PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 172 | 41--51
Tytuł artykułu

Rola interfejsu API w modelu otwartej bankowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of API Interface in Open Banking Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące roli i przyszłości aplikacji API w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem modelu otwartej bankowości. Na początku artykułu opisano koncepcję otwartej bankowości, która przyniesie dużo zmian dla banków. Otwarcie sektora bankowego i nawiązanie współpracy z firmami oferującymi rozwiązania API ma szansę przynieść korzyści obu stronom, co wpłynie na powstanie w przyszłości nowszych rozwiązań płatniczych i usług. Następnie przedstawiono rolę aplikacji API w koncepcji otwartej bankowości. Interfejs API działa jako pomost między systemami, banki mogą zyskać wartość dodaną, implementując te rozwiązania w całości. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę, że dyrektywa PSD2 ma na celu zniesienie monopolu banków w obszarze płatności, stworzenie równych warunków dla podmiotów oferujących rozwiązania technologiczne. Podkreślono, że banki zaczęły dostrzegać zagrożenia wynikające z niewykorzystania potencjału dyrektywy PSD2 i zaczęły wdrażać regulacje zawarte w dyrektywie, aby w przyszłości móc korzystać z nowego źródła przychodów. Zwrócono uwagę, że po implementacji nowych regulacji unijnych, czyli dyrektywy PSD2, będzie możliwe wprowadzenie modelu otwartej bankowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses issues related to the role and future of API apps in the banking sector, especially highlighting the open banking model. At the beginning of the paper we describe the open banking idea, which brings in a number of changes in banks. The opening of the banking sector and collaboration with companies that offer API solutions may produce benefits to both sides, which will lead to more advanced payment solutions and services in the future. Next we present the role of API app in an open banking model. API interface acts as a bridge between the systems, banks may acquire value added by implementing these solutions in full. The last section of the paper draws attention to the fact that PSD2 directive aims to eliminate the monopoly of banks in the area of payments and create a level playing field for companies offering technological solutions. It is stressed that banks have started realising threats resulting from the untapped potential of the PSD2 directive and implementing regulations of the directive to be able to use a new source of revenue in the future. Attention has been drawn to that fact that following the implementation of PSD2 open banking model will become feasible. (original abstract)
Twórcy
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Capgemini Financial Services Analysis 2017, 2017 Retail Banking Executive Interview Survey, Capgemini Global Financial Services.
 • Data Sharing and Open Data for Banks. A Report for HM Treasury and Cabinet Office [2014], Open Data Institute and Fingleton Associates, September.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 2002/65/ WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE, (Dz. U. UE. L.2007.319.1 ze zm.).
 • Grzywacz J., Jagodzińska-Komar E. [2018a], Rola banków i sektora FinTech w kontekście implementacji dyrektywy PSD2, "Kwartalnik KES Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne", nr 2 (34).
 • Grzywacz J., Jagodzińska-Komar E [2018b], Rola sektora FinTech w rozwoju bankowości w Polsce, w: Nauki Ekonomiczne, t. XXVII, red. J. Grzywacz, Zeszyty Naukowe PWSZ, Płock.
 • Sprawozdanie w sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (2016/2243 (INI)) [2017], Komisja Gospodarcza i Monetarna, Parlament Europejski, 28 kwietnia.
 • Understanding the Business Relevance of Open APIs and Open Banking for Banks, [2016], EBA Working Group on Electronic Alternative Payments, https://www.abe-eba.eu/media/azure/ production/1380/understanding-the-business-relevance-of-open-apis-and-open-banking-for-banks.pdf
 • World Retail Banking Report 2017 [2017], Capgemini, Efma, https://www. worldretailbankingreport.com/
 • World Retail Banking Report 2018 [2018], Navigating Banking in a Digital Ecosystem, https:// worldretailbankingreport.com/
 • API Analytics Areas, https://www.worldretailbankingreport.com/apimonetization
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.