PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 541 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 198--207
Tytuł artykułu

Rynek ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej w świetle zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego oraz raportu Rzecznika Finansowego

Warianty tytułu
The accident insurance market for children and schoolchildren in the light of the guidelines of the Financial Supervisory Committee and the report of the spokesman for financial affairs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie konsekwencji wynikających z wprowadzenia wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. W pracy przedstawiono dotychczasowy sposób oferowania możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia lub innej gratyfikacji na rzecz ubezpieczającego lub podmiotu działającego na rzecz lub w imieniu ubezpieczonego. Przedstawiono zmianę sytuacji rynkowej i aktualnego sposobu dystrybucji tego ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń, które muszą przestrzegać wprowadzonych zaleceń, co zmienia zarówno kształt produktu, jak i sposób dystrybucji. Opracowanie ujmuje opis pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzonych zmian. Praca ukazuje przyszły kształt produktu ubezpieczenia NNW szkolnego, który z formy grupowej transformuje się na formę głównie indywidualną, tracąc jednocześnie swój powszechny charakter.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to indicate the consequences resulting from the introduction of the guidelines of the Polish Financial Supervision Authority in the field of the distribution of insurance of consequences of mishap of children and teenagers who attend school. The paper presents the current method of offering the possibility of using the insurance cover, taking into account premium or other gratification for the policyholder or somebody who acts for or on behalf of the insured. The article also shows the change of a market situation and the current method of distribution of this insurance by insurance companies, which have to respect provided recommendations and that completely changes the shape of both: the product and the method of distribution. The study includes a description of the positive and negative effects of the provided changes. The work shows the future shape of the NNW school insurance product, which formed from a group form transforms into a mainly individual form losing its universal character.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bielecka M., Bielecki M., Jasiński A., Kościelniak M., Kowalski W., Maj A., 2017, Raport Rzecznika Finansowego. Ubezpieczenia szkolne, Warszawa, www.rf.gov.pl.
  • Gnela B., Szaraniec M., 2017, Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, Difin, Warszawa.
  • Monkiewicz J., 2001, Podstawy ubezpieczeń, tom II, Produkty, Poltext, Warszawa.
  • Sangowski T., 2000,Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
  • Sangowski T., 2002, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Poznań.
  • Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej z dnia 13 lipca 2017 r., https://www.knf.gov.pl.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (poz. 1150).
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.