PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 2 | 235--245
Tytuł artykułu

Elderly People'S Perception of New and Convenience Foods with Health Benefits

Warianty tytułu
Postrzeganie żywności nowej oraz wygodnej o właściwościach prozdrowotnych przez osoby starsze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Postawy względem żywności są dobrymi predyktorami zachowań, a ich znajomość odgrywa ważną rolę w edukacji żywieniowej różnych grup ludności. Celem badania była ocena postaw osób starszych względem żywności nowej i nieznanej oraz znajomości i stopnia akceptacji prezentowanej w badaniu żywności wygodnej o właściwościach prozdrowotnych. Ocenę postaw względem żywności nowej i nieznanej przeprowadzono za pomocą Food Neophobia Scale, a ocenę znajomości i stopnia akceptacji wskazanych w badaniu produktów o właściwościach prozdrowotnych za pomocą Food Attitude Survey. Poziom neofobii żywieniowej badanej grupy osób starszych zależny był od stanu ich zdrowia. Konsumpcja i/lub chęć spróbowania nowej, nieznanej żywności o wysokiej wartości odżywczej przez grupę seniorów po 60. roku życia jest zjawiskiem korzystnym. Dlatego tak ważne jest podejmowanie przez producentów żywności wygodnej o właściwościach prozdrowotnych działań edukacyjnych mających na celu propagowanie prozdrowotnego modelu żywienia w środowisku ludzi starszych. Działania te powinny się opierać na cechach jakościowych produktów spożywczych, konieczności racjonalnego odżywiania się i wpływu składników bioaktywnych na zdrowie.(abstrakt oryginalny)
EN
Attitudes with regard to food are good predictors of behavior and a good knowledge of it plays an important part in dietary education according to different groups of the population especially high-risk groups lacking nutrients. An evaluation of attitudes of persons aged 65+ with regard to new and unknown food as well as the acquaintance and degree of approval presented in examining convenience products with health-focused properties was the main aim of the research. The level of neophobia of dietary practices in terms of the examined group of women was lower comparing to the level in men. Consumption and/or the desire for trying out new, unknown food of a high nutritional value by the group of seniors aged 60+ is beneficial and can be used to popularize health-focused dietary practices in this population group. Therefore, taking educational actions by producers of convenience food with health-focused properties is vital and should be aimed at propagating a health-focused model of eating in circles of elderly people. Such undertakings should be based on quality features of the product, the need for rational trophism and the influence of bioactive elements on health.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
235--245
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdynia Maritime University
Bibliografia
 • 1. Awdziej Marcin. 2015. Granice rynku "starszych konsumentów" w Europie - wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców (Boundaries of the "elder consumer" market in Europe - the chronological age and the cognitive age of purchasers). Handel Wewnętrzny 1 (354): 17-25.
 • 2. Babicz-Zielińska Ewa, Marzena Jeżewska-Zychowicz. 2015. Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie żywności (Impact of the environmental factors on food choice and consumption). Handel Wewnętrzny 2 (355): 5-18.
 • 3. Babicz-Zielińska Ewa, Magdalena M. Tańska. 2015. Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kształtowaniu prozdrowotnych postaw słuchaczy (Role of the Third Age University in shaping students' health-promoting attitudes). Marketing i Rynek 2: 211-219.
 • 4. Błaszczak Andrzej, Władysław Grześkiewicz. 2014. Żywność funkcjonalna - szansa czy zagrożenie dla zdrowia? (Functional food - an opportunity or a health risk?). Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 20 (2): 214-221.
 • 5. Bortnowska Grażyna. 2014. Promowanie żywności tradycyjnej - bioróżnorodność - symbolem prozdrowotnego stylu życia. Problemy Higieny i Epidemiologii 95 (4): 831-836.
 • 6. Christensen Kaare, Gabriele Doblhammer, Roland Rau, James W. Vaupel. 2009. Ageing population: the challenges ahead. Lancet 374 (9696): 1196-1208.
 • 7. Frank Robert A, Nicolette J. van der Klaauw. 1994. The contribution of chemosensory factors to individual differences in reported food preferences. Appetite 22 (2): 101-123.
 • 8. Grodzicki Tomasz, Józef Kocemba, Anna Skalska. 2007. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej (Geriatrics with elements of general gerontology). Gdańsk: Via Medica.
 • 9. Gutkowska Krystyna, Anna Olewnik-Mikołajewska, Katarzyna Krośnicka, M Piekut. 2015. Zachowania konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie żywności funkcjonalnej (Consumer behawior towards novel food products on the example of functional foods). Logistyka 2: 912-919.
 • 10. Jąder Karolina. 2017. Zróżnicowanie preferencji i zachowań konsumentów owoców i ich przetworów w zależności od wieku oraz dochodów (Differentiation of preferences and attitudes of consumesrs of fruit and their products depending on age and income). Roczniki Naukow SERiA XIX (4): 97-103.
 • 11. Jeznach Maria, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski, Anna Kwiecińska. 2018. Czynniki skłaniające do nabycia żywności prozdrowotnej w świetle badań jakościowych (The factors prompting to buy health food in the light of qualitative research). Handel Wewnętrzny 4 (375): 366-375.
 • 12. Jeżewska-Zychowicz Marzena. 2009. Nieznana żywność a postawy i zachowania konsumentów (Unknown food and the attitudes and behavior of consumers). Warszawa: SGGW.
 • 13. Jędrusek-Golińska Anna, Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak, Dominik Kmiecik, Joanna Kobus-Cisowska. 2017. Wpływ subiektywnej oceny statusu ekonomicznego ludzi starszych na ich nastawienie do żywności funkcjonalnej (Impact of subjective economic status assessment of elderly people on their attitudes towards functional food). Problemy Higieny i Epidemiologii 98 (3): 271-275.
 • 14. Jędrusek-Golińska Anna, Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak, Małgorzata Piecewicz. 2018. Postrzeganie żywności prozdrowotnej przez osoby starsze w świetle badań (Perception of healthy foods among older individuals in the light of research). Handel Wewnętrzny 4 (375): 145-155.
 • 15. Kozioł-Kozakowska Agnieszka, Beata Piórecka. 2013. Neofobia żywieniowa jej uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne (Food neophobia its determinants and health consequences). Standardy Medyczne. Pediatria 1: 2-6.
 • 16. Malm Anna, Renata Łoś, Monika Jach, Jolanta Szymańska, Nina Gziut. 2010. Probiotyki w XXI wieku. Zdrowie Publiczne 120: 194-198.
 • 17. Moskal Małgorzata, Grażyna Michalska. 2017. Preferencje konsumentów związane z zakupem i spożywaniem mięsa (consumer preferences related to the purchase and meat consumption). Wiadomości Zootechniczne LV (4): 10-21.
 • 18. Nova Esther, Julia Warnberg J, Sonia Gomez-Martinez, Ligia E. Diaz, Javier Romeo, Ascension Marcos. 2007. Immunomodulatory effects of probiotics in different stages of life. British Journal of Nutrition 98, S1: 90-95.
 • 19. Niewczas Magdalena. 2013. Kryteria wyboru żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6(91): 204-219.
 • 20. Nowak Lilianna, Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska. 2018. Samoocena konsumentów a nowy produkt prozdrowotny z niestandardowym składnikiem (A new pro-health product with a non-standard ingredient and consumer self-esteem). Handel Wewnętrzny 2 (373): 318-330. Ocieczek Aneta, Joanna Bartkowicz, Katarzyna Żyłka. 2018. Uwarunkowania postaw i zachowań konsumentów na rynku nowej żywności jako indykatory ewolucyjnych zmian rynku żywności (Determinants of consumers' attitudes and behaviors in the novel food market as indicators of the evolutionary changes in the food market). Roczniki Naukowe SERiA XX (6): 181-188.
 • 21. Paddon-Jones Douglas, Blake B. Rasmussen. 2009. Dietary protein recommendations and the prevention of sarcopenia. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care 12: 86-90.
 • 22. Pilner Patricia, Karen Hobden. 1992. Development of scale to measure the trait of food neophobia in humans. Appetite 19: 105-120.
 • 23. Ritchey Phillip N., Robert A. Frank, Ulla-Kaisa Hursti, Hely Tuorila. 2003. Validation andcrossnational comparison of the food neophobia scale (FNS) using confirmatory factor analysis. Appetite 40: 163-173.
 • 24. Sahyoun Nadine R., Xinli L. Zhang, Mary K. Serdula. 2005. Barriers to the consumption of fruit and vegetables among older adults. Journal of Nutrition for the Elderly 24 (4): 5-21.
 • 25. Serwis Zdrowie. 2018. Niedożywienie seniorów: częste i niebezpieczne (Senior malnutrition: frequent and dangerous), https://zdrowie.pap.pl/senior/niedozywienie-seniorow-czeste-i-niebezpieczne, access: 31.10.2018.
 • 26. Socha Dominika, Anna Tabor, Jaśmina Żwirska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka. 2009. Neofobia żywieniowa wśród nauczycielek jako czynnik wpływający na postawy prozdrowotne ich wychowanków (Food neophobia among female as an influent factor on health attitudes of their pupils). Sztuka Leczenia 3-4: 93-100.
 • 27. Sojkin Bogdan, Maria Małecka, Tomasz Olejniczak, Mirosława Bakalarska. 2009. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności (Consumer towards product innovations in the food market). Poznań: UE.
 • 28. Szreder Mirosław. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii (Methods and techniques a possibility for development of polish food companies). Warszawa: PWE.
 • 29. Zmarlicki Krzysztof, Piotr Brzozowski. 2017. Preferencje konsumentów według płci w zakresie konsumpcji warzyw liściowych (Consumers preferences for leaf vegetables according to gender). Roczniki Naukowe SERiA XIX (3): 332-336.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.