PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 58 | 141--154
Tytuł artykułu

Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw - analiza zróżnicowania wybranych determinant

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Company Competitiveness - Analysis of Sselected Factors Differentiation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania przeprowadzonego metodą sondażu w 2018 r. wśród przedsiębiorstw produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce. Prezentowane wyniki pozyskano w pierwszym etapie badania, podczas którego zgromadzono 132 kwestionariusze. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników dotyczących samooceny przedsiębiorstw w zakresie wybranych determinant konkurencyjności. W opracowaniu, zarówno w jego części teoretycznej, jak i empirycznej skupiono się na trzech wymiarach konkurencyjności, tj. potencjale, strategii i pozycji konkurencyjnej. Dla realizacji postawionego celu w opracowaniu posłużono się wynikami samooceny przedsiębiorstw odnośnie do zajmowanej przez nie pozycji konkurencyjnej, zarówno w porównaniu do przedsiębiorstw konkurencyjnych z kraju, jak i z zagranicy. Pomocniczo zaprezentowano również wyniki oceny znaczenia wybranych elementów potencjału konkurencyjnego, wybranych celów konkurencyjnych, jak i stosowanych przez przedsiębiorstwa mierników konkurencyjności. W dalszej części artykułu stosując nieparametryczne testy Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa zbadano zróżnicowanie ocen pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w odniesieniu do konkurencji w kraju, jak i za granicą względem wybranych cech przedsiębiorstw. Jako potencjalne zmienne mogące różnicować udzielone odpowiedzi uwzględniono: wielkość przedsiębiorstw, zakres przestrzenny działalności gospodarczej oraz poziom eksportu w sprzedaży. Jako dodatkowe zmienne rozpatrzono również fakt posiadania wdrożonych systemów zarządzania: jakością i środowiskowego. Większość z wymienionych zmiennych okazała w istotnie statystyczny sposób różnicować ocenę pozycji konkurencyjnej badanych przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia dla oceny pozycji konkurencyjnej okazały się skala działalności podmiotu, jego otwartość na rynki zagraniczne, ale i rozwiązania systemowe, jak znormalizowane systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected results of a survey conducted in 2018 among production companies located in Poland. The results were obtained at the first stage of the study, during which 132 questionnaires were collected. The aim of the paper is to present the results of companies' self-assessment regarding the selected competitiveness determinants. The paper, both in its theoretical and empirical part, is focused on three dimensions of competitiveness, i.e. competitive potential, competitive strategy and competitive position. In order to achieve the stated objective, the study used the results of the self-assessment of companies regarding their competitive position, both compared to competing companies from the country and abroad. Additionally, the paper shows the results of the assessment of the significance of selected elements of competitive potential, selected competitive objectives, as well as the applied measures of competitiveness in the examined companies. In the following part of the paper, non-parametric Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were applied to examine the differentiation of assessments of the competitive position of companies, both in comparison to competition in the country and abroad, regarding selected characteristics of companies. The following factors were considered as potential variables that could differentiate the given responses: the size of enterprises, the spatial scope of business activity and the level of export in sales. The fact of having implemented quality and environmental management systems was also considered as an additional variable. Most of these variables turned out to have statistically significantly differentiated the assessment of the competitive position of companies. The scale of the entity's activity, its openness to foreign markets, as well as system solutions, such as standardized management systems (ISO 9001, ISO 14001), were not without significance for the assessment of the competitive position of companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--154
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło, A. (2010). Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Budzyńska-Biernat, A. (2015). Strategie konkurencji przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego z województwa wielkopolskiego. Marketing i Rynek, 12, 24-31.
 • Chorób, R. (2015). Strategia jako narzędzie efektywnego zarządzania strukturą klastrową. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 29, 137-147.
 • Dzikowska, M., Gorynia, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, Gospodarka Narodowa, 4 (248), 1-30.
 • Ferreira de Lara, F.F., Neves Guimarães, M.R. (2014). Competitive Priorities and Innovation in SMEs: A Brazil Multi-Case Study. Journal of Technology, Management and Innovation, 9 (3), 51-64. DOI: 10.4067/S0718-27242014000300004.
 • Gorynia, M. (2004). Competitiveness of Polish Firms and the European Union Enlargement. Competitiveness Review. An International Business Journal, 14 (1-2), 1-11. DOI: 10.1108/eb046463.
 • Godlewska-Majkowska, H., Skrzypek, E., Płonka, M. (2016). Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor-Wiedza-Przestrzeń. Warszawa: Wydawnictwo Texter.
 • Grzebyk, M., Kryński, Z. (2011). Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, 107-117.
 • Hamel, G., Prahalad, C.K. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68 (3), 79-91.
 • Klimczuk, M. (2004). Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w klastrach przemysłowych. Zeszyty Naukowe, 2, 205-218.
 • Komarkova, L., Pirozek, P., Pudil, P. (2014). The factors and other characteristics influencing competitiveness of enterprises in countries in the post-transition phase of the economy. Engineering Economics, 25 (5), 513-521. DOI: 10.5755/j01.ee.25.5.3136.
 • Nazarpoori, A.H., Hakkak, M., Mohammadi, M. (2014). Analysis and identification of competitive positions of companies operating in Iranian battery industry using hierarchical analysis. Journal of Asian Scientific Research, 4 (12), 741-756.
 • Nowacki, R. (2015). Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie oceny ich menadżerów. Handel Wewnętrzny, 5 (358), 446-462.
 • Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Pioch, J. (2010). Pozycja konkurencyjna banku w świetle teorii zarządzania wartością. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/3, 1-10.
 • Quinn, J.B., Hilmer, F.G. (1994). Strategic Outsourcing. Sloan Management Review, 35 (4), 43-55.
 • Romanowska, M. (2004). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK.
 • Su, H.-Ch., Dhanorkar, S., Linderman, K. (2015). A competitive advantage from the implementation timing of ISO management standards. Journal of Operations Management, 37, 31-44. DOI: 10.1016/j.jom.2015.03.004.
 • Trąpczyński, P., Jankowska, B., Dzikowska, M., Gorynia, M. (2016). Identification of Linkages between the Competitive Potential and Competitive Position of SMEs Related to their Internationalization Patterns Shortly after the Economic Crisis. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4 (4), 29-50. DOI: 10.15678/EBER.2016.040403.
 • Walczak, W. (2010). Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. e-mentor, 5 (37), 5-12.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Strategia przedsiębiorstwa. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia (s. 189-223). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.