PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 3240--3247
Tytuł artykułu

Podatność transportowa biopaliw stałych

Warianty tytułu
Transport Vulnerability of Solid Biomass Fuels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biomasa zarówno nieprzetworzona jak i przetworzona stwarza określone trudności logistyczne. W głównej mierze wynikają one z rozmaitej podatności transportowej ładunku. W literaturze brak szerszej analizy dotycej tej podatności. Z tych względów w artykule podjęto próbę jej oceny tej podatności dla różnych rodzajów biopaliw stałych.Wiedza na ten temat jest niezbędna przy planowaniu przewozu w aspekcie wyboru środka transportu, określenia warunków i dopuszczalnego czasu składowania, ustalenia warunków bezpieczeństwa oraz oszacowania kosztów transportu (wraz z kosztami ubezpieczenia).Przy ocenie podatnościzazwyczaj wykorzystywany jest stopień podatności wyrażony ilościowo (masa, gęstość,trwałość) lub wartościowo (koszt, cena). Jednoznaczne określeniepodatności transportowej jest jednak trudne, tym bardziej, że jej definicje wyraźnie wskazująna konieczność uwzględnienia trzech różnych obszarów (właściwości fizyczne, parametry ładunku oraz koszty). W artykule podjęto więc próbę kompleksowej oceny podatności transportowej biopaliw stałych ze szczególnym naciskiem na metodyczne jej aspekty.(abstrakt oryginalny)
EN
The transportation of solid biomass both processed and unprocessed leads to several difficulties, mostly connected to transport vulnerability of such fuels. Vestigial information in the literature about this problem could be found. This paper attempts of asses the transport vulnerability of different types of solid biomass fuels. Such knowledge tends to be crucial in supply chain management and can be used in several areas like: means of transport selection, defining time and type of storage, establishing safety requirements and transportation cost (including insurance). Estimation of the vulnerability is made usually according to quantity (mass, density, durability) and quality (cost, price) parameters. In fact, accurate determination of the transport vulnerability is quite difficult as the definition clearly points out three different areas (physical, load parameters and costs) which must be taken into account. This paper therefore tries a to present a comprehensive assessment of the transport vulnerability of solid biofuels with special emphasis on methodological aspects.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3240--3247
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • 1.Bogdanowicz S., Mierniki oceny podatności w aspekcie realizacji procesu transportowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 2008, z. 64 Transport .
 • 2.Duda-Kękuś A. Uwarunkowania logistyczne wykorzystania biopaliw stałych do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych. Praca doktorska, maszynopis, AGH Kraków,2011.
 • 3.Ficoń K., Logistyka techniczna -Infrastruktura logistyczna., Belstudio, Warszawa 2009.
 • 4.Frączek J. i in., Ekonomiczo-organizacyjne aspekty produkcji biopaliw, PTIR Kraków, 2014.
 • 5.Frączek J. i in., Produkcja biopaliw -problemy wybrane, PTIR Kraków, 2014.
 • 6.Gigler J.K., Loon W.K.P., van Somiveld C., Experimeni and modeling of parameters influencing natural wind drying of willow chunks, Biomass and Bioenergy2004, vol. 26 nr 7. s. 507-514.
 • 7.Gigler J.K., Loon W.K.P., van Yissers M.M., Bot G.P.A., Forcedcinreerire drying of willow chips, Biomass and Bioenergy2000;4Vol.19 nr 4. s. 259-270.
 • 8.Gradziuk P., Kościk K. 2007. Analiza możliwości i kosztów pozyskania biomasy na cele energetyczne na potrzeby energetycznego wykorzystania w Gminie Cmolas. Maszynopis.
 • 9.Hall D. A., Cutress J. O., The Effect of Content Moisture and Added Oil on the Handling of Small Coal, Journal Inst. Of Fuel, 1960.
 • 10.Hall D. A., Macpherson M., The oiling of coal, Colliery Engineering 1957, Vol.XXXIV nr. 41, VII.
 • 11.Neider J.,Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-208-1773-7 (35+12).
 • 12.Juliszewski T., Kwaśniewski D. Kuboń M. Symulacja kosztów transportu tradycyjnych nośników energii i biomasy do celów grzewczych. Inżynieria Rolnicza2004. Nr 3(58). Kraków.
 • 13.Muras Z., Warunki do kwalifikowania energii świadectwami pochodzenia dla biomasy, biopłynów i biogazu. Konferencja Forum technologii w energetyce -spalanie biomasy, Bełchatów 27-28 października 2011.
 • 14.Pasyniuk P., Prawne, technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji odnawialnych źródeł energii opartych na biomasie pochodzenia rolniczego, Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2008.
 • 15.Piotrowski K.; Wiltowski T., Mondał M.. Transport biomasy. Czysta Energia2004,Nr 10.
 • 16.PN-82/G-04544: Oznaczanie wskaźnika podatności transportowej metodą GIG.
 • 17.Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
 • 18.Tymiński J. 1997. Wykorzystanie odnawianych źródeł energii w Polsce do roku 2030. IBMER. Warszawa.
 • 19.Wierzchowski K., Wawrzynkiewicz W., Metoda wyznaczania podatności transportowej drobnych sortymentów węgla, Przegląd Górniczy 2003, nr 5.
 • 20.Korzeń Z.,Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom1. Infrastruktura, technika, informacja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.