PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 541 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 85--93
Tytuł artykułu

Identyfikacja przez ekspertów ubezpieczeniowych zagrożeń casco związanych z użytkowaniem roweru

Warianty tytułu
The identification of the using bikes related casco threats by the insurance experts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można zwiększenie liczby rowerzystów na drogach, co skutkuje większą liczbą wypadków i kolizji drogowych z ich udziałem. Jedną z istotniejszych kwestii ochrony ubezpieczeniowej rowerzysty jest ubezpieczenie casco roweru. Celem naukowym opracowania było wskazanie, jakie zagrożenia z grupy casco są identyfikowane przez ekspertów ubezpieczeniowych. W artykule zaprezentowano więc ofertę produktową ubezpieczeń mieszkaniowych i dedykowanych, wskazując, jakie zagrożenia z grupy casco wymieniają eksperci ubezpieczeniowi. Porównano również ubezpieczenie casco roweru z ubezpieczeniem autocasco pod względem zakresu ubezpieczenia. Niniejszy artykuł jest kontynuacją i jednocześnie uszczegółowieniem wcześniej przeprowadzonych badań nad identyfikacją przez ekspertów ubezpieczeniowych zagrożeń związanych z użytkowaniem roweru.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, an increase in the number of cyclists on roads in Poland has been observed, which causes a greater number of road accidents and collisions with their participation. One of the most important issues related to insurance protection for a cyclist is bicycle casco insurance. The aim of the research was to indicate what threats from the casco group have been identified by insurance experts. The article presents the product offer of insurance housing products and the ones dedicated to cyclists, indicating which casco threats are listed by insurance experts. The casco inurance of the bike and the autocasco insurance have also been compared in the field of insurance protection scope. This article is a continuation, and simultaneously a more detailed analysis of previously conducted research on identification of the using bikes - related casco threats by the insurance experts.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aviva TU Ogólnych SA, 2017a, Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Twój dom" - nr 1/2017, przyjęte uchwałą Zarządu Avivy z dnia 21.06.2017 r.
 • Aviva TU Ogólnych SA, 2017b, Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Koło za kołem" - nr 2/2017, przyjęte uchwałą Zarządu Avivy z dnia 28.06.2017 r.
 • Jędrzychowska A., Poprawska E., 2016, Ubezpieczenia komunikacyjne, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa, s. 361-380.
 • Klikochron - AWP P&C SA Oddział w Niemczech, 2017, Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Klikochron dla rowerów zwykłych i elektrycznych", aktualne na dzień 1 stycznia 2017 r.
 • Ortyński K., 2017, Ubezpieczenia komunikacyjne, istota, grupy ryzyka, [w:] Wierzbicka E. (red.), Ubezpieczenia non-life, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 251-278.
 • Polskie Stowarzyszenie Rowerowe, 2017, https://rowery.pl/aktualnosci/newsy/2362-polski-rynek-rowerowy- w-2016-wyniki-badan.html, dostęp 10.06.2018.
 • PZU SA, 2007, Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Bezpieczny rowerzysta" - PZU SA 7224/IV/A, ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/353/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/14/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr UZ/21/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r., wraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
 • Sangowski T., 1998, Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Saga Printing, Poznań.
 • Sułkowska W., 2007, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. TUiR Warta SA, 2017a, Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Warta Dom" - WARTA - C7170, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 marca 2017 r.
 • TUiR Warta SA, 2017b, Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Warta Dom Komfort" - WARTA - C7180, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 marca 2017 r.
 • TUW TUW, 2015, Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Bezpieczny rowerzysta" - WU-42.00, zgodnie z Uchwałą nr 20/15 Zarządu TUW "TUW" z dnia 27 lutego 2015 r., oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW"TUW" nr 9 /15 z dnia 9 marca 2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.