PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 2 | 61--67
Tytuł artykułu

Znaczenie mindfulness w miejscu pracy - możliwości pobudzania uważności pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of mindfulness in the workplace - possibilities to stimulate the mindfulness of employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony został jednej z nowszych idei w zarządzaniu, jaką jest mindfulness, czyli uważność. Naukowcy i praktycy biznesu, poszukując nowych rozwiązań problemów społecznych i ekonomicznych, kierują aktualnie swoją uwagę w stronę rzadko wcześniej eksplorowanych obszarów. Coraz częściej zwracają się oni w kierunku idei zaczerpniętych z innych dziedzin wiedzy, w tym psychologii, psychoterapii czy kognitywistyki, takich jak na przykład uważność. Celem niniejszego opracowania jest analiza zagadnienia uważności, możliwości wykorzystania tej koncepcji w miejscu pracy, a ponadto wskazanie sposobów praktycznego zastosowania uważności w różnych obszarach zarządzania ludźmi. (abstrakt oryginalny)
EN
While seeking new solutions to social and economic problems, the scientists and business practitioners direct their attention toward the areas seldom explored in the organizational context. They turn towards ideas explored in the other fields of knowledge such as psychology, psychotherapy, and cognitive science. Mindfulness and attempts to use it in management belong to such areas. This study aims to present and analyze the concept of mindfulness and its presence in the workplace, with particular emphasis on the scope and possibilities of applying it. The research method used in this article is analyzing literature and inferring what has already been researched regarding that issue. The study has lead to the conclusion that mindfulness management affects the practice of managing people, especially in the process of selection or training of personnel. It can also be a significant moderator of employees' behavior in the organization in the context of shaping a workplace, preventing occupational stress or achieving the work-life balance, which in turn transfers into efficiency and productivity of the entire organization. Applying elements of mindfulness can also be a response to some of the contemporary challenges faced by organizations, and as such, it proves to be an attractive management tool. Above all, mindfulness is a kind of lever, affecting many organizational variables and facilitating the management of the social ecosystem in the organization. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
61--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Akinola, M. (2010). Measuring the pulse of an organization: Integrating physiological measures into the organizational scholar's toolbox. "Research in Organizational Behavior", 30, 203-223. Pobrane z: https://www.icos.umich.edu/sites/default/files/lecturereadinglists/Akinola%20-Measuring%20the%20Pulse-RIOB.pdf.
 • Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "BERNARDINUM".
 • Apanowicz, J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej." Prace doktorskie i habilitacyjne". Warszawa: Difin.
 • Barnes, S., Brown, K.W., Krusemark, E., Campbell, W.K., Rogge, R.D. (2007). The Role of Mindfulness in Romantic Relationship Satisfaction and Responses to Relationship Stress. "Journal of Marital and Family Therapy", 33(4), 482-500. DOI: /10.1111/j.1752-0606.2007.00033.x.
 • Bas, S. (2015). Neuroekonomia a mózg konsumenta. "Współczesne Problemy Ekonomiczne", 11, 249-257. DOI: 10.18276/wpe.2015.11-23.
 • Błaszczak, A. (2018). MBSR jako metoda wspierająca proces radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym u pielęgniarek. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J-Pedagogia-Psychologia", 30(4), 245-258. DOI: 10.17951/j.2017.30.4.245.
 • Brown, K.W., Ryan, R.M., Creswell, J.D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. "Psychological Inquiry", 18(4), 211-237. DOI: org/10.1080/10478400701598298.
 • Cacioppe, R.L. (2017). Integral mindflow: A process of mindfulness-in-flow to enhance individual and organization learning. "The Learning Organization", 24(2), 408-417. DOI: 10.1108/TLO-06-2017-0063.
 • Cisek, S. (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. "Przegląd Biblioteczny", t. 78 z. 3, s. 273-284.
 • Collier, W.G., Shi, X. (2017). Relationship between Belief in Determinism/Free Will and Mindfulness: Experiment I." Journall of Organizational Psychology", 17(3), 85-92.
 • Corcoran, K.M., Farb, N., Anderson, A., Segal, Z.V. (2010). Mindfulness and emotion regulation: Outcomes and possible mediating mechanisms. W: A.M Kring, D.M. Sloan (red.), Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnositc approach to etiology and treatment (s. 339-355). New York: Guilford Press.
 • Creswell, J.D., Lindsay, E.K., Villalba, D.K., Chin, B. (2019). Mindfulness Training and Physical Health: Mechanisms and Outcomes. "Psychosomatic medicine", 81(3), 224-232. DOI: 10.1097/PSY.0000000000000675.
 • Cullen, M. (2011). Mindfulness-Based Interventions: An Emerging Phenomenon, Mindfulness, 2(3), 186-193. DOI: 10.1007/s12671-011-0058-1.
 • Curtis, A.M., Dennis, A.R., McNamara, K.O. (2017). From monologue to dialogue: performative objects to promote collective mindfulness in computer-mediated team discussions. "MIS Quarterly", 41(2), 559-581. DOI: 10.25300/MISQ/2017/41.2.10.
 • Czakon, W. (2013). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (s. 47-67). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Dane, E. (2011). Paying attention to mindfulness and its effects on task performance in the workplace. "Journal of Management", 37(4), 997-1018. DOI: 10.1177/0149206310367948.
 • Davis, D.M., Hayes, J.A. (2011). What Are the Benefits of Mindfulness? A Practice Review of Psychotherapy-Related Research. "Psychotherapy", 48(2), 198-208. DOI: 10.1037/a0022062.
 • Giluk, T.L. (2009). Mindfulness, Big Five personality, and affect: A meta-analysis, "Personality and Individual Differences", 47(8), 805-811. DOI: 10.1016/j.paid.2009.06.026
 • Gajda, D. (2017). Talent management in the context of mindful organizing and organizational mindfulness. "Journal of Positive Management", 8(3), 42-57. DOI: 10.12775/JPM.2017.124.
 • Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
 • Good, D.J., Lyddy, Ch. J., Bono, J.E., Duffy, M.K., Baer, R.A., Brewer, J.A., Lazar, S.W. (2016). Contemplating Mindfulness at Work: An Integrative Review." Journal of Management", 42(1), 114-142. DOI: 10.1177/0149206315617003.
 • Glomb, T.M., Duffy, M.K., Bono, J.E., Yang, T. (2011). Mindfulness at work. W: A. Joshi, H. Liao, J. Martocchio (red.), Research in Personnel and Human Resources Management (s. 115-157). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. DOI: 10.1108/S0742-7301(2011)0000030005.
 • Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits. A meta-analysis." Journal of Psychosomatic Research", 57(1), 35-43. DOI: 10.1016/S0022-3999(03)00573-7.
 • Gunasekara, A., Zheng, C.S.M. (2019). Examining the effect of different facets of mindfulness on work engagement. "Employee Relations", 41(1), 193-208. DOI: 10.1108/ER-09-2017-0220.
 • Hülsheger, U.R., Alberts, H.J., Feinholdt, A., Lang, J.W. (2013). Benefits of mindfulness at work: the role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction. "Journal of Applied Psychology", 98(2), 310-325. DOI: 10.1037/a0031313.
 • Instytut Uważności i Psychoterapii (b.d). Mindfulness (Uważność). Pobrane 12.07.2019 z: http://www.iuip.eu/mindfulness.
 • Jankowski, T., Holas, P. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. "Studia Psychologiczne", 47(4), 59-79.
 • Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. "Clinical Psychology Sciencce and Practice", 10(2), 144-156, DOI: 10.1093/clipsy.bpg016.
 • Kerr, C.E., Sacchet, M.D., Lazar, S.W., Moore, C.I., Jones, S.R. (2013). Mindfulness starts with the body: somatosensory attention and top-down modulation of cortical alpha rhythms in mindfulness meditation. "Frontiers in Human Neuroscience", 3, 7-12, DOI: 10.3389/fnhum.2013.00012.
 • Keevers, L., Treleaven, L. (2011). Organizing practices of reflection: A practice-based study. Management Learning, 42(5), 505-520. DOI: 10.1177/1350507610391592.
 • Krishnakumar, S., Robinson, M.D. (2015). Maintaining an even keel: An affect-mediated model of mindfulness and hostile work behavior. "Emotion", 15(5), 579-589. DOI: 10.1037/emo0000060.
 • Langer, E. J. (1989). Mindfulness. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Langer, E.J. (2014). Rozwaga w epoce złożoności. "Harvard Business Review Poland", 136, 48-55.
 • Levinthal, D., Rerup, C. (2006), Crossing an Apparent Chasm: Bridging Mindful and Less-mindful Perspectives on Organizational Learning, "Organization Science", 17, 502-513.
 • Machnowska, A. (2012). Uważność w pracy. Pobrane z: http://www.businessandbeauty.pl/uwaznosc-w-pracy/?quick_view=1/ 1.10.2017
 • Marlatt, G.A., Kristeller, J.L. (1999). Mindfulness and meditation. W: W.R. Miller (red.), Integrating spirituality into treatment: Resources for practitioners, (s. 67-84). Washington DC: American Psychological Association. http://dx.doi.org/10.1037/10327-004.
 • Michel, A., Bosch, Ch., Rexroth, M. (2014). Mindfulness as a cognitive-emotional segmentation strategy: An intervention promoting work-life balance. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 87(4), 733-754. https://doi.org/10.1111/joop.12072.
 • Milliman, R.E. (1986). The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons. "Journal of Consumer Research", 13(2), 286-289. https://doi.org/10.1086/209068.
 • Mindfulnessinside (b.d.), Mindfulness w biznesie - SAP. Pobrane 12.07.2019 z: http://mindfulnessinside.pl/mindfulness-w-pracy-sap
 • Mindfulnessinside (b.d.), Mindfulness w IKEA - case study. Pobrane 12.07.2019 z: http://mindfulnessinside.pl/mindfulness-case-study-ikea-w-pracy
 • Mindfulness/WSM (b.d.), Pobrane 12.07.2019 z: http://mindfulness.wsm.warszawa.pl
 • Olano, H.A., Kachan, D., Tannenbaum, S.L., Mehta, A., Annane, D., Lee, D.J. (2015). Engagement in mindfulness practices by U.S. adults: Sociodemographic barriers. "The Journal of Alternative and Complementary Medicine", 21(2), 100-102. DOI: 10.1089/acm.2014.0269.
 • Piórkowska, K. (2016). Behavioural Strategy: the Context of Mindfulness." Przegląd Organizacji", 4, 60-67.
 • Pradeep, A.K. (2011). Mózg na zakupach. Gliwice: Helion.
 • Radoń, S. (2017). Kognitywistyczny paradygmat ekspercki w kontekście neurologicznych badań nad uważnością oraz w świetle teorii sieci i grafów. Pobrane z: https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Radon/publication/
 • Ray, J.L., Baker, L.T., Plowman, D.A. (2011). Organizational mindfulness in business schools. "Academy of Management Learning and Education", 10(12), 188-203. https://doi.org/10.5465/amle.10.2.zqr188.
 • Rerup, C. (2005). Learning from Past Experience: Footnotes on Mindfulness and Habitual Entrepreneurship, Scandinavian Journal of Management, 21(4), 451-472.
 • Rodrigues, M.F., Nardi A.E., Levitan M. (2017). Mindfulness in modd and anxiety disorders: a review of the literature. "Trends Psychiatry and Psychotherapy", 39(3), 207-215. DOI: 10.1590/2237-6089-2016-0051.
 • Schaufenbuel, K. (2014). Bringing Mindfulness to the Workplace. Pobrane z: https://csi.boisestate.edu/ipbn/files/2018/01/unc-white-paper-bringing-mindfulness-to-the-workplace_final.pdf
 • Schemer, C., Matthes, J., Wirth, W., Textor, S. (2008). Does "Passing the Courvoisier" Always Pay off? Positive and Negative Evaluative Conditioning Effects of Brand Placements in Rap Videos. "Psychology & Marketing", 25(10), 923-943. DOI: 10.1002/mar.20246.
 • Siegel, D.J. (2007). The mindful brain: Reflection and attunement in the cultivation of well-being. New York: W.W. Norton&Company.
 • Shapiro, S.L, Wang, M.C., Peltason, E.H. (2015). What is mindfulness, and why should organizations care about it? W: J. Reb, P.W.B. Atkins (red.), Mindfulness in organizations. Foundations, Research, and Applications (s. 17-41). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107587793.
 • Schultz, P.P., Ryan, R.M., Niemiec, C.P., Legate, N., Williams, G.C. (2015). Mindfulness, work climate, and psychological need satisfaction in employee well-being. Mindfulness, 6(5), 971-985. http://dx.doi.org/10.1007/s12671-014-0338-7.
 • Slagter, H.A., Davidson, R.J., Lutz, A. (2011). Mental Training as a Tool in the Neuroscientific Study of Brain and Cognitive Plasticity. "Frontiers of Human Neuroscience", 5(17), 1-12. DOI: 10.3389/fnhum.2011.00017.
 • Thakrar, M. (2017). How To Create Mindful Leadership. Pobrane z: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/06/28/how-to-create-mindful-leadership/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.