PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 24 | nr 2 | 76--87
Tytuł artykułu

Theory and Practice of Innovation Development in the Banking Sector

Warianty tytułu
Teoria i praktyka rozwoju innowacji w sektorze bankowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest usystematyzowanie podejścia do innowacji w teorii ekonomii oraz pokazanie wskaźników służących do pomiaru innowacyjności. Główny nurt rozważań został odniesiony do rynku bankowego ze względu na jego wysoki poziom innowacyjności. Na podkreślenie zasługuje wyodrębnienie etapów rozwoju innowacji w działalności bankowej oraz scharakteryzowanie jego ekonomicznych i prawnych uwarunkowań.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to systematise the approach to innovation in the economic theory and to define the indicators used to measure the innovativeness of world economies. The considerations are focused on innovation in the banking sector as it is one of the most innovative sectors worldwide. The identification of the stages of innovation development in this branch is worth emphasising, along with the description of its economic and legal determinants.(original abstract)
Rocznik
Tom
24
Numer
Strony
76--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Arner D., Barberis J.N., Buckley R., 2015, The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper 47, Hong Kong.
 • Barnett H.G., 1953, Innovation the Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warsaw.
 • European Innovation Scoreboard 2017, 2017, European Commission, http://ec.europa.eu/DocsRoom/ documents/24829 (21.06.2018).
 • Fiedor B., 1979, Teoria innowacji, PWN, Warsaw.
 • Financial Stability Implications from FinTech, 2017, Financial Stability Board, http://www.fsb.org/ wpcontent/uploads/R270617.pdf (25.06.2018).
 • Freeman Ch., Soete L., 1997, The Economics of Industrial Innovation, Continuum, London.
 • Gai K., Qiu M., Sun X., 2018, A survey on FinTech, Journal of Network and Computer Applications 103.
 • Glapiński A., 2003, Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 • Gust-Bardon N.I., 2012, Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień, Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Torun.
 • Harman A.J., 1971, The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage, Harvard University Press, Cambridge.
 • Hon W.K., Millard C., 2018, Banking in the cloud: Part 1 - banks' use of cloud services, Computer Law & Security Review, 34.
 • Koleśnik J., 2017, Piaskownica regulacyjna jako akcelerator innowacyjności w polskim systemie bankowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 475, Wrocław.
 • Kondraciuk P., Kurkliński L., 2018, Innowacyjny fenomen fintechów a konkurencja z sektorem bankowym, [in:] Pietrewicz J.W., Sobiecki R. (eds), Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 • Kotliński G., 2016, Information innovations in banking, quantitative and qualitative approach, Publisher of the University of Economics in Poznań, Poznań.
 • Kuznetz S., 1959, Six Lectures on Economic Growth, The Free Press of Glencoe, Illinois.
 • Lange O., 1973, Dzieła, tom 1, PWE, Warsaw.
 • Lee I., Shin Y.J., 2018, Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges, Business Horizons, 61.
 • Mansfield E., 1968, Industrial Research and Technological Innovation, W.W. Norton, New York.
 • Marshall A., 1920, Industrial Organization, Continued. The Concentration of Specialized Industries in Particular Localities, [in:] Principles of Economics, Macmillan and Co., London.
 • Mill J.S., 1874, Of The Laws of Interchange Between Nations; And The Distribution of The Gains of Commerce Among The Countries of The Commercial World, [in:] Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, Longmans, Green, Readers, and Dyer, London.
 • Nicoletti B., 2017, The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition, 2005, OECD, European Commission, https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264013100en.pdf?expires= 1526143498&id=id&accname=guest&checksum=10D3DD36FDF5F08B037B3056B067CC70 (21.06.2018).
 • Pigou A.C., 1932, Inventions and Improvements, [in:] The Economics of Welfare, Macmillan and Co., London.
 • Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, 2016, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20160530_ Raport_innowacyjnosc. pdf (21.06.2018).
 • Ricardo D., 1821, On Machinery, [in:] On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, London.
 • Rogers E.M., 2003, Diffusion of Innovations, Free Press, New York, London, Toronto, Sydney.
 • Say J.B., 1855, Of the Labour of Mankind, of Nature, and of Machinery Respectively, [in:] Biddle C.C. (ed.), A Treatise on Political Economy, Lippincott, Grambo and Co., Philadelphia.
 • Schumpeter J.A., 1939, Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warsaw.
 • Schumpeter J.A., 1994, Capitalism, Socialism and Democracy, 6th edition, Routledge, London, New York.
 • Siciliani P., 2018, Staff Working Paper No. 728. Competition for Retail Deposits between Commercial banks and Non-Bank Operators: A Two-Side Platform Analysis, Bank of England, London.
 • Smith A., 1904, Of the Division of Labour, [in:] Cannan E. (ed.), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen and Co., London.
 • Ślązak E., Guzek E., 2012, Innowacyjna bankowość internetowa - Bank WEB 2.0, Wolters Kluwer, Warsaw.
 • The Global Competitiveness Index 2017-2018, 2017, World Economic Forum, http://www3. weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018.pdf (21.06.2018).
 • The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, 2017, Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, https://www.globalinnovationindex.org/gii- 2017-report (21.06.2018).
 • von Hippel E., 2005, Democratizating Innovation, The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
 • Waresa M.A., 2014, Polityka innowacyjna, PWN, Warsaw.
 • Zaleska M., 2014, The Polish banking sector - per aspera ad astra, Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies 4, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 • Zaleska M., 2018a, Blockchain technology will revolutionise the world, Polish Market, 5.
 • Zaleska M., 2018b, Innowacyjna bankowość, Gazeta Bankowa, 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.