PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 3221--3228
Tytuł artykułu

Prawne i techniczne aspekty transportu samochodowego zwierząt

Warianty tytułu
Legal and Technical Aspects of Road Transport of Animals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transport zwierząt w obrocie towarowym w Unii Europejskiej realizowany przez przedsiębiorstwa w ramach działalności gospodarczej podlega szczególnym przepisom prawa. Przepisy unijne i krajów członkowskich precyzyjnie określają warunki transportu żywych zwierząt. Każdy rodzaj zwierząt ma dodatkowo swoje szczegółowe regulacje prawne dotyczące różnych czynności i warunków koniecznych do spełnienia przez przewoźników. Przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się transportem inwentarza muszą być do tego upoważnione przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej. Unia Europejska w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, które weszło w życie w 2007 roku, określa obowiązki wszystkich osób uczestniczących w procesie przewozu zwierząt.Konsekwencją wprowadzenia przepisów Unii Europejskiej jest dostosowanie polskiego prawa dotyczącego warunków transportu zwierząt i nadzoru nad nimi instytucji weterynaryjnych i gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Transport of animals in trade in the European Union of the companies within the business is subject to specific laws. The provisions of the EU and member states precisely define the conditions for the transport of live animals. Each type of animal has also its specific legislation for various activities and conditions necessary to meet their carriers. First of all companies involved in the transport of livestock must be authorized to do so by the member state of the European Union. European Union Council Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations, which entered into force in 2007, sets out the responsibilities of all persons involved in the transport of animals. Consequence of the introduction of the European Union is to bring Polish legislation on animal transport conditions and supervision of veterinary and economic institutions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3221--3228
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • 1.Zasady i warunki transportu zwierząt w Europie, http://transporteuropejski.pl, 2014.
 • 2.Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005 r., str. 1, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 1/2005.
 • 3.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz.1012).
 • 4.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności (Dz. U. Nr 100, poz. 1014).
 • 5.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.).
 • 6.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.).
 • 7.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).
 • 8.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 • 9.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1193).
 • 10.R. Groński R.: Transport zwierząt, http://poradnikprzewoznika.pl/, 2013r.
 • 11.Naczepy do przewozu żywca, bydła, http://inaczepy.pl/naczepy-do-przewozu-zywca-bydla/12.http://samochody.mitula.com.pl/.
 • 13.G. Fiore, F. Natale, J. Hofherr, S. Mainetti, E. Ruotolo: Study on temperatures during animal transport, Final report G07-TRiVA/(2008), European Commission Joint Research Centre, Version 1.3-24/11/2008 , http://www.jrc.ec.europa.eu, [http://www.wetgiw.gov.pl/].
 • 14.[1http://www.cometsystem.pl/]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.