PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 2 | 55--60
Tytuł artykułu

Edukacja całożyciowa osób starszych z perspektywy biopsychospołecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lifelong learning of the elderly from the biopsychosocial perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Currently, in the times of rapid transformations in all areas of human functioning, education has grown in importance. People, including the elderly, have been exploring the areas and actions that can help them adjust to new reality. In the view of a current situation and predicted demographic trends of modern societies, characterized by significant increase in the number of the elderly in general population, lifelong learning has become key issue. Based on the latest literature review, the article discusses the process of aging from two perspectives: challenges associated with changes on the biological, psychological, and social level, impacting both learning ability, and its effectiveness, as well as opportunities brought by participation in activities - especially of an educational nature - in old age. Research reports indicate that normal aging, despite undoubtedly requiring adjustment of educational processes to functional capabilities of the recipients, does not pose an obstacle to engage in lifelong learning, and long term participation in non-formal, non-credit courses poses a particularly valuable strategy compensating changes resulting from the process of aging. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, in the times of rapid transformations in all areas of human functioning, education has grown in importance. People, including the elderly, have been exploring the areas and actions that can help them adjust to new reality. In the view of a current situation and predicted demographic trends of modern societies, characterized by significant increase in the number of the elderly in general population, lifelong learning has become key issue. Based on the latest literature review, the article discusses the process of aging from two perspectives: challenges associated with changes on the biological, psychological, and social level, impacting both learning ability, and its effectiveness, as well as opportunities brought by participation in activities - especially of an educational nature - in old age. Research reports indicate that normal aging, despite undoubtedly requiring adjustment of educational processes to functional capabilities of the recipients, does not pose an obstacle to engage in lifelong learning, and long term participation in non-formal, non-credit courses poses a particularly valuable strategy compensating changes resulting from the process of aging. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Bibliografia
 • Beck, O., Kędziora-Kornatowska, K., Monastryska, E. (2015). Starzenie się i związane z nim wyzwania. W: H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz (red.), Dylematy współczesnych ludzi: radzenie sobie z wielością ról i zadań (s. 155-162). Warszawa: Difin.
 • Boudiny, K. (2013). Active ageing: from empty rhetoric to effective policy tool. "Ageing & Society", 33(6), 1077-98. DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X1200030X
 • Candy, P.C. (1991). Self-Direction for Lifelong Learning. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Department of Economic and Social Affairs/Population Division. (2017). World Population Prospects-The 2017 Revision. Pobrane z: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WPP2017_KeyFindings.pdf
 • Dolan, P., Fujiwara, D., Metcalfe, R. (2012). Review and Update of Research into the Wider Benefits of Adult Learning. BIS Research Paper 90. London: Department for Business, Innovation & Skills. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34671/12-1243-review-wider-benefits-of-adult-learning.pdf
 • Dubas, E. (2008). Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice. W: M. Kuchcińska (red.), Edukacja do i w starości (s. 43-65). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Gutowska, A. (2017). Geragogiczny model pracy z seniorami oparty na koncepcji Marii Montessori, Edukacja Dorosłych, 2, 225-239.
 • Field, J. (2011). Adult learning, health and well-being - changing lives. "Adult Learner" (0790-8084), 13-25. Pobrane z: https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/15658/1/adult_learner_2011.pdf
 • Formosa, M. (2002). Critical geragogy. Developing practical possibilities for critical educational gerontology. "Education and Aging", 17(1), 79-82.
 • Hammond, C. (2004). Impacts of lifelong learning upon emotion resilience, psychological and mental health: fieldwork evidence. "Oxford Review of Education", 30(4), 551-68. DOI: https://doi.org/10.1080/0305498042000303008
 • Jenkins, A., Mostafa, T. (2015). The effects of learning on wellbeing for older adults in England. "Ageing & Society", 35(10), 2053-70. DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X14000762
 • Kilian, M. (2015). Metodyka edukacji osób w starszym wieku: podstawowe wskazówki i zasady. "Forum Pedagogiczne" 1, 171-185.
 • Klimek, E., Wizner, B., Skalska, A., Grodzicki, T. (2012). Stan wzroku i słuchu u osób w wieku podeszłym. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 109-122). Poznań: Termedia.
 • Leung, D., Liu, B. (2011). Lifelong education, quality of life and self-efficacy of Chinese older adults. "Educational Gerontology", 37(11), 967-81. DOI: https://doi.org/10.1080/03601277.2010.492732
 • Liguz-Lęcznar, M. (2014). Osłabienie sprawności poznawczej w starzeniu. Przyczyny i mechanizmy neurobiologiczne. "Gerontologia Polska", 3, 166-171.
 • Łęt, P., Polak-Szabela, A., Porzych, K. (2013). The process of human aging and involution changes in the brain. Medical and Biological Sciences, 27(4), 23-26.
 • Marcinek, P. (2007). Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości. "Gerontologia Polska", 15(3), 69-75.
 • Marczuk, M. (1994). Uczeń dorosły i uczenie się dorosłych - przegląd stanu badań. W: M. Marczuk (red.), Problemy i dylematy andragogiki (s. 110-123). Lublin: UMCS.
 • Matlakiewicz, A., Solarczyk-Szwec, H. (2009). Dorośli uczą się inaczej: andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego (wyd. II). Toruń: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
 • McFarlane, O., Kędziora-Kornatowska, K. (2017). Przyjmowanie leków w późnej dorosłości - potrzeba edukacji zdrowotnej." Rocznik Andragogiczny", 24, 213-222.
 • Miksza, M. (2014). Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu Dziecka. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Narushima, M., Liu J., Diestelkamp, N. (2018). Lifelong learning in active ageing discourse: its conserving effect on wellbeing, health and vulnerability. Ageing and Society, 38(4), 651-675. DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X16001136
 • Neuroandragogika przeciw wykluczeniu. (2017). Neuroandragogika w edukacji dorosłych zagrożonych wykluczeniem. Pobrane z: http://www.neuroandragogy.eu/wp-content/uploads/2018/10/neuro_io2_pl_lekki.pdf
 • Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje. Gdańsk: GWP.
 • Niezabitowski, M. (2007). Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Rudnik, A. (2017). Edukacja w starości - życzenie czy szansa na przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych? Pedagogika Społeczna, 1(63), 112-128.
 • Skibińska, E. (2008). Proces kształcenia seniorów. W: A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów (s. 95-114). Bielsko Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji.
 • Sokołowska, E. (2014). Osobowość seniora - dylemat ciągłości w świecie ponowoczesnym." Rocznik Andragogiczny", 21, 249-258. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.018
 • Starzycka, M. (2006). Zmiany starcze i schorzenia narządu wzroku. W: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, A. (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów (s. 357-364). Gdańsk: Via Medica.
 • Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Suo, C., Gates N., Fiatarone Singh, M, Saigal, N., Wilson, G.C., Meiklejohn, J. ... Valenzuela, M.J. (2017). Midlife managerial experience is linked to late life hippocampal morphology and function. "Brain Imaging and Behavior", 11(2), 333-345. DOI: 10.1007/s11682-016-9649-8.
 • Thorndike, E. (1950). Uczenie się dorosłych. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Withnall, A. (2009). Improving learning in later life. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203872536.
 • World Health Organization, (2002). Active ageing. A policy framework. Pobrane z: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
 • Zawada, A. (2011). Estetyka starości i estetyka starzenia się w okresie ponowoczesności. W: A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się (s. 121-137). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.