PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 58 | 164--175
Tytuł artykułu

Uwarunkowania podejmowania decyzji o insourcingu w organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Making Decisions about Insourcing in the Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono uwarunkowania podejmowania decyzji o insourcingu w kontekście zmiany granic organizacji. Insourcing i outsourcing w odwrotny sposób oddziałują na kształtowanie granic organizacji. W wyniku włączenia do organizacji procesów realizowanych dotychczas poza jej strukturami (insourcing) granice organizacji powiększają się, zaś w wyniku stosowania outsourcingu granice organizacji zmniejszają się. W artykule zreferowano wybrane definicje insourcingu dostępne w literaturze. Opisano istotę i kryteria rozstrzygania dylematu kup lub wykonaj samodzielnie (ang. make or buy). Zaprezentowano podstawy teorii kosztów transakcyjnych oraz teorii zasobowej przedsiębiorstwa w kontekście wyboru sposobu pozyskiwania produktu wybranego procesu. Ponadto opisano motywy stosowania insourcingu wraz z przyczynami niepowodzenia projektów outsourcingowych według rodzajów przedsiębiorstw na rynku polskim. Przedstawiono również wyniki badań własnych w zakresie stopnia stosowania insourcingu i backsourcingu w polskich organizacjach. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają występowanie zjawiska insourcingu i jego istotny statystycznie związek z wielkością organizacji. Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2014/13/D/HS4/01921 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the conditions for making decisions about insourcing in the context of changing the boundaries of the organization. Insourcing and outsourcing affect, in the opposite ways, the shaping of the organization's boundaries. As a result of including in the organization processes carried out so far outside its structures (insourcing), the organization's borders grow, and as a result of outsourcing, the organization's borders are reduced. The paper presents selected definitions of insourcing available in literature. It describes the essence and criteria for resolving the dilemma of make or buy. The basics of transaction costs theory and resource theory of the company in the context of choosing the way of obtaining the product of a selected process are presented. In addition, the motives of insourcing along with the reasons for the failure of outsourcing projects by types of companies on the Polish market are described. The results of our own research on the use of insourcing and backsourcing in Polish organizations are also presented. The results of the conducted research confirm the phenomenon of insourcing and its statistically significant connection with the size of the organization. The study was conducted as a result of research project no. 2014/13/D/HS4/01921 financed from the funds of the National Science Center. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
164--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barney, J.B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. Journal of Management, 27(6), 643-650. DOI: 10.1177/014920630102700602.
 • Bentkowska, K. (2011). Koszty transakcyjne w działalności eksportowej przedsiębiorstw branży spożywczej. W: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 • Cabral, S., Quelin, B., Maia, W. (2014). Outsourcing failure and reintegration: the influence of contractual and external factors. Long Range Planning, 47(6), 365-378. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.08.005.
 • Ciesielska, D., Radło, M.J. (2011). Outsourcing w praktyce. Warszawa: Poltex.
 • Coase, Ronald H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405 DOI: 10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.
 • Cyfert, S. (2012). Granice organizacji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Dolgui, A., Proth, J.M. (2013). Outsourcing: definitions and analysis, International Journal of Production Research, 51(23-24). DOI: 10.1080/00207543.2013.855338.
 • Ellram, L., Billington, C. (2001). Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(1), 15-27. DOI: 10.1016/S0969-7012(00)00004-6.
 • Famielec, J. (1994). Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych. Zeszyty Naukowe Seria Specjalna, Monografie, (121). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Foerstl, K., Kirchoff, J.F., Bals, L. (2016). Reshoring and insourcing: drivers and future research directions. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(5), 492-515. DOI: 10.1108/IJPDLM-02-2015-0045.
 • Foltys, J. (2012). Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP: scenariusz aplikacyjny, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gilley, K.M., Rasheed, A. (2000). Making more by doing less: an analysis of outsourcing and its effects on firm performance. Journal of Management, 26(4), 763-790. DOI: 10.1177/014920630002600408.
 • Grela, G. (2018). Zastosowanie insourcingu w doskonaleniu jakości produktów i usług. Problemy Jakości, 50. DOI: 10.15199/48.2018.11.5.
 • Gruszecki, T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Hartman, P.L., Ogden, J.A., Hazen, B.T. (2017). Bring it back? An examination of the insourcing decision. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47(2/3), 198-221. DOI: 10.1108/IJPDLM-09-2015-0220.
 • Janiak W. (2011). Outsourcing. W: M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce (s. 85-102). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Kłos, M. (2017). Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe.
 • Kopczyński, T. (2010). Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • McIvor, R. (2005). The outsourcing process: strategies for evaluation and management. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511543425.
 • Młody, M. (2017). Dylemat make or buy - przesłanki wyboru międzynarodowej strategii produkcyjnej. Handel Wewnętrzny, 3 (368), t. I, 288-299.
 • Sikula Sr, A., Kim, C. W., Braun, C.K., Sikula, J. (2010). Insourcing: Reversing American outsourcing in the new world economy. SuperVision, 71, No. 8, 3-9.
 • Sobiecki, R., Pietrewicz, J.W. (2011). Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Trocki, M. (2001). Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Williamson, O.E. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. The Journal of Law and Economics, 22(2), 233-261. DOI: 10.1086/466942.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.