PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | 1 | nr 692 | 81--106
Tytuł artykułu

Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce po wybuchu I Wojny Światowej (do 1915 r.)

Warianty tytułu
The Attitude of the National Democracy Towards the Jewish Problem in Poland after the Beginning of the Ist World War (Until 1915)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na stosunek Narodowej Demokracji do Żydów istotny wpływ wywarły lata I wojny światowej. Wypadki wojenne postawiły przed polską polityką trudne zadanie trafnej oceny zaistniałej sytuacji i podjęcia stosownych działań, które przybliżyłyby Polaków do niepodległości. Lata wojny również od Żydów wymagały zajęcia jasnego stanowiska politycznego. Na ziemiach polskich musieli oni określić swój stosunek do poszczególnych zaborców oraz do polskich aspiracji narodowych. Problemem niezwykle ważnym było to, czy Żydzi widzieli możliwość własnego rozwoju w ścisłym współdziałaniu i współżyciu z Polakami, czy stawiali postulaty jako odrębna mniejszość narodowa, powiązana rozlicznymi więzami z Żydami na świecie. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the attitude of the National Democracy towards the Jewish problem after the beginning of the 1st World War. The detailed analysis refers to the period before the military success of Central Countries on Russia. The main attention is paid to the ideological and political reasons of the intensification of antisemitism of the National Democracy during that period. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
81--106
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bartoszewicz W.: Mój ojciec i jego czasy. Wspomnienia z lat 1867-1920. BO, rkps 15611/II t. I, s. 154.
 • Birnbaum N.: Den Ostjuden ihr Recht! Wien 1915, s. 32.
 • Brzoza J. [F. Młynarski]: Żydzi amerykańscy a sprawa polska. B.m.w., 1917, s. 4 (stenogram odczytu).
 • Chrzanowski I.: Korespondencja z lat 1893-1940. Biblioteka Narodowa [dalej BN], rkps 7608/II t. II, k. 24.
 • Głąbiński S.: Wspomnienia polityczne. Cz. I-III. Pelplin 1939, s. 192.
 • Greive H.: Antisemitismus, Zionismus und Staat Israel, [w:] Geschichte der Juden. Von der biblischen Zeit bis zur Gegenwart. München 1983, s. 171-172.
 • Hrabyk K.: Po drugiej stronie barykady. Spowiedź z klęski. BO, rkps 15352/II t., s. 62.
 • Jabłonowski W.: Z biegiem lat. BO, rkps 12858/I z. IV, s. 356.
 • Kapiszewski A.: Asymilacja i konflikt. Z problematyki stosunków etnicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Warszawa 1984, s. 163.
 • Kobyliński S.: Sprawa polska i kwestia żydowska. Zagadnienie węzłowe polityki polskiej, europejskiej i światowej. Poznań 1924, s. 31.
 • Kozicki S.: Pół wieku polityki narodowej 1887-1939. BO, rkps 13201/II t. I, s. 223.
 • Kozicki S.: Pół wieku życia politycznego. Pamiętnik. B. PAN Kr. 7849 t. II, s. 74., cyt za: Orlicki J.: Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949. Szczecin 1983, s. 36-37.
 • Longchamps B.: Wspomnienia 1884-1918. BO, rkps 14103/11, s. 266.
 • Marylski A.: Wspomnienia o pracy w Lidze Narodowej. Archiwum PAN Warszawa [A PAN Warszawa].
 • Meisl J.: Die Juden im Zartum Polen. Ein geschichtlicher Überblick. Bonn 1916, s. 78.
 • Młynarski F.: Za kulisami wielkich wydarzeń. Garść wspomnień osobistych. BO. rkps. 13156/II t. I, s. 128-130.
 • Niemojewski A.: Intryganci. "Słowo Polskie" z 17 kwietnia 1915 nr 199.
 • Orzechowski M.: Wojciech Korfanty. Bibliografia polityczna. Wrocław 1975, s. 169-170.
 • Riff M.: Das osteuropäische Judentum. [w:] Geschichte der Juden. Von der biblischen Zeit bis zur Gegenwart. München 1983, s. 134.
 • Rosenfeld M.: Polen und Juden. Zeitgemässe Betrachtungen. Berlin-Wien 1917, s. 56.
 • Sokolnicki M.: Czternaście lat. Warszawa 1936, s. 230.
 • Świętochowski A.: Wojna trzydziesta czwarta. "Słowo Polskie" z 22 stycznia 1915 nr 57.
 • Szawleski M.: Wychodźstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Lwów 1924, s. 322.
 • Toporowicz W.: Rosyjskie koła rządowe wobec kwestii polskiej w latach 1914-1917. "Dzieje Najnowsze" 1972 nr 4, s. 29.
 • Wapiński R.: Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław 1991, s. 239.
 • Witos W.: Moje wspomnienia. T.II. Paryż 1964, s. 184-185.
 • Wraubek J.: Moje wspomnienia. BO, rkps 14059/II, s. 87-88.
 • Wróbel P.: Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880-1918. Warszawa 1991.
 • Zdanowski J.: Dziennik 1915-1935. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [dalej BO], rkps 14022/I t. I, s. 86.
 • Zielecki A.: Żydzi w polskim ruchu niepodległościowym w Galicji przed pierwszą wojną światową i w czasie jej trwania. [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego. red. F. Kiryk. Przemyśl 1991, s. 290 i nast.
 • Zineman J.: Historia syjonizmu. Kopenhaga 1979-1980, s. 236.
 • Grab W.: Der preußiche-deutsche Weg der Judenemanzipation. [w:] Geschichte der Juden. Von der biblischen Zeit bis zur Gegenwart. München 1983, s. 161.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.