, s. 98-108.
 • Rudny W. (2015), Sieciowy model biznesu. Elementy nowego paradygmatu [w:] P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak (red.), Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. Perspektywa renty sieciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 36-59.
 • Rudny W. (2016), Modele biznesowe i proces tworzenia wartości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 22, s. 132-142.
 • Rzeszowski J. (2017), Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", vol. 5, nr 2, s. 45-59.
 • Safin K. (2016), Modele biznesowe innowacyjnych przedsiębiorstw. Identyfikacja i analiza, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 519-529.
 • Sarabdeen J. (2014), Legal risks in social media marketing, "International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Leaming", Vol. 4, No. 3, s. 218-223.
 • Schivinski B., Dąbrowski D. (2015), The impact of brand communication on brand equity through Facebook, "Journal of Research in Interactive Marketing", Vol. 9, Iss. 1, s. 31-53.
 • Schon O. (2012), Business model modularity - a way to gain strategie flexibility? "Controlling & Management", No. 2, s. 73-78.
 • Seechaliao T. (2015), Lecturers experience of using social media in higher education courses, "Contemporary Issues in Education Research", Vol. 8, Iss. 4, s. 215-222.
 • Siuda D., Grębosz M. (2017), Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych, "Studia i Prace WNEiZ US" 2017, nr 48, t. 2, s. 307-315.
 • Skovira R.J. (2004), Using informational landscape as a model to understand information use and design within organizations, "Issues in Information Systems", Vol. 5, No. 1, s. 308-314.
 • Sobolewska S. (2016), Opinie klientów jako czynnik wpływający na zaufanie do podmiotów branży e-handlu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 1.17, z. 10, cz. 1, s. 127-141.
 • Soita P.W. (2012), Measuringperceivedservice ąuality using SERVQUAL: A case study of the Uganda health and fitness sector, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 3, No. 5, s. 261-271.
 • Sokołowski J. (2014), Kapitał społeczny a budowanie i wykorzystanie kapitału intelektu-ałnego w przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11, cz. 2, s. 231-241.
 • Soloviev V.I., Kurochkin P.A., Rendiuk A.V., Zazuk A.V. (2010), Innovative business models in the media industry, "Annales Universitatis Apulensis Senes Oeconomica", Vol. 12, Iss. 2, s. 692-697.
 • Stachowiak K., Tomczak P. (2015), Przestrzenny wymiar sektora kreatywnego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stańczyk-Hugiet E., Piórkowska K. (2016), Organizational routines impact on interfirm collaboration. Rationale and research framework, "International Review of Management and Business Research", Vol. 5, Iss. 2, s. 430-437.
 • Stefaniak T., Harmaciński D., Groffik B., Pawlak G. (2016), Ocena preferowanych predyspozycji trenera personalnego, "Quality in Sport", vol. 2, nr 3, s. 43-53.
 • Stefanović I., Milosević D. (2012), On conceptual differentiation and integration of strategy and business model, "Zbomik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, ćasopis za ekonomsku teoriju i praksu - Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business", Vol. 30, Iss. 1, s. 141-161.
 • Stieglitz S., Dang-Xuan L. (2013), Emotions and information diffusion in social media -sentiment of microblogs and sharing behavior, "Journal of Management Information Systems", Vol. 29, Iss. 4, s. 217-248.
 • Surujlal J., Dhurup M. (2012), Establishing and maintaining customer relationships in commercial health and fitness centers in South Africa, "International Journal of Trade, Economics and Finance", Vol. 3, No. 1, s. 14-18.
 • Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M. (2015), Metody taksonomiczne z programem STATISTICA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Sztabiński F., Żmijewska-Jędrzejczyk T. (2012), Mixed Mode Survey Design: problem efektu techniki, "Przegląd Socjologiczny", t. 1, nr 61, s. 31-63.
 • Szymura-Tyc M. (2013), Pomiar stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw - współczesne podejścia teoretyczne i założenia metodologiczne, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 172, s. 41-54.
 • Śliwiński M. (2008), Modele biznesowe e-usług, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.web.gov.pl/g2/big/2009_03/9f8f4a02eb05becf56a9f 7320c00390f.pdf (dostęp: 22.11.2018).
 • Tarczydło B. (2012), Budowanie wizerunku marki organizacji przy wykorzystaniu Face-book'a, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 733(30), s. 121-134.
 • Trimi S., Berbegal-Mirabent J. (2012), Business model innovation in entrepreneurship, "International Entrepreneurship and Management Journal", Vol. 8, Iss. 4, s. 449-465.
 • Tsimonis G., Dimitriadis S. (2014), Brand strategies in social media, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 32, Iss. 3, s. 328-344.
 • Tsitsi Chikandiwa S., Contogiannis E., Jembere E. (2013), The adoption of social media marketing in South African banks, "European Business Review", Vol. 25, No. 4, s. 365-381.
 • Unold J. (2011), Wykorzystanie efektu sieciowego w rozwoju społeczności wirtualnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 656(28), s. 101-112.
 • Umiaż J., Jurgielewicz-Umiaż M. (2015), Rozwój szkolnego wychowania fizycznego na przestrzeni dziejów w Polsce a współczesny problem jego unikania, "Kultura Fizyczna. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", t. XIV, nr 2, s. 13-26.
 • Valenzuela S. (2013), Unpacking the use of social media for protest behavior: The roles of information, opinion expression, and activism, "American Behavioral Scientist", Vol. 57, Iss. 7, s. 920-942.
 • Vanwynsberghe H., Boudry E., Vanderlinde R., Verdegem P. (2014), Experts as facilitators for the implementation of social media in the library? A social network approach, "Library Hi Tech", Vol. 32, Iss. 3, s. 529-545.
 • Viallon R., Camy J., Collins M.F. (2003), The European integration of a new occupation, the training and education strategies of national professional organizations: The case of the fitness sector in France and the United Kingdom, "Managing Leisure", Vol. 8, Iss. 2, s. 85-96.
 • Werenowska A. (2016), Social media jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z klientami, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 113, s. 45-52.
 • Whiting A., Williams D. (2013), Why people use social media: A uses and gratifications approach, "Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 16, Iss. 4, s. 362-369.
 • Wielki J. (2016), Internet Rzeczy i jego wpływ na modele biznesowe współczesnych organizacji gospodarczych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 281, s. 208-219.
 • Williams A. (2007), Culture, community & commitment: Group fitness has made an impact that reaches far beyond the studio walls, "IDEA Fitness Journal", Vol. 4, No. 7, s. 62-69.
 • Williams A.S. (2010), Examining the role of brand associations in multipurpose fitness facilities: The relationship between service ąuality, exercise commitment, brand associations, and brand loyalty, PhD dissertation, School of Health, Physical Education, and Recreation, Indiana University, Bloomington, IN.
 • Witczak O. (2016), Przedsiębiorstwo jako prosument mediów i serwisów społecznościowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 11, cz. 2, s. 293-305.
 • Woźniak-Sobczak B. (2015), Paradygmat sieciowy - mainstream w naukach zarządzania i w praktyce biznesu [w:] P. Kosiń, B. Woźniak-Sobczak (red.), Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. Perspektywa renty sieciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 19-35.
 • Wyrwisz J. (2017), Efektywność inbound marketingu - wybrane problemy pomiarowe, "Marketing i Zarządzanie", nr 3(49), s. 273-281.
 • Xi Y., Zhang X. (2013), Mastering Chinese business model by conducting indigenous management research, "Chinese Management Studies", Vol. 7, No. 3, s. 337-343.
 • Xie I., Stevenson J. (2014), Social media application in digital libraries, "Online Information Review", Vol. 38, Iss. 4, s. 502-523.
 • Yildiz S.M. (2011), An importance-performance analysis of fitness center service ąuality: Empirical results from fitness centers in Turkey, "African Journal of Business Management", Vol. 5, Iss. 16, s. 7031-7041.
 • Zailskaite-Jakštė L., Kuvykaitė R. (2016), Conceptualizing the social media communication impact on consumer based brand equity, "Trends Economics and Management", Vol. 10, No. 25, s. 68-74.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Ziółkowska B. (2016), Strukturalne i technologiczne uwarunkowania zarządzania wartością w środowisku sieciowym [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń, s. 326-341.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.