PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 172 | 71--87
Tytuł artykułu

Dylematy tworzenia i podziału wartości w biznesie - studium przypadku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of Value Creation and Division in Business - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W praktyce biznesu zauważalne są dwa nurty zarządzania, służące dwóm różnym funkcjom celu działalności przedsiębiorstwa. Pierwszy, dominujący, skoncentrowany na maksymalizowaniu zysku, najczęściej w krótkim okresie i drugi, stopniowo rozwijający się, oparty na zarządzaniu, służącemu budowaniu wartości przedsiębiorstwa dla swoich interesariuszy w długim okresie. Coraz większego znaczenia w tym drugim procesie nabiera orientacja na budowanie wartości niematerialnych przedsiębiorstwa. Nowym wyzwaniem stało się poszukiwanie nowych źródeł wartości w takich elementach, jak kapitał intelektualny, reputacja czy kultura zarządzania zorientowania na innowacyjność. Studium przypadku Grupy Azoty Puławy dowodzi, że strategia budowania wartości wspólnej, służącej podstawowym interesariuszom w dłuższej perspektywie wpływa na wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa, tym samym korzyści dla jego właścicieli, choć nie jest to regułą uniwersalną. Publikacja jest rezultatem postępowania badawczego, opartego na przeglądzie literatury nauk o zarządzaniu, na studium przypadku Grupy Azoty Puławy, którego podstawą były badania TNS Polska, Barometr Zaangażowania i Pentagon Research oraz obserwacja uczestnicząca autora w Grupie Azoty Puławy. (abstrakt oryginalny)
EN
In business practice we can distinguish two trends in management strategies that support two different functions of business objectives. The first and dominant one focuses on profit maximisation, usually over a short term; the second one, gradually developing, is based on management strategy that creates long term business value for its stakeholders. In the latter one, orientation on fostering intangible assets of a company is gaining in importance. Seeking new sources of value in components, such as, e.g., intellectual capital, reputation or innovation-oriented management culture are seen as new challenges. The case study of Grupa Azoty Puławy provides evidence that the strategy of creating shared value which serves all stakeholder interests in the long term increases the market value of a business and serves its owners, which, however, is not a universal rule. The publication results from research effort based on the review of management sciences literature, case study of Grupa Azoty Puławy based on the studies of TNS Polska, Barometr Zaangażowania [Engagement Barometer], and Pentagon Research, as well as author's participant observation in Grupa Azoty Puławy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Baran G. [2013], Marketing współtworzenia wartości z klientem, Instytut Spraw Publicznych UJ, wyd. I, Kraków.
 • Barton D., Wiseman M. [2018], Spójrz na kapitał w dłuższej perspektywie, "Harvard Business Review Polska", wydanie specjalne - wiosna.
 • Bowers M.R., Martin Ch.L. [2007], Trading Places Redux: Employees as Customers, Customers as Employees, "Journal of Service Marketing", vol. 21, no 2.
 • Dobiegała-Korona B. [2006], Wartość klienta czy wartość dla klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1.
 • Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.) [2010], Zarządzanie wartością klienta: Pomiar i strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Doligalski T. [2013], Zarządzanie wartością klienta: próba charakterystyki, "Marketing i Rynek", 6, s. 2-8.
 • Drucker P. [2000], Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hausner J., Zmyślony M. [2015], Firma IDEA - Nowe podejście do wartości w biznesie, Sopot.
 • Karmańska A. [2009], Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów [2011], Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, KOM (2011) 681.
 • Kotler Ph. [2005], Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Kumar V. [2010], Zarządzanie wartością klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marcinkowska M. [2011], Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 639, s. 855-869.
 • Porter M.E., Kramer M.R. [2011], Creating Shared Value, "Harvard Business Review", Jan-Feb.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. [2005], Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 • Raport TNS Polska [2015], Znajomość marek nawozów - monitoring zmian i analiza działań marketingowych, Warszawa.
 • Barometr Zaangażowania [2015], Raport z badania zaangażowania w organizacji Grupa Azoty Puławy.
 • Pentagon Research [2015], Raport z badania ilościowego wśród mieszkańców powiatu puławskiego i województwa lubelskiego, Wrocław.
 • Roszkowska-Menkes M. [2015], Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe zarządu Grupy Azoty Puławy z lat 2011-2017.
 • Zadora H. (red.) [2004], Wartość w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • http://pl.tradingeconomics.com, dostęp 7.07.2017.
 • http://www.businessinsider.com/hillary-clinton-quarterly-capitalism-2016, dostęp 4.05.2018.
 • http://www.polskieradio.pl, dostęp 4.03.2017.
 • https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej, dostęp 9.10.2018.
 • https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.symbol=PULAWY, dostęp 9.10.2018.
 • https://www.pulawy.com/199-dywidenda, dostęp 9.10.2018.
 • http://www.bankier.pl/, dostęp 9.10.2018.
 • http://www.stockwatch.pl, dostęp 9.10.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.