PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 38--47
Tytuł artykułu

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców z tytułu naruszenia krajowego i unijnego prawa konkurencji

Warianty tytułu
Limitation of Entrepreneurs' Claims for Damages for Infringements of Domestic and EU Competition Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji jest umożliwienie przedsiębiorcom skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawców naruszenia prawa konkurencji. W zakresie przedawnienia ww. ustawa odsyła do art. 4421 Kodeksu cywilnego. Brzmienie tego przepisu ulega jednak zmianie, zaś wspominania ustawa wydłuża przedawnienie do 5 lat. Wnikliwa lektura nowej regulacji prawnej na tle stanów faktycznych spraw, z których szkoda wywodzona jest z naruszenia prawa konkurencji, ujawnia istotne problemy co do wykładni początku biegu terminu przedawnienia. Naruszenie prawa konkurencji nie stanowi typowego deliktu. Zwykle mamy do czynienia z czynem ciągłym, którego skutki są rozciągnięte w czasie. Dodatkowo, naruszenie prawa konkurencji podlega sankcji publicznej. Równolegle prowadzone są postępowania administracyjne pozostające w związku z roszczeniem odszkodowawczym. Podstawą nowej regulacji prawnej jest dyrektywa unijna, mająca na celu realizację zasady skuteczności. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek takiej jej implementacji i stosowania, aby dochodzenie roszczeń nie było w istocie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W ramach niniejszego opracowania przedstawiona zostanie wykładnia przepisów prawnych dotyczących przedawnienia na gruncie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia prawa konkurencji, pozostająca w zgodzie z zasadą skuteczności i równoważności prawa unijnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the Act of 21 April 2017 on Claims for Putting Right Damage Caused by Infringements of Competition Law was to enable entrepreneurs to effectively pursue their claims for damages from perpetrators of competition law infringements. As for limitation of claims, the Act contains references to Article 4421 of the Civil Code. But the wording of this provision is modified, while the Act extends the period of limitation to 5 years. A careful reading of the new legal regulation against the background of facts of the cases where the damage is claimed on the basis of competition law infringements reveals major problems with interpreting the moment when the period of limitation starts. An infringement of competition law is not a typical tort. Usually, this is a continuing offence, producing results over a period of time. Additionally, there is a public law sanction for infringements of competition law. At the same time, administrative proceedings are conducted in connection with the claim for damages. The basis for the new legal regulation is the EU directive aimed at implementing the principle of effectiveness. It provides for a duty of Member States to implement and apply it in such a way as not to render pursuit of claims practically impossible or excessively difficult. This paper presents the interpretation of legal provisions concerning limitation in the area of liability in damages for infringements of EU competition law in line with the principles of effectiveness and equivalence of EU law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--47
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Elhauge, How Italian Colors Guts Private Antitrust Enforcement by replacing it with ineffective form of arbitration, Discussion Paper No. 824, 04.2015, dostępne na https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/16073957/Elhauge_824.pdf?sequence=1 (dostęp: 14.05.2019 r.).
  • Gulińska A. [w:] Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, red. K. Lis-Zarrias, P. Machnikowski, Warszawa 2018.
  • Karaszewski G. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, LEX 2014.
  • Stawicki A., Turno B., Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, red. A. Piszcz, D. Wolski, Warszawa 2016.
  • Wolski D. [w:] Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, red. A. Piszcz, A. Stawicki, LEX 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562771

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.