PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1116 Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności | 664--671
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość zespołowa jako narzędzie rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
Group Enterprise as a Tool of Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce ujawniły słabość wielu podmiotów gospodarczych i niedostosowanie ich do wymogów gospodarki rynkowej. Słabość ta wynikała także z braku polityki wsparcia restrukturyzacji i rozwoju, zmienności polityki gospodarczej itp. Wszystko to razem spowodowało duże bezrobocie, zubożenie społeczeństwa oraz niedostosowanie ludzi i podmiotów gospodarczych do nowej sytuacji. Uwzględnić należy, że efekty różnego rodzaju programów rozwoju przedsiębiorczości czy też programów pomocowych nie zmieniły oblicza polskiej gospodarki i społeczeństwa, dlatego nadal istnieje potrzeba poszukiwania dróg rozwoju. Jedną z takich dróg może być przedsiębiorczość zespołowa w układach lokalnych, która wynika z przygotowanych strategii rozwojowych i instrumentów związanych z jej realizacją. Przyjmując korelację omawianych zagadnień jako tezę niniejszej pracy, omawiam kolejno następujące zagadnienia: strategie rozwoju lokalnego i ich uwarunkowania, przedsiębiorczość zespołowa i uwarunkowania zespołowego działania oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w układach lokalnych. Te zagadnienia składają się na treść niniejszej pracy, opartej na literaturze przedmiotu i własnych przemyśleniach autora. (fragment tekstu)
EN
Cluster enterprise can be one of ways of development in local economy, which it results with prepared developmental strategies and instruments connected with their realisation. It accepting the correlation between exchanged questions as thesis of present elaboration were introduced the following questions: strategies of local development and their conditioning, team enterprise and conditioning of team working as well as aid of development of enterprise in local economy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Chojtkowski M., Lokalna polityka wspierania przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • Gralak A., Rozwój sieci terytorialnych (gron) w aspekcie wzmacniania konkurencyjności regionów, "Roczniki Naukowe SERiA" 2001, t. III, z. 1.
 • Pasieczny L., Lokalne inicjatywy pobudzania przedsiębiorczości i integracji z Unią Europejską, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2002.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Szymoniuk B., Walkiewicz S., Polski Mastering - praktyka grupowej przedsiębiorczości gospodarczej, [w:] Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • Wiatrak A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
 • Wiatrak A.P., Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg 2003.
 • Wiatrak A.P., Strategiczne myślenie i działanie w organizacjach publicznych, "Współczesne Zarządzanie" 2005, nr 2.
 • Wiatrak A.P., Teoria i praktyka rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999.
 • Wilkin J., Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym, [w:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, t. 1, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Wyd. Naukowe PWN, "Biuletyn KPZK PAN" 1997, z. 177.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.