PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 199--211
Tytuł artykułu

Czynnik ludzki i ocena jego dokonań w ośrodkach przychodów

Autorzy
Warianty tytułu
Human Factor and Its Efficiency Evaluation in Revenue Centers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czynnik ludzki jest jednym ważniejszych zasobów organizacji, odzwierciedlając stan posiadanych przez nią aktywów niematerialnych. Umiejętne zarządzanie nimi zwiększa potencjał jednostki w dłuższym okresie. Za punkt wyjścia jego pomiaru mogą uchodzić tzw. kluczowe czynniki efektywności. Diagnoza kondycji "czynnika pracy" w podmiocie sprzyja "uchwyceniu" obszarów niskiej produktywności, usprawnieniu realizacji zadań, odpowiedniemu motywowaniu zatrudnionych, podejmowaniu wysiłków na rzecz ustawicznego rozwoju. Mierniki efektywności pogrupowano w ramach czterech perspektyw: procesów wewnętrznych, klienta, uczenia się i właściciela. Celem opracowania jest ocena dokonań poszczególnych oddziałów firmy usługowej w każdym z wymienionych obszarów przy użyciu właściwie skonstruowanych wskaźników. Główna teza opracowania zakłada, iż rozstęp oparty o średnie arytmetyczne mierników efektywności placówek pozwala ustalić wielkość luki kompetencyjnej danego centrum przychodów. (abstrakt oryginalny)
EN
Human factor is one of more important resources of the organization, reflecting status quo of its intangible assets. Skilful managing these components increases entity's potential in the long run. So-called key performance factors (KPIs) can be regarded as a starting point for its measurement. Reviewing "work factor" in an enterprise helps "capturing" areas of low productivity, improving tasks implementation, appropriate employees motivating, making efforts for continuous development. KPIs are grouped within the framework of four perspectives referring: internal processes, client, learning and owner. This study sets out to assess achievements of individual divisions of a service company in each of these areas, by using properly designed indicators. The main thesis of the publication maintains that the statistic range based on arithmetic means of branch performance ratios allows to determine the size of the competence gap of a given revenue center. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bujała A., Monitoring call center, poznaj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), https://focustelecom.pl/blog/monitoring-call-center-kpi/ [dostęp: 28.12.2018].
 • Gibson J.L., Ivancevich J.M., Donnelly J.H., Organizations. Behavior, Structure, Processes, BPI Irwin Homewood, Illinois 1988.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Konkurencyjno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 15.10.2018].
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Produktywno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 15.10.2018]
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Wska%C5%BAnik_rentowno%C5%9Bci [dostęp: 15.10.2018].
 • Jabłoński A., Jabłoński M., Strategiczna karta wyników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 • Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992.
 • Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa 2006.
 • Rampersad H.K., Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonałe wyniki, Placet, Warszawa 2004.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.