PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 4 | nr 2 | 89--101
Tytuł artykułu

Demographic changes in rural and semi-urban areas in Poland (2003-2016)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The demographic potential, especially in the peripheral and remote areas, has been deteriorating. Negative natural increase, low or negative migration balances, unfavourable values of the feminisation index and growing relation of the number of people at post-working age to the number of people at working age have been threatening rural development. The aim of the research was to show spatial concentrations of municipalities (LAU 2 level) with a similar level of demographic potential. The study was carried out for 2169 municipalities (LAU 2 level), including rural and semi-urban (urban-rural, including small towns) ones. It was based on the data from the Statistics Poland. The municipalities were are ranked by the level of demographic potential (by 4 variables) and put into 5 groups by the potential level using the taxonomic development measure of Hellwig. The results were presented in maps using cartogram method. The most favourable and promising situation according to demographic potential is observed in central and southern Poland, especially in semi-urban and suburban areas of large cities. The worst demographic potential level and at the same time the least favourable demographic forecasts concern mostly the Eastern Poland, already known as problem area. The spiral of negative conditions accelerates, causing more disadvantages, making young people looking for new places to work and live, deepening current demographic problems and leading to socio-economic development pathologies.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
89--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
autor
 • Agricultural University of Tirana, Albania
Bibliografia
 • Biegańska J., 2013. Rural areas in Poland from a demographic perspective. Bulletin of Geography, Socio-economic Series 20, 7-22, DOI: 10.2478/bog-2013-0008
 • Egorov D.O., Barylo I.M., Segida K.Y,. 2016. Demographic potential as objects of research of social geography, Journal of Economics and Economic Education Research, supl. Special Issue 2, 17, 373-380.
 • European Commission, 2015. Demography Report, Eurostat, Luxembourg, retrieved from:http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KE-BM-15-003 [accessed 10.11.2018].
 • GUS, 2015. Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014 - migracje na pobyt stały (Main directions of emigration and immigration in 1966-2014 - migration for permanent residence), retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracjezagraniczne- ludnosci/glowne-kierunki-emigracji-i-imigracji-w-latach-1966-2014-migracje- na-pobyt-staly,4,1.html [accessed: 10.11.2018].
 • GUS, 2017. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2016 (Information on the size and directions of emigration from Poland in the years 2004- -2016) [in Polish], Warsaw, retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-zpolski- w-latach-20042016,2,10.html?pdf=1 [accessed: 10.11.2018].
 • GUS, 2018. Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność (Demographic situation in Poland up to 2017. Births and fertility) [in Polish], Zakłady Wydawnictw Statystycznych, Warsaw.
 • Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr (The application of the taxonomic method to the typological division of a countries due to their level of development, resources and structure of qualified personnel) [in Polish], Przegląd Statystyczny 4, 307-328.
 • Kołodziejczyk D. (ed.), 2017. Ocena poziomu spójności demograficznej i społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich w porównaniu z miastami (Assessment of the level of demographic and socio-economic cohesion of rural areas compared to cities) [in Polish], Monografie Programu Wieloletniego 54, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.
 • Niemets L.M., Segida K.Yu., Husieva N.V., 2015. Demographic potential as the basis for social and economic development. Economic Annals-XXI, 3-4, 93-97.
 • Obrębalski M., 2017. Demographic potential in functional areas of the selected medium-sized cities in Poland and the Czech Republic, GeoScape, 11 (1), 16-24, DOI: 11.10.1515/ geosc-2017-0002
 • Pastuszka S., 2017. Regional differentiation of the demographic potential in Italy and Poland, Comparative Economic Research 20, 3, 137-159, DOI: 10.1515/cer-2017-0024
 • Pavelek L., Eidenmueller T., 2014. The current status, prospects and characteristics of population ageing in Slovak Republic, Interdisciplinary Management Research 10, 923-930.
 • Pomianek I., Chrzanowska M., 2016: A spatial comparison of semi-urban and rural gminas in Poland in terms of their level of socio-economic development using Hellwig's method. Bulletin of Geography, Socio-economic Series 33, 103-117, DOI: 10.1515/bog-2016-0028
 • Poot J., 2008. Demographic change and regional competitiveness: the effects of immigration and ageing. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 4 (1/2), 129-145.
 • Rakowska J., 2016a. Ageing of rural population in Mazovian Province, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 4, 202-206.
 • Rakowska J., 2016b. Changes in ageing of communes (LAU2s) in Poland between 1995 and 2014, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 15 (2), 127-138.
 • Rakowska J., 2016c. Zróżnicowanie poziomu starości demograficznej Polski w ujęciu lokalnym (Analysis of the degree of population ageing in Poland on LAU2 level) [in Polish], Economic and Regional Studies 9, 2, 13-23.
 • Rosner A., 2012. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich (Changes in spatial distribution of population in rural areas) [in Polish], Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warsaw.
 • Serrano-Martínez J.M., García-Marín R. 2018. Demographic stagnation and decline in Spain: A cause for concern?, Bulletin of Geography, Socio-economic Series 39 (39), 129-145, DOI: 10.2478/bog-2018-0009
 • Slany K., 1995. Między przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1989 (Between necessity and choice: continental and overseas emigration from Central and Eastern Europe in 1939-1989) [in Polish], Rozprawy Habilitacyjne 295, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Śleszyński P., 2012. Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki [in Polish], Mazowsze Studia Regionalne, 10, 11-32.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017. Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych (Delimitation of areas of strategic state intervention: areas of growth and problem areas [inPolish], Prace Geograficzne 260, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warsaw.
 • Sojka E,. 2012: Demographic potential of the countries that have applied for the European Union membership. Bulletin of Geography, Socio-economic Series 17, 135-145, DOI: 10.2478/ v10089-012-0014-4
 • Szafraniec K., 2012. Procesy demograficzne i generacje młodych (Demographic processes and generations of young people) (in:) A. Rosner (ed.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej (Social and cultural issues of changes in the Polish countryside) [in Polish], Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warsaw, 13-35.
 • Szymańska D., Biegańska J., Gil A., 2009. Rural areas in Poland in the context of changes in population age structure in 1996, 2001 and 2006, Bulletin of Geography, Socio-economic Series 12, 91-107, DOI: 10.2478/v10089-009-0006-1
 • Vullnetari, J. 2012. Albania on the Move: Links Between Internal and International Migration, Amsterdam University Press.
 • Wilczyński R. 2016. Sytuacja rozwojowa wsi w województwie opolskim w warunkach depopulacji (Development of rural areas in Opolskie Voivodship under depopulation conditions)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.