PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7-8 | 68--84
Tytuł artykułu

Uprawnienia informacyjne posłów, senatorów i radnych jednostek samorządu terytorialnego a dostęp do informacji publicznej

Autorzy
Warianty tytułu
The Information Rights of Deputies, Senators and Councillors of Local Government Units in Relation to the Rights Resulting from the Polish Act on Access to Public Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Radni organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od kadencji 2018-2023, korzystają z nowych uprawnień, wprowadzonych na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Wzorem dla tych regulacji były przepisy dotyczące uprawnień informacyjnych posłów i senatorów. Artykuł ma na celu określenie treści uprawnień informacyjnych posłów i senatorów oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego, ocenę regulacji w tym względzie oraz diagnozę zagrożeń dla realizacji tych uprawnień w obecnym stanie normatywnym. Przedmiotem artykułu jest również ustalenie stosunku uprawnień informacyjnych posłów, senatorów i radnych do uprawnień wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Councillors of bodies of local government units, starting from the term 2018-2023, make use of the new rights introduced by the Act of 11 January 2018 on amending certain acts to increase the participation of citizens in the process of electing, operating and controlling certain public bodies. As part of the mandate and if not in violation of the personal rights of other people, they have the right to obtain information and materials, to access rooms where this information and materials are held, to inspect the commune office as well as companies with the participation of the commune, commercial companies with municipal legal persons, municipal legal persons, as well as establishments, enterprises and other municipal organisational units. These rights are limited by the preservation of the provisions on legally protected secrecy. These rights were based and modelled on regulations defining the information rights of deputies and senators. The text aims to determine the content of the information rights of the deputies and senators as well as councillors of local government units, to assess the regulations in this respect and to diagnose the threats to the implementation of these rights in the current normative state. The subject of the article is also establishing the relation of the information rights of deputies, senators and councillors to the rights resulting from the Act on Access to Public Information.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
68--84
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Augustyniak M., Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
 • Dziliński B., Opinia prawna dotycząca środków prawnych służących wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez prezydenta miasta [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007-2015), tom 1, red. J. Mordwiłko, Warszawa 2015.
 • Galińska-Rączy I., Interpretacja art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - udzielenie posłom merytorycznych odpowiedzi na pytania przez prezydenta miasta [w:] Status posła, cz. 1, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199 ze zm.), Warszawa 2007.
 • Galińska-Rączy I., Opinia prawna w sprawie możliwości uzyskania przez posła informacji na temat wydatków na lekcje religii w szkole publicznej, ponoszonych przez gminę [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007-2015), tom 1, red. J. Mordwiłko, Warszawa 2015.
 • Galińska-Rączy I., Czy poseł może bez zgody wojewody wejść na teren przedsiębiorstwa państwowego (w godzinach pracy tego przedsiębiorstwa)? [w:] Status posła, cz. 1, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199 ze zm.), Warszawa 2007.
 • Galińska-Rączy I., Opinia prawna na temat możliwości uzyskania przez posła informacji oraz wglądu w działalność organów administracji samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007-2015), tom 1, red. J. Mordwiłko, Warszawa 2015.
 • Janicka A., Możliwość wglądu przez posła w dokumentację z przetargu zorganizowanego przez szpital powiatowy [w:] Status posła, cz. 1, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199 ze zm.), Warszawa 2007.
 • Juchniewicz J., Instrumenty realizacji funkcji kontrolnej Sejmu - próba oceny skuteczności, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013/1(13).
 • Martysz C. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 • Matczak M. [w:] System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, tom I, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.
 • Mordwiłko J., Opinia dotycząca interpretacji art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w związku z nieuzyskaniem przez posła informacji od Komendanta Policji miasta Stołecznego Warszawy [w:] Status posła w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2001.
 • Mordwiłko J., Uczestnictwo posła jako obserwatora w czasie posiedzeń komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora przedsiębiorstwa, którego organem założycielskim jest organ administracji rządowej [w:] Status posła, cz. I, red. J. Mordwiłko, P. Chybalski, W. Odrowąż-Sypniewski, R. Tymiński, Warszawa 2007.
 • Ploszka A., Wilk B., Instrumentalne stosowanie prawa w kontekście dostępu do informacji publicznej. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 sierpnia 2014 r., I OSK 2577/13 [w:] Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji, red. S. Osowski, B. Wilk, Warszawa 2016.
 • Uziębło P. [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, red. K. Grajewski, Warszawa 2014.
 • Wojnarska-Krajewska E., Opinia prawna dotycząca prawa dostępu do informacji i materiałów od organów administracji samorządowej, w trybie określonym w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora i w ustawie o dostępie do informacji publicznej [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007-2015), tom 1, red. J. Mordwiłko, Warszawa 2015.
 • Wojnarska-Krajewska E., Opinia prawna na temat prawa dostępu do informacji i materiałów od organów administracji samorządowej w trybie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i ustawy o dostępie do informacji publicznej, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2014/1(41).
 • Zięty J.J., Obowiązek udostępniania informacji przez spółki samorządowe posłom i senatorom na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, "Studia Prawnoustrojowe" 2015/nr 28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.