PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(51) | 51--65
Tytuł artykułu

Odpowiedzialna konsumpcja w świetle wyników badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Responsible Consumption in the Light of Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była identyfikacja postaw wobec ochrony środowiska naturalnego oraz praktykowanych działań prośrodowiskowych. W opracowaniu starano się odpowiedzieć na następujące pytania: Jaki jest poziom świadomości ekologicznej respondentów? W szczególności, czy posiadają wiedzę i wyobraźnię ekologiczną? Jakie jest ich poczucie sprawczości w zakresie indywidualnie podejmowanych działań na rzecz środowiska? Jakie są najważniejsze kryteria dokonywania zakupów? Jakie pozycję w tym zbiorze zajmują kryteria prośrodowiskowe i prospołeczne? Jakie działania na rzecz środowiska podejmują respondenci nw swoim codziennym życiu? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przeprowadzono badanie sondażowe bezpośrednie ze źródeł pierwotnych wśród studentów trzech wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania pokazały, że respondentów cechuje średni poziom świadomości ekologicznej, przy czym u mężczyzn zarówno poziom tej świadomości, jak też poczucie sprawczości indywidualnych działań proekologicznych, są nieznacznie niższe niż u kobiet. I badane kobiety, i mężczyźni podobnie hierarchizują kryteria nabywania produktów. Kryteria prośrodowiskowe postrzegane są przez nich jako mniej istotne. Nie stwierdzono istotnych różnic miedzy kobietami i mężczyznami w zakresie podejmowanych na rzecz środowiska działań.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to identify attitudes towards the protection of the natural environment and practices of pro-environmental activities. The study attempted to answer the following questions: What is the level of ecological awareness of respondents? In particular, do they have ecological knowledge and imagination? What is their sense of agency in the area of individually undertaken actions for the benefit of the environment? What are the most important criteria for shopping? What is the position of pro-environmental and pro-social criteria in this collection? What kind of environmental activities are taken by respondents in their daily lives? To answer the above questions, a survey was conducted directly from primary sources among students of three faculties of the University of Economics in Wroclaw. Studies have shown that respondents are characterized by an average level of ecological awareness, while in men the level of this awareness, as well as the sense of efficiency of individual pro-ecological activities, are slightly lower than in women. Both surveyed women and men similarly prioritize the criteria for purchasing products. The pro-environmental criteria are perceived by them as less important. There were no significant differences between men and women in the field of activities undertaken for the benefit of the environment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Burgiel A., Postawy konsumentów wobec zachowań z zakresu konsumpcji wspólnej - czy ekonomia współdzielona ma szanse na upowszechnienie?, Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego 2016, nr 44/2.
 • Bylok F., Konsument, konsumpcja i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Śląsk, Katowice 2013.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Carrigan M., Attalla A., The Myth of The Ethical Consumer - Do Ethics Matter in Purchase Behaviour? "Journal of Consumer Marketing" 2001, nr 18 (7).
 • Dobson A., Citizenship and the Environment. Oxford University Press, Oxford 2003.
 • GfK Polonia, Badanie świadomości ekologicznej Polaków. Raport dla Bayer Sp. z o.o. Październik 2005. http://www.eduskrypt.pl (2008).
 • Hull Z., Świadomość ekologiczna (II), "Aura" 1984, nr 11.
 • Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Mariański J., Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Biblios, Tarnów 2008.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 • Terlau W., Hirsch D., Sustainable Consumption and the Attitude-Behaviour-Gap Phenomenon - Causes and Measurements towards a Sustainable Development, http://centmapress.ilb.uni--bonn.de [dostęp: 20.08.2017].
 • The Norwegian Ministry of the Environment organized a symposium on sustainable production and consumption in 1994, http://www.iisd.ca/consume/oslo000.html [dostęp: 10.09.2017].
 • Tkaczyk St., Kołuda J., Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 97, Seria: Administracja i Zarządzanie (24) 2013.
 • UNEP, Planning for change: Guidelines for national programmes on sustainable consumption and production. United Nations Environment Programme 2008.
 • Zieliński P., Wyzwanie edukacyjne: zmiana świadomości ekologicznej warunkiem ciągłości gatunku ludzkiego, "Podstawy Edukacji " 2009, t 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.