PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 133 Management in Industry and Services | 55--68
Tytuł artykułu

Identification of the Cluster on the Basis of the ICT Industry

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the conducted empirical analysis was to identify the cluster, which was implemented on the basis of two organizations operating in the ICT industry. The observed low activity of clusters in the socio-economic space, with the exception of projects co-financed from public funds, was the main incentive to conduct the study. The implementation of the assumed objective was reduced to seeking an answer to the question to what extent the national networks meet the cluster identification criteria. The objects analyzed were highly effective in creating a network of connections, new organizational entities as well as personal involvement in the functioning of many entities. The positive quantitative image of both networks, however, did not coincide with the positive functional verification based on the catalogue of features required for the cluster. In addition to formal doubts regarding referring to the established networks of organizational links as clusters, there appear natural doubts about the effectiveness of these entities in the context of theoretical assumptions, and finally the legitimacy of financing such initiatives from public funds.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • 1. Adamczuk, F. (2014). Identyfikacja modelu klastra oraz etapu jego rozwoju na przykładzie klastra ceramika i turystyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 269, 12-24. doi 10.15611/pn.2014.369.1.01.
 • 2. Bankova, Y. (2015). Industrial clusters an incentive for a competitive regional development. A case study of selected Bulgarian industrial clusters. Trakia Journal of Sciences, 13, 54-59. doi 10.15547/tjs.2015.s.01.011.
 • 3. Bembenek, B. (2017). Klastry przemysłu 4.0 w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 491, 31-44. doi 10.15611/pn.2017.491.03.
 • 4. Churski, P. (2014). Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności - konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25, 13-27. doi 10.14746/rrpr.2014.25.02.
 • 5. EC (2016). Smart Guide to Cluster Policy. Brussels: European Commission.
 • 6. Fuks, K., Gorynia, M., Jankowska, B., Kania, A., and Mroczek K. (2012). Konkurencyjność regionu a klastry. In E. Łaźniewska, M. Gorynia (Eds.), Konkurencyjność regionalna: koncepcje, strategie, przykłady (pp. 90-106). Warszawa: PWN.
 • 7. Fundacja Startup Polish Energy (FSPE) (2017.12.20). Available online http://startuppolishenergy.org/about-our-team.
 • 8. Główka, C. (2016). Rozważania nad istotą klastrów. Gospodarka Narodowa, 5(285), 91-113. Retrieved from http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_ 2016_05_05.pdf.
 • 9. Gorynia, M., and Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • 10. GUS (2017a). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r. (tablice). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 11. GUS (2017b). Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2011-2015 (tablice). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 12. GUS (2017c). Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2011-2015 (tablice). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 13. Jankowska, B. (2012). Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 14. Jegorow, D. (2014a). Innowacyjne podejście do rozwoju lokalnego i regionalnego - struktury klastrowe. In D. Jegorow (Eds.), Człowiek - gospodarka - współpraca - rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 2 (pp. 70-85). Chełm: Sun Solution.
 • 15. Jegorow, D. (2014b). Koordynowanie klastrem w kontekście tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstw - studia przypadków klastrów z branży ICT. In D. Jegorow (Eds.), Człowiek - gospodarka - współpraca - rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 2 (pp. 97-108). Chełm: Sun Solution.
 • 16. Jegorow, D. (2016a). Implikacje inicjatyw klastrowych i klastrów z branży informatycznej na rozwój lokalny i regionalny. Studia i Materialy Miscellanea Oeconomicae, 1, 177-190. Retrieved from http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/633_16._Jegorow_D..pdf.
 • 17. Jegorow, D. (2016b). Key national clusters in regional policy. Biblioteka Regionalisty, 16, 17-27. doi 10.15611/br.2016.1.2.
 • 18. Jegorow, D. (2017). Organizacje pozarządowe jako podmioty zależne od funduszy pomocowych na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 105, 109-123. doi 10.29119/1641-3466.2017.105.7.
 • 19. KlasGRID (2017.12.20). Available online http://klasgrid.pl/czlonkowie.
 • 20. Konstantynova, A., Lehmann, T. (2017). Cluster Activities in Different Institutional Environments. Case Studies of ICT-Clusters from Austria, Germany, Ukraine and Serbia. Administrative Sciences, 7(2), 1-15. doi 10.3390/admsci7020011.
 • 21. Kowalski, A.M. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 22. KWE (2006). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego i Komitetu Regionów - Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, KOM (2006) 502. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.
 • 23. KWE (2008). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej. Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej, KOM (2008) 652. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.
 • 24. Lubelski Klaster Turystyki Rowerowej (LKTR) (2017.06.10). Available online http://rowerowelubelskie.org.pl.
 • 25. Nowy Tydzień (NT) (2018.01.05). Available online https://www.nowytydzien.pl/klaster-juz-jest.
 • 26. Slavova-Georgieva, I., and Bankova, Y. (2017). The Role of Clusters for Sustainable Development: Socially Responsible Practices, Limitations and Challenges. Case study of a Bulgarian Industrial Cluster. Proceedings of International Academic Conferences 5908307. International Institute of Social and Economic Sciences. doi 10.20472/IAC.2017.034.051.
 • 27. Sopoligová, M., and Pavelková, D. (2017). Cluster Policy in Europe and Asia: a Comparison Using Selected Cluster Policy Characteristics. Journal of International Studies, 10(3), 35-50. doi 10.14254/2071-8330.2017/10-3/3.
 • 28. Stępień, J. (2015). Klastry polskie: liderzy, ogony i nijaka większość. My Company Polska, 1, 46-49. Retrieved from https://mycompanypolska.pl/artykul/92/klastry-polskie-unijne-dotacje.
 • 29. Szlachta, J., and Zaleski, J. (2010). Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020. Gospodarka Narodowa, 10, 37-56. Retrieved from http://gospodarkanarodowa.sgh. waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2010_10_02.pdf.
 • 30. Szymoniuk, B. (2014). Polityka klastrowa - dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 69, 212-221. doi 10.15611/pn.2014.369.2.19.
 • 31. Vertakova, Y., and Risin, I. (2015). Clustering of Socio-Economic Space: Theoretical Approaches and Russian Experience. Procedia Economics and Finance, 27, 538-547. 10.1016/S2212-5671(15)01030-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.