PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 101--127
Tytuł artykułu

Polska pomaga - zmiana i kontynuacja w polskiej współpracy rozwojowej od odzyskania niepodległości do współczesności

Autorzy
Warianty tytułu
Poland Helps: Change and Continuation in Polish Development Cooperation from Regaining Independence to the Present Time
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dyskusji o międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i literaturze przedmiotu o Polsce wspomina się najczęściej w odniesieniu do jej aktywności po wstąpieniu do Unii Europejskiej w roku 2004. Uwaga badaczy skupia się głównie na opisie ewolucji polskiego systemu pomocowego i ocenie stopnia dostosowania go do międzynarodowych celów, standardów i zobowiązań (benchmarking). Przy takim podejściu pomija się długą historię polskiej pomocy dla państw rozwijających się i pozostawia lukę w wiedzy na temat tej sfery międzynarodowego zaangażowania kraju. Dostępne opracowania tej problematyki zdawkowo i schematycznie traktują okres PRL. Niniejszy artykuł ma na celu częściowo wypełnić tę lukę i pokazać pełniejszy obraz Polski jako uczestnika międzynarodowej współpracy rozwojowej na przestrzeni ostatnich stu lat, sięgając do momentu odzyskania niepodległości w 1918 r. Tylko taka perspektywa pozwoli lepiej poznać elementy zmiany i kontynuacji w polskiej działalności pomocowej. Umożliwi też sformułowanie odpowiedzi na pytanie, jakim donatorem Polska jest dziś. (fragment tekstu)
EN
The article looks back at the long history of Poland's role in international development cooperation from the moment it regained independence to the present time. Unlike most other publications which focus on contemporary Polish development assistance, it sheds more light on Poland's support for developing countries during the Cold War and its role as a benefi ciary of foreign aid during the post-1989 political and economic transformation. By taking the long- -term perspective, the article shows Poland as a re-emerging rather than a new contributor to development assistance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Bibliografia
 • Aid (ODA) disbursements to countries and regions [DAC2a], "OECD.Stat" [online, dostęp: 31.08.2018], dostępny w internecie: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=Table2A.
 • Apremont B., Penetracja krajów bloku radzieckiego na Środkowym Wschodzie i w Południowo-Wschodniej Azji, "Politique Etrangere" (Paryż) 1956, [przedruk w:] Zagadnienie pomocy dla krajów gospodarczo słabych: (wybór materiałów), "Zeszyt Dokumentacyjny" (PISM) 1956, nr 14 (108).
 • Bagiński P., Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się, Warszawa 2009.
 • Bagiński P., Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. Przewodnik dla posłów i senatorów, Warszawa 2011.
 • Bagiński P., Strategia polskiej współpracy na rzecz rozwoju, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2004.
 • Bagiński P., Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2003.
 • Bagiński P., Czaplicka K., Szczyciński J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Ewolucja, stan obecny, perspektywy, Warszawa 2009.
 • Błaszczyk M. C., Programy pomocowe Unii Europejskiej dla Polski w latach dziewięćdziesiątych, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2000.
 • Chilczuk M., 50 lat kształcenia studentów zagranicznych w Polsce, "Kontakt" 2001, nr 1-2.
 • Development cooperation of the 'new' EU member states. Beyond Europeanization, ed. O. Horký-Hlucháň, S. Lightfoot, London 2015.
 • Development co-operation report 1997, Paris 1998, dostępny także w internecie [dostęp: 31.08.2018]: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-1997-en.pdf?expires=1544885797&id=id&accname=guest&checksum=535F3F093EE797E6F9A5187D4E687E59.
 • Development cooperation report 1999, "The DAC Journal" (Paryż) 2000, vol. 1, No. 1.
 • Development co-operation report 2018. Joining forces to leave no one behind, Paris 2018.
 • Drążkiewicz-Grodzicka E., Poland. Attempts at defining aid by solidarity, democracy and development, [w:] Development cooperation of the 'new' EU member states. Beyond Europeanization, ed. O. Horký-Hlucháň, S. Lightfoot, London 2015.
 • Fyderek Ł., Jarecka-Stępień K., Kurpiewska-Korbut R., Stępień J., Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej, Kraków 2010.
 • Goldman M. I., Soviet foreign aid, New York 1967.
 • Gulcz M., Kraje rozwijające się a zewnętrzne środki finansowania rozwoju, Warszawa 1988.
 • Hart J., Aid and liberation. A socialist study of aid policies, London 1973.
 • Hayter T., Aid as imperialism, Harmondsworth 1971.
 • Horký O., The transfer of the Central and Eastern European 'transition experience' to the South. Myth or reality?, "Perspectives on European Politics and SocietJy" 2012, vol. 13, No. 1.
 • Hunczak T., Polish colonial ambitions in the inter-war period, "Slavic Review" 1967, vol. 26, No. 4.
 • Janulewicz L. A., An almost normal donor. Polish foreign aid between national preferences and international obligations, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet w Kent, 2016.
 • Kopiński D., Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Warszawa 2011.
 • Kopiński D., Visegrad countries' development aid to Africa. Beyond the rhetoric, "Perspectives on European Politics and Society" 2012, vol. 13, No. 1.
 • Kugiel P., The development cooperation policies of Visegrad countries. An unrealised potential, "The Polish Quarterly of International Affairs" 2012, nr 4.
 • Kugiel P., Polska współpraca na rzecz rozwoju w latach 2004-2009, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2010 [wyd. 2011].
 • Kwiecień R., Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, "Państwo i Prawo" 1998, nr 8.
 • Leszczyński A., Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie, Warszawa 2016.
 • Lightfoot S., The Europeanisation of international development policies. The case of Central and Eastern European states, "Europe-Asia Studies" 2010, vol. 62, No. 2.
 • Lightfoot S., Szent-Iványi B., Reluctant donors? The Europeanization of international development policies and the new member states, "Journal of Common Market Studies" 2014, vol. 52, No. 6.
 • List Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Adama Daniela Rotfelda, [w:] Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2004, Warszawa 2005.
 • Ners K. J., Pomoc zagraniczna dla transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Sześć lat doświadczeń, "Sprawy Międzynarodowe" 1996, nr 3-4.
 • OECD development co-operation peer reviews: Poland 2017, Paris 2017.
 • Polacy o pomocy rozwojowej. Wyniki badania TNS Polska dla Ministerstwa Spraw Za granicznych, Warszawa 2015.
 • Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2005, Warszawa 2006.
 • Polska współpraca rozwojowa. Raport 2016, Warszawa 2017.
 • Rybarska M. J., Pomoc gospodarcza krajów socjalistycznych dla krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Krakowie" 1981, nr 147.
 • Skrzydlewski W. B., Finansowe problemy międzynarodowej pomocy gospodarczej dla krajów słabo rozwiniętych, Toruń 1964.
 • Special peer review of Poland, Paris 2010.
 • Strategia polskiej współpracy na rzecz rozwoju. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 21 października 2003 r., Warszawa 2003.
 • Szent-Iványi B., Aid allocation of the emerging Central and Eastern European donors, "Journal of International Relations and Development" 2012, vol. 15, No. 1.
 • Szent-Iványi B., Tétényi A., The East-Central European new donors. Mapping capacity building and remaining challenges, "Journal of International Development" 2013, vol. 25, No. 6.
 • Szent-Iványi B., Tétényi A., Transition and foreign aid policies in the Visegrád countries. A path dependent approach, "Transition Studies Review" 2008, vol. 15, No. 3.
 • Total fl ows by donor (ODA+OOF+Private) [DAC1], "OECD.Stat" [online, dostęp: 31.08.2018], dostępny w internecie: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE1.
 • Total offi cial development fl ows by country and region (ODF), "OECD.Stat" [on line], dostępny w internecie [dostęp: 31.08.2018]: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REF_TOTAL_ODF.
 • Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, red. A. Skolimowska, B. Jankowski, Warszawa 2016.
 • Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2016. Solidarność, demokracja, rozwój, Warszawa 2012.
 • Wizimirska B., Polityka Polski wobec państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1992 [wyd. 1994].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.