PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 33 | 25--50
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Żytomierza (Ukraina) i Białegostoku (Polska)

Warianty tytułu
Comparative Analisis of Budget of Lokalgovernment Units on the Example of Zhytomir (Ukraine) and Bialystok (Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poniższy artykuł ma na celu zaprezentowanie analizy porównawczej budżetu gmin, znajdujących się w Polsce i na Ukrainie. Ponadto celem podjętych rozważań jest próba przedstawienia argumentów, przemawiających za tym, że dostrzeganie przez osoby przygotowujące budżet najbardziej pilnych problemów, umożliwia właściwe rozporządzanie środkami finansowymi. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The following article aims to present a comparative analysis of the budget of communes located in Poland and Ukraine. In addition, the purpose of the considerations is to try to present arguments that the perception of the most urgent problems by the persons preparing the budget, enables proper disbursement of financial resources. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzeziński B., W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2000.
 • Budner - Iwanicka L., Absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego, (red.) Gliniecka J. Juchniewicz E. Sowiński T., Wydawnictwo CeDeWu Sp.z o.o., Warszawa,2014r.
 • Budżetowy Kodeks Ukrainy z dnia 08.07.2010r.,(2010,№ 50-51, poz. 572 ze zm.), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 .
 • Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2007r.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego Sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r. (Dz. U. z dnia 25 listopada 1994 r.).
 • Filipiak B., Metody analizy stosowane w analizie finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Municipium AS, Warszawa, 2004r.
 • Hajdys D., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia Podręcznik akademicki, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź, 2007r.
 • https://encyklopedia.interia.pl/geografia-nauki-pokrewne
 • http://magazine.faaf.org.ua
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Żytomierz
 • http://www.zt.ukrstat.gov.ua
 • Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o., Warszawa, 2012r.
 • Konstytucja Ukrainy z dnia 28. 06. 1996r.,(1996, № 30, poz. 141 ze zm.), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 • Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 2012r.
 • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Malikow V.(2015), Problemy ekonomii, nr 2, Audyt wewnętrzny: analiza i organizacja problemu w przedsiębiorstwie, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_22,.
 • Podatkowy Kodeks Ukrainy z dnia 03.12.2010r.,(2010, № 13-14, № 15-16, № 17, poz.112 ze zm.), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 • "Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym", 2013-07-26. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 rok, praca zbiorowa pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPUM, Warszawa 2002.
 • Szczepański, K.: "Finanse publiczne. Dochody i budżet samorządów. Ustawy z komentarzem". Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor "Komentarze". Warszawa: 1999r.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,( Dz.U.nr 157, poz. 1240 ze zm.), (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.