PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4(30) W stronę zielonej gospodarki | 114--117
Tytuł artykułu

W kierunku świadomej konsumpcji - nowe konteksty

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Towards conscious consumption - new contexts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsumpcja stanowi istotny proces społeczno-gospodarczy, staje się atrybutem współczesnego społeczeństwa. W artykule zostały przeanalizowane wybrane zmiany związane ze zwiększającą się świadomością konsumencką, która wpływa na tworzenie się nowych wzorów zachowań konsumenckich, a także wyznacza nowe konteksty postrzegania konsumpcji. Zjawiska takie jak: ekologizacja konsumpcji, konsumpcja świadoma, etyczna konsumpcja, konsumpcja zrównoważona, prosumpcja, konsumpcja kolaboratywna, wskazują na zmiany związane z przeobrażeniami w sferze konsumpcji poprzez kształtowanie się konsumenta odpowiedzialnego, świadomego, racjonalnego. Nowe formy konsumpcji wyrażane w postaci większego zaangażowania i przemyślanych decyzji podejmowanych przez konsumentów w obszarze wyboru produktów i usług, poszanowanie dla środowiska naturalnego, rezygnacji z dotychczasowego konsumpcjonistycznego stylu życia stanowią pozytywny aspekt w ocenie zmian zachodzących w obszarze konsumpcji. Ponadto należy zwrócić uwagę na istotną rolę świadomości konsumenckiej w zakresie znajomości praw konsumenckich (prawa do bezpiecznych produktów, swobodnego ich wyboru, rzetelnej informacji, swobody dochodzenia swoich roszczeń, czy też prawa do życia w czystym i zdrowym środowisku naturalnym). Wzrost świadomości konsumenckiej związany jest ściśle z edukacją w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumption as an essential social and economic process is becoming an attribute of modern society. In the article, selected changes have been analysed, as related to growing consumer awareness which impacts on new patterns of consumer behaviours and sets out new contexts of consumption perception. Phenomena such as ecologisation of consumption, conscious consumption, ethical consumption, sustainable consumption, prosumption, collaborative consumption indicate changes related to transformations in the area of consumption. They emphasise the shaping of a responsible, conscious and rational consumer. A positive aspect in the evaluation of changes in the area of consumption is visible in new forms of consumption expressed as greater commitment and deliberate decisions taken by consumers in the field of product and service selection and as respect for the natural environment and abandonment of a consumerist lifestyle. Moreover, the role of consumer awareness is essential in the area of consumer rights (the right to safe products, their free choice, reliable information, freedom to pursue claims, or the right to live in a clean and healthy natural environment). The growth of consumer awareness is closely related to education in this area.(original abstract)
Rocznik
Strony
114--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Badzińska E., (2011) Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bylok F., (2017) Między indywidualizmem a kolektywizmem w konsumpcji - konsumpcyjne innowacje społeczne, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 326, s. 21- 29, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh- -9f14446d-0daa-4089-b8ca-4052981bab13 [19.10.2018].
 • Bywalec Cz., (2010) Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Burgiel A., (2014) Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów [w:] Kieżel E., Smyczek S., (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Warszawa: Wydawnictwo Kluwer.
 • Czarnecki P., (2008) Dylematy etyczne współczesności, Warszawa: Difin.
 • Chick A., (2011) Ekoprzedsiębiorczość. Zrównoważony rozwój [w:] Mellor R.B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A. (red.), Przedsiębiorczość, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I., (2015) Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Duda A., (2016) Konsumpcja. Teorie i badania, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Grzega U.,Kieżel E., (2017) Trendy w zachowaniach konsumentów [w:] Bartosik-Purgat M., (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Warszawa: PWN.
 • Kiełczewski D., (2008) Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Mróz B., (2013) Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 • Sowa I., (2005) Aktywne kształtowanie zachowań konsumentów w praktyce gospodarczej [w:] Smyczek S., Sowa I., (red.), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Warszawa: Difin.
 • Wilk K., (2000) Interes konsumenta w gospodarce rynkowej i jego ochrona [w:] Kieżel E., (red.), Rynkowe zachowania konsumentów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Wydanie II, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Wnuk Z., (2010) Edukacja ekologiczna [w:] Wnuk Z., (red.), Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.