PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 2 | 225--234
Tytuł artykułu

Energy Costs in Dairy Farms - Assessment in the Years 2005-2016

Warianty tytułu
Koszty energii w gospodarstwach ukierunkowanych na chów bydła mlecznego - ocena w latach 2005-2016
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cele główne artykułu to: 1) przedstawienie zmian kosztów energii w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka i zróżnicowanych wielkością ekonomiczną z wybranych krajów UE w latach 2005-2016; 2) analiza kosztów energii elektrycznej i oleju napędowego w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 2005-2016; 3) przedstawienie i ocena obowiązującego w Polsce systemu dopłat do paliwa wykorzystywanego o celów produkcji rolniczej. Podmiotem badań były gospodarstwa mleczne z wybranych krajów UE uczestniczące w systemie FADN. Realizacja trzeciego celu sprowadzała się do krytycznej analizy wprowadzonej w Polsce nowelizacji Ustawy "O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" [Dz.U. z 2015, poz. 1340 oraz z 2018, poz. 2244]. Z przeprowadzonych badań wynika, że w gospodarstwach ukierunkowanych na chów bydła i produkcję mleka w siedmiu analizowanych krajach UE, przeciętny udział kosztów energii w strukturze kosztów całkowitych wahał się (w wyodrębnionych latach 2005, 2010, 2016) od 2,72% w największych gospodarstwach duńskich w 2016 roku do 13,08% w najmniejszych polskich gospodarstwach w 2005 roku. Niezależnie od kraju, wraz ze zwiększeniem wielkości ekonomicznej gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, koszty energii w odniesieniu do 100 kg produkowanego mleka malały. Z analizy rozwiązań prawnych wprowadzonych w Polsce wynika, że potencjalnie wyższe dofinansowanie do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą mogły uzyskać gospodarstwa mleczne. Jest to bardzo dyskusyjne z ekonomicznego punktu widzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aims of the article are: 1) defining the changes of energy costs in farms focused on milk production and further divided according to their economic size in Poland and other selected EU countries between 2005 and 2016; 2) analysis of electricity and fuel (diesel) costs in Polish dairy farms between 2005 and 2016; 3) characterisation and evaluation of the current Polish subsidy system for fuel used for agricultural production purposes. The subject of research was dairy farms from selected EU countries participating in the FADN system. The implementation of the third objective boiled down to a critical analysis of the amendment to the Act introduced in Poland: "On the refund of excise duty included in the price of diesel used for agricultural production". The research shows that in farms focused on cattle breeding and milk production in seven analysed EU countries, the average share of "energy" costs in the structure of total costs fluctuated (in 2005, 2010, 2016) from 2.72% in the largest Danish farms in 2016 to 13.08% in the smallest Polish farms in 2005. Regardless of the country, an increase in the economic size of farms focused on milk production, resulted in energy cost savings in relation to 100 kg of milk produced. The analysis of legal solutions implemented in Poland shows that dairy farms are able to potentially obtain higher subsidies for diesel oil used for agricultural production. This is very debatable from an economic point of view.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
225--234
Opis fizyczny
Twórcy
  • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
  • Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
Bibliografia
  • 1. Dziaduszyński Krzysztof, Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz, Kamil Szydłowski. 2018. Rozwój odnawialnych źródeł energii w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym możliwość zastosowania rozwiązań prosumenckich. Stan obecny i perspektywy rozwoju (Development of renewable energy sources in the Micro, Small and Medium Enterprises sector, including the possibility of using prosumer solutions. Current status and development prospects). Warszawa: Ministerstw Energii, https://www.gov.pl/web/energia/analiza-rozwoju-odnawialnych-zrodel-energii-w-sektorze-mikro-malych-i-rednich-przedsiebiorstw-w-tym-mozliwosc-zastosowania-rozwiazan-prosumenckich-stan-obecny-i-perspektywy-rozwoju, access: 02.04.2019.
  • 2. FADN. 2018. Najważniejsze informacje niezbędne do interpretacji wyników Polskiego FADN. Stan na dzień 2018-12-20 (The most important information necessary to interpret the results of the Polish FADN, as at 2018-12-20), Warszawa: IERiGŻ-PIB, http://fadn.pl/wp-content/uploads/metodyka/Najwazniejsze-informacje.pdf, access: 08.04.2019.
  • 3. IEA (International Energy Agency). 2018. World energy outlook 2018, https://www.iea.org/weo2018/, access: 02.04.2019.
  • 4. IEO (Instytut Energii Odnawialnej). 2018. Prognoza kosztów dla polskiego przemysłu energetycznego, Raport nt. Kosztów energii elektrycznej oraz cen w ramach wybranych grup taryfowych w perspektywie 2030 i 2050. Warszawa: Instytut Energii Odnawialnej.
  • 5. INLB (Das InformationsNetz Landwirtschaftlicher Buchführungen). 2018. Public database of the INLB, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_de.cfm, dostęp: 02.04.2019.
  • 6. KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft). 2018. Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau (Performance Cost Crop Production), Darmstadt: KTBL, https://daten.ktbl.de/dslkrpflanze/postHv.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.