PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1116 Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności | 630--637
Tytuł artykułu

Współpraca przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji

Warianty tytułu
Companies' Cooperation in the Field of Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Chociaż działalność innowacyjna wykorzystywana jest jako narzędzie konkurencji między przedsiębiorstwami, współpraca firm w tej dziedzinie tworzy zupełnie nową jakość. Powoduje ona, że konkurowanie pomiędzy indywidualnymi podmiotami gospodarczymi zmienia się w konkurencję między sieciami podmiotów. Gdy w skład tych sieci wchodzą przedsiębiorstwa tradycyjnie rywalizujące między sobą, ze względu na podobne zasoby i umiejętności, w pewnych obszarach konkurencja między nimi zanika. Naturalne jest dążenie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących wspólnie łańcuch wartości. Dążenie to znajduje odzwierciedlenie we współpracy na polu innowacji dostawców i nabywców. Współpraca może przybierać różny charakter, od powiązań stosunkowo luźnych do rozwiniętych form partnerstwa, opartych na otwartym dzieleniu się informacjami oraz na podziale odpowiedzialności za wypełnianie odcinkowych funkcji w ramach procesu rozwoju produktu. (fragment tekstu)
EN
Although an innovative activity is used as an instrument of competition, cooperation in this field creates completely new quality. It causes, that competition among individual subjects changes into competition among nets of companies. In case, when the net constitute enterprises traditionally competing, because of similar resources and capabilities, competition among them in some fields vanishes. It is natural, that enterprises creating value chain tend to be more competitive. The aspiration is reflected in cooperation in the field of innovative activities among suppliers and customers. The author analyzes scope of the cooperation and its effect for collaborating firms. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Cyrson E., Strategie konkurencji jutra, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, z. 4.
 • Gemünden H.G., Ritter T., Heydebreck P., Network Configuration and Innovation Success: An Empirical Analysis in German High-tech Industries, "International Journal of Research in Marketing" 1996, vol. 13.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 2000.
 • Karlsson C., Product Development, Innovation Networks, Infrastructure and Agglomeration Economies, "The Annals of Regional Sciences" 1997, vol. 31.
 • Krubasik E., Läutenschlager H., Forming Successful Strategic Alliances in High-tech Business, [w:] Collaborating to Compete. Using Strategic Alliances and Acquisitions in the Global Marketplace, red. J. Bleeke, D. Ernst, John Wiley and Sons, New York 1993.
 • Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 • Love J.H., Roper S., Location and Network Effects on Innovation Success. Evidence for UK, German and Irish Manufacturing Plants, "Research Policy" 2001, vol. 30.
 • McIvor R., Humphreys P., Early Supplier Involvement in the Design Process: Lessons from the Electronics Industry, "Omega - The International Journal of Management Science" 2004, vol. 32.
 • Neale M.R., Corkindale D.R., Co-developing Products: Involving Customers Earlier and More Deeply, "Long Range Planning" 1998, vol. 31, nr 3.
 • Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • Rothwell R., Marketing: A Success Factor in Industrial Innovation, "Management Decision" 1976, nr 14(1).
 • Rothwell R., Gardiner P., The role of Design in Product and Process Design, "Design Studies" 1983, nr 4(3).
 • Stępień В., Sulimowska-Formicz M., Rodzaje i przyczyny luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 11-12.
 • Szulczyńska U., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jako narzędzie konkurencji, [w:] Polska gospodarka w Unii Europejskiej, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Szulczyńska U., Konkurencja i kooperacja w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. II, red. P. Wiliński, "Prace Naukowe WPiA UAM", t. XV, Poznań 2005.
 • Szulczyńska U., Strategiczne znaczenie nowych produktów w działalności przedsiębiorstw, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, z. 4.
 • Walter A., Relationship-specific Factors Influencing Supplier Involvement in Customer New Product Development, "Journal of Business Research" 2003, vol. 56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.