PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Vol. 27, nr 4 | 39--49
Tytuł artykułu

Model of Employment Relationship in Higher Education - a Theoretical Approach

Autorzy
Warianty tytułu
Model stosunku pracy w szkolnictwie wyższym - ujęcie teoretycznoprawne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W polskim ustawodawstwie nie występuje jednolity model zatrudniania pracowników. Na kształt stosunku pracy pracowników akademickich zdecydowany wpływ ma swoista normatywna relacja, jaka zachodzi pomiędzy kodeksem pracy a ustawą o szkolnictwie wyższym. Wskazać należy, że ustawa o szkolnictwie wyższym nie ma charakteru regulacji wystarczającej. Reguluje w sposób co do zasady wystarczający te kwestie, które wymagają - z uwagi na swój charakter - odmiennej niż kodeksowa regulacji. Relacje zachodzące między tymi dwoma aktami mają charakter zróżnicowany, który wynika z konstrukcji art. 5 Kodeksu pracy. Na kształt stosunku pracy wpływ mają unormowania statutowe. Każda szkoła wyższa w ramach swojej autonomii może dane kwestie uregulować różnie, tworząc wiele hybrydowych modeli stosunku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
There is no uniform model of employment in Polish legislation. The shape of the employment relationship of an academic employee is strongly influenced by the specific normative relationship that exists between the Labour Code and the Law on Higher Education. It should be noted that the Law on Higher Education is not a sufficient regulation. It regulates, in principle, sufficiently those issues that require, due to its nature, a different than regulatory code. The relations between these two acts are diverse, which results from the construction of Article 5 of the Labour Code. The statutory regulations affect the shape of the employment relationship. Each college as part of its autonomy can regulate various issues, creating many different hybrid work relationship models. (original abstract)
Rocznik
Strony
39--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Bibliografia
 • Act of 26 June 1974 - Labour Code (Journal of Laws 2016, item 1666).
 • Act of 27 July 2005 - Law on Higher Education (Journal of Laws 2017, item 2183).
 • Baran K.W., [in:] Akademickie prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2015.
 • Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483 as amended).
 • Dricziński S., Brak regulacji w prawie pracy jako jedna z przesłanek stosowania Kodeksu cywilnego - kilka refleksji ogólnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 2.
 • Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 15 September 1999, K 11/99, OTK ZU 1998, No. 5, item 64.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 11 January 2000, K 7/99, OTK ZU 2000, No. 1, item 2.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 20 November 2002, K 41/02, OTK ZU 2002, No. 6A, item 83.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 10 June 2003, SK 37/02, OTK-A 2003, No. 6, item 53.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 29 October 2003, K 53/02 OTK ZU 2003, No. 8A, item 83.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 9 October 2007, SK 70/06, OTK ZU 2007, No. 9A, item 103.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 23 October 2007, P 28/07, OTK ZU 2007, No. 9A, item 106.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 28 October 2009, K 32/08, OTK ZU 2009, No. 9A, item 139.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 29 March 2010, K 8/08, OTK ZU 2010, No. 3A, item 23.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 10 January 2012, P 19/10, OTK ZU 2012, No. 1A, item 2.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 29 May 2012, SK 17/09 OTK ZU 2012, No. 5A, item 53.
 • Judgement of the Supreme Administrative Court of 19 April 1984, II SA 451/84, OSPiKA 1985, No. 2, item 27.
 • Judgement of the Supreme Court of 13 October 2004, II PK 36/04, OSNP 2005, No. 8, item 106.
 • Judgement of the Supreme Court of 19 July 2005, II PK 18/05, OSNP 2006, No. 7-8, item 113.
 • Judgement of the Supreme Court of 19 March 2008, I PK 227/07, MoPr 2009, No. 1.
 • Judgement of the Supreme Court of 28 May 2008, I PK 263/07, LEX No. 818823.
 • Judgement of the Supreme Court of 4 December 2008, II PK 155/08, OSNP 2010, No. 11-12, item 135.
 • Judgement of the Supreme Court of 18 February 2011, II PK 197/10, OSNP 2012, No. 7-8, item 91.
 • Judgement of the Supreme Court of 18 October 2011, I PK 54/11, LEX No. 1229539.
 • Korus P., [in:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczak, Warszawa 2017.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.
 • Matyjas-Łysakowska P., Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy, Warszawa 2016.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Nowik P., [in:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012.
 • Piątkowski J., Kodeks pracy a ustawa - prawo o szkolnictwie wyższym, [in:] Zatrudnianie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2015.
 • Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015.
 • Regulation of the President of the Council of Ministers on the "Rules of legislative methodology" (Journal of Laws 2002, No. 100, item 908; consolidated text Journal of Laws 2016, item 283).
 • Resolution of the Supreme Court of 8 April 2009, II PZP 2/09, OSNAPiUS 2009, No. 19-20, item 249.
 • Resolution of the Supreme Court of 25 May 2010, I PZP 4/10, OSNAPiUS 2011, No. 1-2, item 1.
 • Roszewska K., Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do stosunków pracy, Warszawa (typescript of the dissertation at the Library of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw).
 • Sanetra W., [in:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.
 • Walczak K., [in:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2017.
 • Wronkowska S., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [in:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.