PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 213
Tytuł artykułu

Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy podmiotem rozważań jest klient postrzegany jako osoba indywidualna kupująca i/lub użytkująca produkt bądź potencjalnie nim zainteresowana.Głównym celem pracy jest zaprezentowanie koncepcji zaangażowania klienta w kontekście wykorzystania jej w działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Wśród celów teoriopoznawczych należy wymienić: 1. Identyfikację orientacji na klienta w naukach społecznych oraz jej ewolucję w obszarze marketingu. 2. Zredefiniowanie pojęcia klienta w obszarze marketingu. 3. Uporządkowanie terminologiczne i znaczeniowe koncepcji zaangażowania klienta. 4. Rozpoznanie oczekiwań klienta wobec praktyk marketingowych przedsiębiorstw w dobie transformacji cyfrowej. 5. Identyfikację relacji między zaangażowaniem klienta a pokrewnymi kategoriami. 6. Osadzenie koncepcji zaangażowania klienta w relacji do koncepcji pokrewnych funkcjonujących na gruncie nauk o zarządzaniu. 7. Identyfikacja uwarunkowań, form i konsekwencji zaangażowania klienta. Za cel badawczy obrano empiryczną weryfikację skłonności, uwarunkowań, poziomu oraz form zaangażowania klienta. Cel praktyczny zakłada wyodrębnienie typów klientów ze względu na poziom ich zaangażowania w relację z marką/przedsiębiorstwem oraz opracowanie prognostycznych modeli zachowań klientów, które są następstwem ich zaangażowania. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
213
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2008): Współczesna metodologia nauk ekonomicznych. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Agrawal A.K., Rahman Z. (2015): Roles and resource contributions of customers in value co-creation. "International Strategie Management Review", Vol. 3, s. 144-160.
 • Alderson W. (1957): Marketing behavior and executive action: A functionalist approach to marketing theory. Irwin, Homewood, IL.
 • Allen N.J., Meyer J.P. (1990): The measurement and antecedents of ajfective, continu- ance and normative commitment to the organization. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 63(1), s. 1-18.
 • Altkorn J., Kramer T., red. (1998): Leksykon marketingu. PWE, Warszawa.
 • AMA (2013): Deflnition of Marketing. Chicago, IL.
 • Amichai-Hamburger Y., Vinitzky G. (2010): Social network use and personality. "Com- puters in Humań Behavior", Vol. 26(6), s. 1289-1295.
 • Anderson E.W., Mittal V. (2000): Strengthening the satisfaction-profit chain, "Journal of Service Research" November, Vol. 3, s. 107-120.
 • Arndt J. (1967): Role of product-related comersations in the diffusion of a new product. "Journal of Marketing Research", Vol. 4(3), s. 291-295.
 • Ashton K. (2009): That 'internet of things' thing. "RFID Journal", Vol. 22(7), s. 97-114.
 • Awdziej A., Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2016): Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 45, s. 41-49.
 • D'Aveni R.A. (2010): Beating the commodity trap: How to maximize your competitive position and inerease your pricing power. Harvard Business Press, Boston, MA.
 • Bansal H.S., Irving P.G., Taylor S.F. (2004): A three-component model of customer to seiwice providers. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 32(3), s. 234-250.
 • Bańka A., Bazińska R., Wołowska A. (2002): Polska wersja Meyera i Allen skali przywiązania do organizacji. "Czasopismo Psychologiczne", Vol. 8(1), s. 65-74.
 • Baran G. (2013): Istota i znaczenie zaangażowania klientów we współtworzenie wartości społecznej. "International Journal of Contemporary Management", nr 12(1), s. 159-167.
 • Baran G. (2016): Marketing współtworzenia wartości z klientem jako instrument tworzenia innowacji. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 458: Zmiana warunkiem sukcesu. Innowacyjność w doskonaleniu i rozwoju przedsiębiorstwa, s. 9-22.
 • Bartkiewicz M. (1994): Próby zastosowań analiz modelowych w historii. W: Model i interpretacja. Red. T. Grabińska i M. Zabierowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994, s. 45-53.
 • Bartos K. (2012): Sieć SOMjako przykład sieci samoorganizującej się. "Ekonometria. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu", nr 2(36), s. 65-74.
 • Baruk A.I. (2008): Polish customers as prosumers (Polscy nabywcy finalni jako prosu-menci). "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 29-37.
 • Baruk A.I., Iwanicka A. (2015): Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów I Marketingu", nr 875(41/1), s. 39-51.
 • Baruk A.I., Iwanicka A. (2016): Aktywność prosumpcyjna polskich nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. "Handel Wewnętrzny", nr 3(362), s. 37-49.
 • Bedyńska S., Cypryańska M., red. (2013): Statystyczny drogowskaz: Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 • Bennett S., Maton K., Kervin L. (2008): The 'digital natives ' debate: A critical review of the ewć/ewce."British Journal of Educational Technology", Vol. 39(5), s. 775-786.
 • Berg B.L. (2001): Qualitative research methodsfor the social Sciences. Allyn & Bacon, Needham Heights, MA, http://repository.umpwr.ac.id:8080/bitstream/handle/123 456789/3723/qualitativeresearch methodsf'or_thesocial Sciences.pdf?sequcnce-l (dostęp: 8.08.2018).
 • Berry L.L. (1983): Relationship marketing. W: Emergingperspectives on services marketing. Eds. L.L. Berry, G. L. Shostack, G. Upah. American Marketing Association, Chicago, IL, s. 25-28.
 • Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula I. (2014): Modelowanie rzeczywistości: jak w komputerze przegląda się świat. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Bielski L. (2008): Guided by feedback: Measuring customer engagement. "ABA Banking Journal" August, Vol. 100(8), s. 44-46.
 • Bijmolt T.H.A., Leeflang P.S.H., Błock F., Eisenbeiss M., Hardie B.G.S., Lemmens A., Saffert P. (2010): Analytics for customer engagement. "Journal of Service Research", Vol. 13(3), s. 341-356.
 • Bleier A., de Keyser A., Verleye K. (2018): Customer engagement through personalization and customization. W: Customer engagement marketing. Eds. R.W. Palmatier, V. Kumar, C.M. Carmeling. Palgrave Macmillan, Cham, s. 75-94.
 • Bonę S.A., Lemon K.N., Voorhees C.M., Liljenąuist K.A., Fombelle P.W., Detienne K.B., Money R.B. (2017): "Mere measurement plus": How solicitation of open-ended positive feedback influences customer purchase behavior. "Journal of Marketing Research", Vol. 54(1), s. 156-170.
 • Borusiak B., Pierański B. (2015): Możliwości personalizacji oferty w przedsiębiorstwach handlu detalicznego. W: Handel Wewnętrzny w Polsce 2010-2015, Raporty IBRKK, Warszawa, s. 372-387.
 • Borys T. (2011): Klient jak "początek" i "koniec" prowadzonej działalności. W: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. Red. T. Boiys, P. Rogala. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 43-56.
 • Bowen S.A. (2018): Mission and vision. W: The International Encyclopedia of Strategie Communication. Eds. R.L. Heath, W. Johansen. John Wiley & Sons, New York, s. 1-9.
 • Bowden J. (2009a): Customer engagement: A framework for assessing customer-brand relationships: The case of the restaurant industry. "Journal of Hospitality Marketing & Management", Vol. 18(6), s. 574-596.
 • Bowden J.L.H. (2009b): Theprocess of customer engagement: A conceptualframework. "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 17(1), s. 63-74.
 • Bowden J.L., Gabbott M., Naumann K. (2015): Service relationships and the customer disengagement - engagement conundrum. "Journal of Marketing Management", Vol. 31(7-8), s. 774-806.
 • Brakus J.J., Schmitt B.H., Zarantonello L. (2009): Brand experience: What is it? How is it measured? Does it ajfect loyalty? "Journal of Marketing", Vol. 73(3), s. 52-68.
 • Brandys J., Kowalska-Musiał M. (2014): Tradycje badawcze szkół marketingu relacyjnego. "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 32, s. 25-39.
 • Brodie R.J., Hollebeek L.D., Juric B., Hic A. (2011): Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. "Journal of Service Research", Vol. 14(3), s. 252-271.
 • Brodie R.J., Ilic A., Juric B., Hollebeek L. (2013): Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. "Journal of Business Research", Vol. 66(1), s. 105-114.
 • Brzustewicz P. (2014): Marketing 3.0 - nowe podejście do tworzenia wartości. "Marketing i Rynek", nr 2, s. 2-8.
 • Butlewski M., Misztal A., Belu N. (2016): An analysis of the benefits of ethnography design methods for product modelling. W: IOP Conference Series: Materials Science andEngineering. Vol. 145, No. 4, IOP Publishing, Bristol, s. 042023.
 • Bylok F. (2015): Prosumpcja jako forma innowacji na współczesnym rynku. "Marketing i Rynek", nr 2 (CD), s. 49-61.
 • Calder B.J., Hollebeek L.D., Malthouse E.C. (2018): Creating stronger brands through consumer experience and engagement. W: Customer Engagement Marketing. Palgrave Macmillan, Cham, s. 221-242.
 • Cambra-Fierro J.J., Melero-Polo I., Vazquez-Carrasco R. (2013): Customer engagement: lnnovation in non-technical marketingprocesses. "Innovation", Vol. 15(3), s. 326-336.
 • Castells M. (2000): Toward a sociology of the network society. "Contemporary Sociology", Vol. 29(5), s. 693-699.
 • Cattell R.B. (1966): The scree test for the number offactors. "Multivariate Behavioral Research", Vol. 1 (2), s. 245-276.
 • Celsi R.L., Olson J.C. (1988): The role of involvement in attention and comprehension processes. "Journal of Consumer Research", Vol. 15(2), s. 210-224.
 • Cermak D.S.P., File K.M., Prince R.A. (1994): Customer participation in service specification and delivery. "Journal of Applied Business Research", Vol. 10, Iss. 2, s. 90-100.
 • Cervone D., Pervin L.A. (2011): Osobowość: teoria i badania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Cho M., Auger G.A. (2017): Extrovert and engaged? Exploring the connection between personality and involvement of stakeholders and the perceived relationship invest- ment of nonprofit organizations. "Public Relations Review", Vol. 43(4), s. 729-737.
 • Chu S.C., Kim Y. (2011): Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites. "International journal of Advertising", Vol. 30(1), s. 47-75.
 • Chu S.C., Lien C.H., Cao Y. (2018): Electronic word-of-mouth (eWOM) on WeChat: Examining the influence of sense ofbelonging, needfor self-enhancement, and consumer engagement on Chinese travellers' eWOM. "International Journal of Advertising", s. 1-24.
 • Chu S.C., Kim Y. (2011): Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites. "International Journal of Advertising", Vol. 30(1), s. 47-75.
 • Chun R., Davies G. (2001): E-reputation: The role of mission and vision statements in positioning strategy. "Journal of Brand Management", Vol. 8(4), s. 315-333.
 • Cleary P. (2017): Introduction to accounting Information systems. W: The Routledge companion to accounting information systems. Routledge, London, s. 25-34.
 • Cohen N., Arieli T. (2011): Field research in conflict environments: Methodological challenges and snowball sampling. "Journal of Peace Research", Vol. 48(4), s. 423-435.
 • Copulsky J.R., Wolf M.J. (1990): Relationship marketing: Positioning for the futurę. "Journal of Business Strategy", Vol. 11(4), s. 16-20.
 • Correa T., Hinsley A.W., Zuniga H.G. de (2010): Who interacts on the Web? The intersection of users' personality and social media use. "Computers in Humań Behavior", Vol. 26(2), s. 247-253.
 • Cram T. (1994): The power of relationship marketing: How to keep customers for life. Pitman, London.
 • Cronbach L.J. (1951): Coefficient alpha and the interna! structure of tests. "Psychometrika", Vol. 16(3), s. 297-334.
 • Czakon W. (2014): Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. "Organizacja i Kierowanie", nr (1), s. 51-62.
 • Czakon W. (2016): Rygor metodologiczny. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wydanie III rozszerzone, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków.
 • Czapiński J. (2008): Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. "Zarządzanie Publiczne", nr 2(4), s. 5-28.
 • Czerska M. (1996): Organizacja przedsiębiorstw' - metodologia zmian organizacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Czopek A. (2013): Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych - analiza składowych głównych i analiza czynnikowa. "Studia Ekonomiczne", nr 132, s. 7-23.
 • Damkuviene M., Tijunaitiene R., Petukiene, E., Bersenaite J. (2012): Customer perceived co-creation walne: Synthesis of the extant literaturę. "Social Research", Vol. 4(29), s. 59-68.
 • Daniluk W. (1985): Poradnik szkolenia sprzedawców: psychologia obsługi konsumentów. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Daugherty P.J., Bolumole Y., Grawe S.J. (2018): The new age of customer impatience: An agenda for reawakening logistics customer serwice research. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", https://www.emerald insight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJPDLM-03-2018-0143 (dostęp: 11.11.2018).
 • Daugherty T" Hoffman E. (2014): eWOM and the importance of capturing consumer attention within social media. "Journal of Marketing Communications", Vol. 20(1-2), s. 82-102.
 • Dijkmans C., Kerkhof P., Beukeboom C.J. (2015): A stage to engage: Social media use andcorporate reputation. "Tourism Management", Vol. 47, s. 58-67.
 • Dobiegała-Korona B., Doligalski T., red. (2010): Zarządzanie wartością klienta: Pomiar i strategie. Poltext, Warszawa.
 • Doligalski T. (2013): Internet w zarządzaniu wartością klienta. SGH, Warszawa.
 • Domański T. (2005): Strategie rozwoju handlu. PWE, Warszawa.
 • Doorn J. van, Lemon K.N., Mittal V., Nass S" Pick D., Pirner P., Verhoef P.C. (2010): Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. "Journal of Service Research", Vol. 13(3), s. 253-266.
 • Drengner J., Jahn S., Furchheim P. (2013): Customer Engagement-Praktiken auf Social Networking-Plattformen und dereń Bedeutungfilr die Kundenintegration. W: Dienst- leistungsmanagement und Social Media - Potenziale, Strategien und Instrumente. Hrsg. M. Bruhn, K. Hadwich. Springer, Wiesbaden, s. 217-238.
 • Drucker P.F. (1994): Praktyka zarządzania. Czytelnik, Warszawa.
 • Dutta S., Zbaracki M.J., Bergen M. (2003): Pricingprocess as a capability: A resource- -basedperspective. "Strategic Management Journal", Vol. 24(7), s. 615-630.
 • Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S. (1987): Developing buyer-seller relationships. "The Journal of Marketing", Vol. 51, No. 2, s. 11-27.
 • Dziewanowska K., Kacprzak A. (2013): Marketing doświadczeń: geneza i rozwój. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Engel J.F., Kollat D.T., Blackwell R.D. (1984): Consumer behavior. 4th ed., The Dryden Press, Chicago.
 • Eysenck H.J., ed. (2012): A model for personality. Springer Science & Business Media, Berlin.
 • Fałkowski A., Tyszka T. (2009): Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Fannin R.S. (2017): Bridging the gap between the utility industry and the customer. Doctoral dissertation. The College of St. Scholastica, Duluth.
 • Farrell A.M. (2010): Insufficient discriminant yalidity: A comment on Boye, Pervan, Beatty, and Shiu (2009). "Journal of Business Research", Vol. 63(3), s. 324-327.
 • Feldy M. (2013): Sklepy internetowe: Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Flieger M., Kosiński E. (2012): Orientacja na klienta organizacji procesowej w dobie kryzysu zaufania - model satysfakcji. Studium przypadku organizacji sektora energetycznego. "Zarządzanie i Finanse", nr 4, s. 299-311.
 • Fonfara K. (1995): Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 • Fornell C., Larcker D.F. (1981): Eyaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. "Journal of Marketing Research", Vol. 18(1), s. 39-50.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Frąckiewicz E. (2010): Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. "Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 753, s. 340.
 • Gabryś B.J. (2016): Metodologiczne problemy ujęcia narracyjnego w badaniach nad organizacjami. Dyskurs organizacyjny. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wydanie III rozszerzone, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, s. 266-278.
 • Gajewski Ł. (2009): Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności, "e-mentor", nr 2, s. 21-25.
 • Gambetti R.C., Graffigna G. (2010): The concept of engagement. "International Journal of Market Research", Vol. 52(6), s. 801-826.
 • Gambetti R.C., Graffigna G., Biraghi S. (2012): The grounded theory approach to consumer-brand engagement. "International Journal of Market Research", Vol. 54(5), s. 659-687.
 • Garbarino E., Johnson M.S. (1999): The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships. "Journal of Marketing" April, Vol. 63, s. 70-87.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1996): Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa.
 • Gatnar E. (1998): Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gatnar E. (2003): Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Gatnar G., Walesiak M., red. (2004): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • George D., Mallery M. (2003): Using SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 4th ed., Pearson Education, London.
 • Gliem J.A., Gliem R.R. (2003): Calculating, interpreting, and reporting Cronbach's alpha reliability coefficient for Likert-type scales. Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, Michigan State University, East Lansing, MI, s. 82-88.
 • Glinkowska B. (2010): Modelowanie w procesach usprawniania organizacji - uwagi teoretyczno-metodyczne. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 234, s. 255-264.
 • Godin S. (1999): Permission marketing: Turning strangers into friends andfriends into customers. Simon and Schuster, New York.
 • Gołąb-Andrzejak E. (2017): Zaangażowanie konsumenta - przegląd literatury). "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 159-170.
 • Górniak J. (2000): My i nasze pieniądze. Aureus, Kraków.
 • Górska E., Tytyk E. (2017): Rekomendacja ergonomiczna wyrobów powszechnego użytku. "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", nr 73, s. 93-110.
 • Gospodarek T. (2009): Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym. Monografie i Opracowania, nr 187(44), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Grabarczyk-Tokaj M. (2014): Praktyczne zastosowania analiz social media na potrzeby marketingu instytucji naukowych - możliwości i ograniczenia. "Marketing i Rynek", nr 3 (CD), s. 261-274.
 • Grabińska T. (1994): O modelach zjawisk i rzeczy. W: Model i interpretacja. Red. T. Grabiński, M. Zabierowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994, s. 37-44.
 • Grajewski P. (2007): Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. PWE, Warszawa.
 • Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D. (2018): Marketing w erze technologii cyfrowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Groeger L., Moroko L., Hollebeek L.D. (2016): Capturing value from nonpaying consumers' engagement behaviours: field evidence and development of a theoretical model. "Journal of Strategie Marketing", Vol. 24(3-4), s. 190-209.
 • Gronroos C. (1990): Relationship approach to marketing in service contexts: The marketing and organizational behavior interface. "Journal of Business Research", Vol. 20(1), s. 3-11. Gronroos C. (1994): Quo vadis, marketing? Toward a relationship marketing paradigm. "Journal of Marketing Management", Vol. 10(5), s. 347-360.
 • Gronroos C. (2007): Service management and marketing: customer management in service competition. John Wiley & Sons, New York.
 • Gummerus J., Liljander V., Weman E., Pihlstróm M. (2012): Customer engagement in a Facebook brandcommunity. "Management Research Review", Vol. 35(9), s. 857-877.
 • Gummesson E. (1987): The new marketing - developing long-term interactive relationships. "Long Range Planning", Vol. 20(4), s. 10-20.
 • Gummesson E. (2008): Total Relationship Marketing. 3rd ed. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Gummesson E. (2017): From relationship marketing to total relationship marketing and beyond. "Journal of Services Marketing", Vol. 31(1), s. 16-19.
 • Gustafsson A., Johnson M.D., Roos I. (2005): The effects of customer satisfaction, relationship commitment dimensions, and triggers on customer retention. "Journal of Marketing", Vol. 69(4), s. 210-218.
 • Hair J.F., Ringle C.M., Sarstedt M. (2013): Partial least sąuares structural eąuation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance. "Long Rangę Planning", Vol. 46, s. 1-12.
 • Hall A.D. (1968): Podstawy techniki systemów. PWN, Warszawa. Hauser J.R., Liberali G., Urban G.L. (2014): Website morphing 2.0: Switching costs, partial exposure, random exit, and when to morph. "Management Science", Vol. 60(6), s. 1594-1616.
 • Hazan C., Shaver P.R. (1990): Love and work: An attachment-theoretical perspective. "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 59(2), s. 270-280.
 • He Y., Akaka M.A., Lusch R.F., Vargo S.L. (2017): Service-dominant logie: A review and assessment. W: Review of Marketing Research, Routledge, London, s. 149-191.
 • Heinonen K. (2018): Positive and negative valence influencing consumer engagement. "Journal of Service Theory and Practice", Vol. 28(2), s. 147-169.
 • Hennig-Thurau T., Gwinner K.P., Walsh G., Gremler D.D. (2004): Electronic word-of-mouth via consumer opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselwes on the internet? "Journal of Interactive Marketing", Vol. 18(1), s. 38-52.
 • Hennig-Thurau T., Malthouse E.C., Friege C., Gensler S., Lobschat L., Rangaswamy A., Skiera B. (2010): The impact of new media on customer relationships. "Journal of Service Research", Vol. 13(3), s. 311-330.
 • Hidayanti I., Herman L.E., Farida N. (2018): Engaging customers through social media to improve industrial product development: The role of customer co-creation value. "Journal of Relationship Marketing", Vol. 17(1), s. 17-28.
 • Hilken T., Heller J., Chyliński M., Keeling D.I., Mahr D., Ruyter K. de (2018): Making omnichannel an augmented reality: The current and futurę State ofthe art. "Journal of Research in Interactive Marketing", Vol. 12, Iss. 4, s. 509-523.
 • Hinterhuber A., Liozu S.M. (2014): Is innovation inpricing your next source of competitive advantage? "Business Horizons", Vol. 57(3), s. 413-423.
 • Hollebeek L.D. (201la): Demystifying customer brand engagement: Exploring the loyalty nexus. "Journal of Marketing Management", Vol. 27(7-8), s. 785-807.
 • Hollebeek L.D. (201lb): Exploring customer brand engagement: Definition and themes. "Journal of Strategie Marketing", Vol. 19(7), s. 555-573.
 • Hollebeek L.D. (2013): The customer engagement/value interface: An exploratory investigation. "Australasian Marketing Journal (AMJ)", Vol. 21(1), s. 17-24.
 • Hollebeek D.L., Chen T. (2014): Exploring positively-versus negatively-valenced brand engagement: A conceptual model. "Journal of Product & Brand Management", Vol. 23(1), s. 62-74.
 • Hollebeek L.D., Glynn M.S., Brodie R.J. (2014): Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation. "Journal of Interactive Marketing", Vol. 28(2), s. 149-165.
 • Hollebeek L.D., Conduit J., Sweeney J., Soutar G., Karpen I.O., Jarvis W., Chen T. (2016): Epilogue to the special issue and reflections on the future of engagement research. "Journal of Marketing Management", Vol. 32(5-6), s. 586-594.
 • Howcroft B., Hamilton R., Hewer P. (2007): Customer involvement and interaction in retail banking: an examination of risk and confidence in the purchase of financial products. "Journal of Services Marketing", Vol. 21, Iss. 7, s. 481-491.
 • Hoyer W.D., Chandy R., Dorotic M., Krafft M., Singh S.S. (2010): Consumer cocreation in new product development. "Journal of Service Research", Vol. 13(3), s. 283-296.
 • Humphreys A., Grayson K. (2008): The intersecting roles of consumer and producer: A critical perspective on co-production, co-creation and presumption. "Sociology Compass", Vol. 2(3), s. 963-980.
 • Islam J.U., Rahman Z. (2016): The transpiring journey of customer engagement research in marketing: A systematic review of the past decade. "Management Decision", Vol. 54(8), s. 2008-2034.
 • Jaakkola E., Alexander M. (2014): The role of customer engagement behavior in value co-creation: A service system perspective. "Journal of Service Research", Vol. 17(3), s. 247-261. Jaakkola E., Helkkula A., Aarikka-Stenroos L. (2015): Senice experience co-creation: Conceptualization, implications, and futurę research directions. "Journal of Service Management", Vol. 26(2), s. 182-205.
 • Jaciow M. (2018): Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach tynku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Jaciow M., Kucia M. (2010): Wywiad bezpośredni czy ankieta on-line - dylematy badacza. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 96, s. 189-198.
 • Jacoby J., Chestnut R.W. (1978): Brand loyalty: Measurement and management. John Wiley & Sons, New York. Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006): Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. SGH, Warszawa.
 • Joel M. (2010): Sześć pikseli oddalenia: zarabiaj dzięki sieci Web 2.0. Helion, Gliwice.
 • Jonas A. (2016): Logika usługowa a kształtowanie jakości usług. "Studia Ekonomiczne", nr 255, s. 58-70.
 • Jolliffe l.T. (1986): Principal component analysis and factor analysis. W: Principal component analysis. Springer, New York, NY, s. 115-128.
 • Juaneda-Ayensa E., Mosquera A., Sierra Murillo Y. (2016): Omnichannel customer behavior: Key drivers of technology acceptance and use and their effects on purchase intention. "Frontiers in Psychology", Vol. 7, s. 1117.
 • Jung C.G. (1924): Psychological types or the psychology of individuation. Random House, New York.
 • Kacprzak A. (2017): Marketing doświadczeń w Internecie. Seria: Marketing, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaczmarek M. (2016): Zastosowanie analizy głównych składowych w ewaluacji skali pomiaru użyteczności serwisu internetowego. "Studia Oeconomica Posnaniensia", nr 4(1), s. 128-141.
 • Kaiser H.F. (1958): The Varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. "Psychometrika", Vol. 23(3), s. 187-200.
 • Kamiński J. (2013): Czego na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można się dowiedzieć z definicji marketingu? "Marketing i Rynek", nr 7, s. 2-8.
 • Karjaluoto H., Munnukka J., Kiuru K. (2016): Brand love and positive word of mouth: The moderating ejfects of experience and price. "Journal of Product and Brand Management", Vol. 25(6), s. 527-537.
 • Keiningham T.L., Frennea C.M., Aksoy L., Buoye A., Mittal V. (2015): A five component customer commitment model: Implications for repurchase intentions in goods and services industries. "Journal of Service Research", Vol. 18(4), s. 433-450.
 • Kempny D. (2001): Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa.
 • Kieżel E. (2006): Zachowania konsumentów na rynku i ich racjonalność - próba typologii zachowania. W: Ekspansja czy regres marketingu? Red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur. PWE, Warszawa, s. 169-177.
 • Kieżel E., Smyczek S., red. (2012): Zachowania rynkowe kobiet: wybory i determinanty. Placet, Warszawa.
 • Kłeczek R. (2012): Marketing i wartość: metodologiczne aspekty badania skuteczności i działań marketingowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kohonen T. (1998): The self-organizing map. "Neurocomputing", Vol. 21(1-3), s. 1-6.
 • Kolny B., Kucia M., Stolecka A. (2011): Produkty i marki w opinii e-konsumentów. Helion, Gliwice.
 • Kołozyn-Krajewska D., Skrzypek M., Sikora T. (1999): Towaroznawstwo. Podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej. WSIP, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
 • Kotler Ph. (1994): Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & S-ka, Warszawa.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002): Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010): Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit. John Wiley & Sons, New York.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2011): Marketing 3.0: dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek! MT Biznes, Warszawa.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2017): Marketing 4.0: Era cyfrowa. MT Biznes, Warszawa.
 • Kramer J. (2012): Droga od konsumpcjonizmu do konsumpcji zrównoważonej - cele i uwarunkowania. Referat na V Forum Naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. "Kierunki badań w Uniwersytecie Ekonomicznym. Modele. Metody. Aplikacje praktyczne", Katowice (niepublikowany).
 • Kramer F., Schmidt K.M., Spann M., Stich L. (2017): Delegating pricing power to customers: Pay what you want or name your own price? "Journal of Economic Behavior & Organization", Vol. 136, s. 125-140.
 • Krawiec W. (2014): Crowdsourcing - czynniki motywujące tłum do działania. "Marketing i Rynek", nr 4, s. 14-21.
 • Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2015): "Płać, ile chcesz" jako innowacyjny mechanizm kształtowania ceny-stan badań. "Logistyka", nr 2, s. 1244-1250.
 • Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2017): Motywacja do korzystania z modelu "płać, ile chcesz". "Handel Wewnętrzny", nr 2(367), s. 214-225.
 • Krzyżanowski L.J. (1999): O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kucia M. (2010): Modele rozwoju handlu elektronicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. W: Zarządzanie, informatyka: dylematy i kierunki rozwoju. Red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 601-620.
 • Kucia M. (2016): Zaangażowanie konsumentów w wirtualizację handlu. "Studia Ekonomiczne", nr 302, s. 67-75.
 • Kucia M. (2018a): Osobowość jako determinanta angażowania się klientów. "Handel Wewnętrzny", nr 4 (375), 1.1, s. 166-175.
 • Kucia M. (2018b): Studium terminologiczne koncepcji Customer engagement. "Handel Wewnętrzny", nr 6(377), t. II, s. 238-247.
 • Kucharska B. (2016): Bliskość sklepów wygodnego zakupu wobec klienta. "Studia Ekonomiczne", nr 302, s. 56-66.
 • Kumar V., Aksoy L., Donkers B., Venkatesan R., Wiesel T., Tillmanns S. (2010): Under-valued or overvalued customers: Capturing totał customer engagement value. "Journal of Service Research", Vol. 13(3), s. 297-310.
 • Kumar V., Zhang X., Luo A. (2014): Modeling customer opt-in and opt-out in a permission-based marketing context. "Journal of Marketing Research", Vol. 51(4), s. 403-419.
 • Kunz W., Aksoy L., Bart Y., Heinonen K., Kabadayi S., Villarroel Ordenes F., Sigala M., Diaz D., Theodoulidis B. (2017): Customer engagement in a Big Data world. "Journal of Services Marketing", Vol. 31(2), s. 161-171.
 • Lake N. (2005): Planowanie strategiczne w firmie. Helion, Warszawa.
 • Lasek M., Myzik A. (2012): Sieci neuronowe Kohonera w przeprowadzaniu analiz danych. Próba wykorzystania w eksploracji danych dotyczących jednostek terytorialnych. "Problemy Zarządzania", nr 3(38), s. 124-147.
 • Lecinski J. (2011): Winning the Zero Moment ofTruth: ZMOT. https://www.thinkwithgoogle.com/qs/docurnents/673/2011 -winning-zmot-ebook_research-studies.pdf (dostęp: 10.07.2019).
 • Lee H., Leonas K. (2018): Consumer experiences, the key to survive in an omni-channel emńronment: Use of virtual technology. "Journal of Textile and Apparel, Technology and Management", Vol. 10(3), s. 1-23.
 • Lem S. (2013): Summa technologiae. Suhrkamp Verlag, Berlin.
 • Linoff G.S., Berry M.J. (2011): Data mining techniąues: For marketing, sales, and customer relationship management. John Wiley & Sons, New York.
 • Lipka A. (2017): Strategia prolojalnościowa w warunkach niepewności zachowań klientów wewnętrznych. "Handel Wewnętrzny", nr 3(368), t. 1, s. 243-252.
 • Lusch R.F., Vargo S.L. (2006): Service-dominant logic: Reactions, reflections and refinements. "Marketing Theory", Vol. 6(3), s. 281-288.
 • Lusch R.F., Vargo S.L. (2011): Service-dominant logic: A necessary step. "European Journal of Marketing", Vol. 45(7/8), s. 1298-1309.
 • Lusch R.F., Vargo S.L., eds. (2018): The SAGE handbook of service-dominant logic. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Łapczyński M. (2005): Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 135-151.
 • Łapczyński M. (2014a): Hybrid C&RT-Logit models in churn analysis. "Folia Oeconomica Stetinensia", nr 14(2), s. 37-52.
 • Łapczyński M. (2014b): Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów. "Studia Ekonomiczne", nr 195, s. 90-102.
 • Łapczyński M. (2016): Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji. Seria Specjalna: Monografie, ni- 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Łaszkiewicz A. (2018): Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łuczak M. (2017): Wartość w relacjach z finalnym nabywcą. "Studia Oeconomica Posnaniensia", t. 5, nr 2: Biznes międzynarodowy z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości, s. 16-33.
 • Maciejewski G. (2012): Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa. "Konsumpcja i Rozwój", nr 2, s. 37-46.
 • Macnamara J. (2017): Best practice measurement is about listening, learning, and adapting not just changing others. "Procomma Academic", Vol. 38, s. 36-44.
 • Mahr D., Lievens A., Blazevic V. (2014): The value of customer cocreated knowledge during the innovation process. "Journal of Product lnnovation Management", Vol. 31(3), s. 599-615.
 • Maison D., Stasiuk K. (2014): Psychologiczne podejście do rozumienia postaw konsumenckich. "Problemy Zarządzania", nr 1(45), s. 18-29.
 • Manser Payne E., Peltier J.W., Barger V.A. (2017): Omni-channel marketing, integrated marketing Communications, and consumer engagement: A research agenda. "Journal of Research in Interactive Marketing", Vol. 11(2), s. 185-197.
 • Marbach J., Lages C.R., Nunan D. (2016): Who are you and what do you value? Investigating the role of personality traits and customer-perceived value in Online customer engagement. "Journal of Marketing Management", Vol. 32(5-6), s. 502-525.
 • Marketing Science Institute (2014): 2014-2016 Research Priorities, http://www.msi. org/uploads/flles/MSIRP 14-16.pdf (dostęp: 12.11.2018).
 • Marzec I. (2010): Wykorzystanie mentoringu do budowania zaangażowania organizacyjnego. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 19, s. 91-103.
 • Maslowska E., Malthouse E.C., Collinger T. (2016): The customer engagement ecosystem. "Journal of Marketing Management", Vol. 32(5-6), s. 469-501.
 • Matos C.A. de, Vargas Rossi C.A. (2008): Word-of-mouth Communications in marketing: A meta-analytic review of the antecedents and moderators. "Journal of the Academy of Marketing Science" Winter, Vol. 36, s. 578-596.
 • Matwiejczuk R. (2011): Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Logistyka", nr 1, s. 20-24.
 • Matwiejczuk R. (2013): Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Logistyka", nr 1, s. 20-24.
 • Matzler K., Pichler E., Fuller J., Mooradian T.A. (2011): Personality, person-brand fit, and brand community: An investigation of individuals, brands, and brand communities. "Journal of Marketing Management", Vol. 27(9/10), s. 874-890.
 • Mazurek G. (2019): Transformacja cyfrowa - perspektywa marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2002): Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 • Mazzarol T., Sweeney J.C., Soutar G.N. (2007): Conceptualizing word-of-mouth activity, triggers and conditions: An exploratory study. "European Journal of Marketing", Vol. 41(11/12), s. 1475-1494.
 • Mącik R., Korba M. (2010): Wiarygodność pomiaru w badaniach mixed-mode: Porównanie efektów stosowania PAPI i CAWI. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 96, s. 199-210.
 • McColl-Kennedy J.R., Gustafsson A., Jaakkola E" Klaus P., Radnor Z.J., Perks H., Friman M. (2015): Fresh perspectives on customer experience. "Journal of Services Marketing", Vol. 29(6/7), s. 430-435.
 • Meyer C., Schwager A. (2007): Customer experience. "Harvard Business Review", Vol. 2, s. 1-11.
 • Mider D. (2013): Dylematy metodologiczne badań kultury politycznej w Internecie. http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/09/pp-2013-2-023-034.pdf (dostęp: 10.11.2018).
 • Migdal-Najman K., Najman K. (2013): Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych: teoria i zastosowania w ekonomii. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Mitchell A.A. (1981): The dimensions of advertising involvement. W: Advances in consumer research. Vol. 8. Eds. K. Monroe. Association for Consumer Research, Ann Arbor, MI, pp. 25-30.
 • Mitręga M. (2003): Miary relacji firma-klient. "Marketing w Praktyce", nr 9, s. 36-41.
 • Mitręga M. (2013): Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych. "Problemy Zarządzania", nr 1(40), cz. 1, s. 40-53.
 • Mitręga M. (2014): Pomiar w badaniach naukowych w marketingu - standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta. "Marketing i Rynek", nr 8 (CD), s. 135-138.
 • Mitręga M. (2016): Koncepcja produktów systemowych a prosumpcja. "Studia Ekonomiczne", nr 262, s. 5-13.
 • Mitręga M., Forkmann S., Ramos C., Henneberg S.C. (2012): Networking capability in business relationships - concept and scalę development. "Industrial Marketing Management", Vol. 41(5), s. 739-751.
 • Mollen A., Wilson W. (2010): Engagement, telepresence and interactivity in online consumer experience: Reconciling scholastic and managerial perspectives. "Journal of Business Research", Vol. 63(9), s. 919-925.
 • Moorman C., Zaltman G., Deshpande R. (1992): Relationships between providers and users of market research: The dynamics of trust within and between organizations. "Journal of Marketing Research", Vol. 29(3), 314-328.
 • Morgan R.M., Hunt S.D. (1994): The commitment-trust theory of relationship marketing."The Journal of Marketing", Vol. 58, No. 3, s. 20-38.
 • Mostaghimi M., Akhlagh E.M., Danesh S.H.S. (2017): An investigation of the effects of customer 's expectations and perceived ąuality on customer's loyalty with the mediating role of the perceived value and customer 's satisfaction. "Journal of History Culture and Art Research", Vol. 5(4), s. 593-602.
 • Mottram A.J., Fleming M.J. (2009): Extraversion, impulsiyity, and online group membership as predictors of problematic internet use. "CyberPsychology & Behavior", Vol. 12(3), s. 319-321.
 • Mróz B. (2013): Konsument w globalnej gospodarce: trzy perspektywy. SGH, Warszawa.
 • Mróz B. (2014): Konsument w sieci - wyzwania i zagrożenia. "Handel Wewnętrzny", nr4(351),s. 202-212.
 • Muntinga D.G., Moorman M., Smit E.G. (2011): Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use. "International Journal of Advertising", Vol. 30(1), s. 13-46.
 • Ng I.C.L. (2010): The futurę of pricing and revenue models. "Journal of Revenue and Pricing Management", Vol. 9(3), s. 276-281.
 • Ng I., Parry G., Smith L., Maull R., Briscoe G. (2012): Transitioning from a goods-dominant to a seryice-dominant logic: Visualising the yalue proposition of Rolls-Royce. "Journal of Service Management", Vol. 23(3), s. 416-439.
 • Ng I.C.L., Vargo S.L. (2018): Service-dominant (SD) logic, service ecosystems and institutions: Bridging theory and practice. "Journal of Service Management", Vol. 29(4), s. 518-520.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2014): Klient w strategiach organizacji biznesowych. "Nauki o Zarządzaniu", nr 2( 19), s. 33-43.
 • Niestrój R. (2003): Istota i znaczenie marketingu. W: Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków, s. 13-44.
 • Niestrój J. (2006): Typologia, grupowanie, segmentacja i klasyfikacja w marketingu - terminologiczna analiza porównawcza. W: Marketing. Red. D. Surówka- -Marszałek. Acta Academiae Modrevianae, nr 227, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 227-234.
 • Niezgoda A., Markiewicz E. (2015): Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 38: Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu, s. 37-45.
 • Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J. (2010): Satysfakcja klienta. Strategia - pomiar - zarządzanie: koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Nowacki F. (2014): Marketing 4.0 - nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta. "Marketing i Rynek", nr 6(21), s. 11-19.
 • Nowak S. (2007): Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nuttavuthisit K. (2010): If you can't beat them, let them join: The development of strategies to foster consumers' co-creative practices. "Business Horizons", Vol. 53(3), s. 315-324.
 • 01iver A.L., Ebers M. (1998): Networking network studies: An analysis of conceptual configurations in the study of interorganizational relationships. "Organization Studies", Vol. 19(4), s. 549-583.
 • Otto J. (2001): Marketing relacji: koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J.K. (2013): Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej: teoria i zastosowania. SGH, Warszawa.
 • Pansari A., Kumar V. (2017): Customer engagement: The construct, antecedents, and consequences. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 45(3), s. 294-311.
 • Pansari A., Kumar V. (2018): Customer engagement marketing. W: Customer engagement marketing. Palgrave Macmillan, Cham, s. 1-27.
 • Patterson P., Yu T., Ruyter K. de (2006): Understanding customer engagement in services. W: Proceedings of ANZMAC 2006 Conference. Advancing Theory, Maintaining Relevance. Brisbane, 4-6 Dec., s. 4-6.
 • Payne A., Frow F. (2017): Relationship marketing: Looking backwards towards the futurę. "Journal of Services Marketing", Vol. 31, Iss. 1, s. 11-15.
 • Pempek T.A., Yermolayeva Y.A., Calvert S.L. (2009): College students' social networking experiences on Facebook. "Journal of Applied Developmental Psychology", Vol. 30(3), s. 227-238.
 • Pencarelli T., Forlani F. (2018): Marketing in an experiential perspective: From "goods and service logic" to "experience logic". W: The experience logic as a new perspective for marketing management. Eds. N. Pencarelli, F. Forlani. Springer, Cham, s. 43-67.
 • Piekut M. (2008): Polskie gospodarstwa domowe - dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania. SGGW, Warszawa.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999): The experience economy: Work is theatre & every business a stage. Harvard Business Press, Boston, MA.
 • Piórkowska K. (2017): Pluralizm metod badawczych (mixed methods research) - w kierunku explicite procesowego projektu badawczego. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 463, s. 372-381.
 • Pitta D.A. (1998): Marketing one-to-one and its dependence on knowledge discovery in databases. "Journal of Consumer Marketing", Vol. 15(5), s. 468-480.
 • Piwoni-Krzeszowska E. (2014): Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z tynkowymi interesariuszami. Monografie i Opracowania, nr 249, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Pluta-Olearnik M. (2010): Zmiany strategii marketingowych w dobie społeczeństwa informacyjnego. "Prace Instytutu Lotnictwa", t. 208, nr 6s. 11-29.
 • PN-EN ISO 9000:2006, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 • Pomykalski A. (2003): Nowoczesne strategie marketingowe. Infor, Warszawa.
 • Ponsignon F., Durrieu F., Bouzdine-Chameeva T. (2017): Customer experience design: A case study in the cultural sector. "Journal of Service Management", Vol. 28, Iss. 4, s.763-787.
 • Potocki T. (2012): Skumulowana teoria perspektywy jako model pomiaru racjonalności ekonomicznej. "Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo", nr 31, s. 71-95.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2000): Co-opting customer competence. "Harvard Business Review" January, Vol. 78(21), s. 79-87.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2002): The co-creation connection. "Strategy and Business" April 9, Iss. 27, s. 1-11.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005): Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa.
 • Przybysz M.M. (2011): Word of Mouth marketing w kreowaniu społeczności prosumentów. W: Media a opinie i postawy społeczne. Red. J. Bierówka. Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego, Kraków, s. 105-119.
 • Pypłacz P. (2013): Idea klienta wewnętrznego w zarządzaniu firmą rodzinną. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 6, cz. 2: Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne, s. 63-72.
 • Quiggin J. (2006): Blogs, wikis and creative innovation. "International Journal of Cultural Studies", Vol. 9(4), s. 481-496.
 • Raja U., John G. (2010): The joint effects of personality and job scope on in-role performance. "Humań Relations", Vol. 63(7), s. 981-1005.
 • Ramaswamy V. (2011): It's about human experiences... and beyond, to co-creation. "Industrial Marketing Management", Vol. 2(40), s. 195-196.
 • Rezabakhsh B., Bornemann D., Hansen U., Schrader U. (2006): Consumer power: A comparison of the old economy and the Internet economy. "Journal of Consumer Policy", Vol. 29(1), s. 3-36.
 • Roberts C., Alpert F. (2010): Total customer engagement: Designing and aligning key strategie elements to achieve growth. "Journal of Product & Brand Management", Vol. 19(3), s. 198-209.
 • Roeffen D., Scholl-Grissemann U. (2016): The importance of customer co-creation of value for the tourism and hospitality industry. W: Open tourism. Open innovation, crowdsourcing and co-creation challenging the tourism industry. Eds. R. Egger, I. Gula, D. Walcher. Springer, Berlin-Heidelberg, s. 35-46.
 • Rogoziński K. (1998): Nowy marketing usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Rogoziński K. (2011): Zarządzanie wartością z klientem. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rossmann A., Ranjan K.R., Sugathan P. (2016): Drivers of user engagement in eWoM communication. "Journal of Services Marketing", Vol. 30(5), s. 541-553.
 • Rothschild M.L. (1977): Advertising strategies for high and Iow involvement situations. Graduate School of Business, University of Wisconsin-Madison, Madison.
 • Ross C., Orr E.S., Sisic M., Arseneault J.M., Simmering M.G., Orr R.R. (2009): Personality and motivations associated with Facebook use. "Computers in Human Behaviour", Vol. 25(2), s. 578-586.
 • Roy S.K., Balaji M.S., Soutar G., Lassar W.M., Roy R. (2018a): Customer engagement behavior in indmdualistic and collectivistic markets. "Journal of Business Research", Vol. 86, s. 281-290.
 • Roy S.K., Shekhar V., Lassar W.M., Chen T. (2018b): Customer engagement behaviors: The role of service comenience, fairness and ąuality. "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 44, s. 293-304.
 • Różański H.D., Baum A.G., Wolfsen B.T. (1999): Brandzealots: Realizing the fuli value of emotional brand loyalty. "Strategy and Business", Iss. 17, s. 51-63.
 • Rószkiewicz M. (2002): Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rudawska E. (2008): Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. "Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 716, s. 468.
 • Rudnicki L. (2012): Zachowania konsumentów na rynku. PWE, Warszawa.
 • Rupik K. (2015): Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 41, t. 1: Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, s. 141-154.
 • Rydel M., Ronkowski S. (1995): Marketing partnerski. "Marketing i Rynek", nr 2(09), s. 5-10.
 • Sachs J. (1994): Poland's jump to the market economy. MIT Press, Cambridge, MA.
 • Sagan A. (2003): Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. StatSoft Polska, s. 39-52, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/rzetelnosc.pdf (dostęp: 15.11.2018).
 • Sagan A. (2009): Podejście modelowe w segmentacji tynku. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 21-35.
 • Sagan A. (2013): Zmienne ukryte w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Sagan A. (2016): Modelowanie marketingowe a paradygmat marketingu. "Handel Wewnętrzny", nr 5(365), s. 276-284.
 • Sagan A., Łapczyński M. (2014): Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 336: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, s. 60-69.
 • Saunila M., Ukko J., Rantala T. (2018): What determines customers' engagement in the digital service process? "Journal of Manufacturing Technology Management", http://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/158666/saunila_et_al_what_determines_ post_print.pdf?sequence=l (dostęp: 10.11.2018).
 • Sashi C.M. (2012): Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media. "Management Decision", Vol. 50(2), s. 253-272.
 • Schivinski B., Christodoulides G., Dąbrowski D. (2016): Measuring consumers' engagement with brand-related social-media content - development and validation of a scale that identifles levels of social-media engagement with brands. "Journal of Advertising Research", Vol. 56(1), s. 64-80.
 • Schwartz E.I. (2002): Digital Darwinism: 7 breakthrough business strategies for surviving in the cutthroat Web economy. Crown Business, New York.
 • Seidman G. (2013): Self-presentation and belonging on Facebook: How personality influences social media use and motivations. "Personality and Individual Differences", Vol. 54(3), s. 402-407.
 • Shah S., Corley K. (2006): Building better theories by bridging the qualitative- -quantitative divide. "Journal of Management Studies", Vol. 43(8), s. 1821-1835.
 • Shuxia R., Mingli Z. (2012): Modeling the relationships between customer participation and customer loyalty: The role of relationship benefits. "African Journal of Business Management", Vol. 6(26), s. 7758-7768.
 • Siemieniako D. (2008): Logika usługowej dominacji w marketingu - podstawowe pojęcia i konsekwencje w zarządzaniu. "Marketing i Rynek", nr 11, s. 11-16.
 • Sikora T., red. (2005): Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Simon F., Tossan V. (2018): Does brand-consumer social sharing matter? A relational framework of customer engagement to brand-hosted social media. "Journal of Business Research", Vol. 85, s. 175-184.
 • Singh A., Kumar B., Singh V.K. (2010): Customer engagement: New key metric of marketing. "International Journal of Arts and Sciences", Vol. 3(13), s. 347-356.
 • Skowron S. (2013): Klient w sieci organizacyjnej. Difin, Warszawa.
 • Skowron S., Skowron Ł. (2012): Lojalność klienta a rozwój organizacji. Difin, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego PWN (b.r.). https://sjp.pwn.pl/sjp/oczekiwanie;2492578.html (dostęp: 5.11.2018).
 • Smith S.L., Godbey G.C. (1991): Leisure, recreation and tourism. "Annals of Tourism Research", Vol. 18(1), s. 85-100.
 • Smyczek S. (2007): Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Smyczek S. (2016): Metodyczne aspekty budowy modeli zachowań konsumentów na tynku. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wydanie III rozszerzone, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, s. 332-350.
 • Solomon M. (2005): Zachowania i zwyczaje konsumentów. Wydanie VI, Onepress, Gliwice.
 • Stachak S. (1997): Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Sudalaimuthu S., Raj S.A. (2009): Logistics management for international business. PHI Learning, New Delhi.
 • Swianiewicz P. (1989): Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce. Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, nr 19, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Szczepańska K. (2010): Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Sznajder A. (2013): Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa ", nr 7, s. 37-61.
 • Szul E. (2013): Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 31, s. 347-358.
 • Szymura-Tyc M. (2005): Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2016): Zaawansowane testowanie modeli badawczych. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wydanie III rozszerzone, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, s. 351-379.
 • Światowy G. (2011): Rola i znaczenie pieniądza w zachowaniach Polaków. W: Wybrane aspekty i uwarunkowania zachowań konsumentów. Red. J. Witek. Studia i Materiały, nr 52, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, s. 11 -13.
 • Tadeusiewicz R., Szaleniec M. (2015): Leksykon sieci neuronowych. Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław.
 • Tapscott D. (1996): The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence. Vol. 1, McGraw-Hill, New York.
 • Tarabasz A. (2013): The reevaluation of communication in customer approach - towards marketing 4.0. "Współczesne Zarządzanie", nr 12(4), s. 124-134.
 • Tarapata J. (2011): Osobowość czynnikiem warunkującym zachowania konsumentów na rynku. "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", nr 52, s. 97-109.
 • Tarczyński G. (2011): Algorytm Kohonena w analizie danych ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Thurstone L.L. (1931): Multiple factor analysis. "Psychological Review", Vol. 38(5), s. 406-427.
 • Tkaczyk J. (2015): Poziom zaangażowania konsumenta w zakup produktu a skłonność do generowania przekazów w komunikacji nieformalnej. "Studia Ekonomiczne", nr 236, s. 153-163.
 • Tkaczyk J. (2016): Komunikacja nieformalna online (eWOM) jako narzędzie cyfrowej komunikacji marketingowej - istota, formy, motywacje. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 67, s. 25-38.
 • Tkaczyk P. (2012): Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Onepress, Gliwice.
 • Toffler A. (1980): The third wave. Bantam Books, New York.
 • Toffler A. (2006): Trzecia fala. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Tzokas N., Saren M. (1996): Relationship marketing in consumer markets from the private to the communa!. Seminar on Relationship Marketing in an Era of Hyper Competition, Rotterdam.
 • UI Islam J., Rahman Z., Hollebeek L.D. (2017): Personality factors as predictors of online consumer engagement: An empirical imestigation. "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 35(4), s. 510-528.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004): Evolving to a new dominant logic for marketing. "Journal of Marketing", Vol. 68(1), s. 1-17.
 • Vargo S. L., Lusch R.F. (2008): Service-dominant logie: Continuing the evolution. "Journal ofthe Academy of Marketing Science", Vol. 36(1), s. 1-10.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2017): Service-dominant logic 2025. "International Journal of Research in Marketing", Vol. 34(1), s. 46-67.
 • Verhoef P.C., Franses P.H., Hoekstra J.C. (2002): The effect of relational constructs on customer referrals and number of services purchased from a multiservice provider: Does age of relationship matter? "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 30(3), s. 202-216.
 • Verhoef P.C., Reinartz W.J., Krafft M. (2010): Customer engagement as a new perspective in customer management. "Journal of Service Research", Vol. 13(3), s. 247-252.
 • Verleye K., Gemmel P., Rangarajan D. (2014): Managing engagement behaviors in a network of customers and stakeholders: Evidence from the nursing home sector. "Journal of Service Research", Vol. 17(1), s. 68-84.
 • Vivek S.D. (2009): A scale of consumer engagement. The University of Alabama, Tuscaloosa.
 • Vivek S.D., Beatty S.E., Morgan R.M. (2012): Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase. "Journal of Marketing Theory & Practice", Vol. 20(2), s. 122-146.
 • Vivek S.D., Beatty S.E., Dalela V., Morgan R.M. (2014): A generalized multidimensional scale for measuring customer engagement. "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 22(4), s. 401-420.
 • Wagner C., Majchrzak A. (2006): Enabling customer-centricity using wikis and the wiki way. "Journal of Management Information Systems", Vol. 23(3), s. 17-43.
 • Walesiak M., Bąk A. (1997): Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych. "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1, s. 75-87.
 • Wallace E., Buil I., Chernatony L. de (2014): Consumer engagement with self-expressive brands: Brand love and WOM outcomes. "Journal of Product & Brand Management", Vol. 23(1), s. 33-42.
 • Wang Y., Pfister R.E. (2008): Residents ' attitudes toward tourism and perceived personal benefits in a rural community. "Journal ofTravel Research", Vol. 47(1), s. 84-93.
 • Warrington P., Shim S. (2000): An empirical inyestigation of the relationship between product involvement and brand commitment. "Psychology and Marketing", Vol. 17(9), s. 761-782.
 • Waszczyk M., Szczerbicki E. (2003): Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych. "Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia", nr 589(7), s. 3-22.
 • Wehrli S. (2008): Personality on social network sites: An application of the five factor model. Working Paper, ETH Zurich, Zurich.
 • Whyte W.H., Jr. (1954): The web of Word of Mouth. "Fortune" November, Vol. 50, s. 140-143.
 • Wiechoczek J., Kieżel M. (2018): Zaangażowanie (się) konsumentów a kształtowanie innowacji w sferze produktu i komunikacji marketingowej. "Studia Ekonomiczne", nr 357, s. 165-182.
 • Williams J., Chinn S.J. (2010): Meeting relationship - marketing goals through social media: A conceptual model for sport marketers. "International Journal of Sport Communication", Vol. 3(4), s. 422-437.
 • Witek L. (2014): Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 35, s. 209-217.
 • Witkowska D. (2005): Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wolny R. (2013a): Prosumpcja i prosument na rynku e-usług. "Konsumpcja i Rozwój", nr l,s. 152-163.
 • Wolny R. (2013b): Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Wolny W. (2013c): Zarządzanie presumpcją w organizacjach gospodarki elektronicznej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 104, t. 1: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, s. 291-298.
 • Wu Y.L., Li E.Y. (2018): Marketing mix, customer value, and customer loyalty in social commerce: A stimulus-organism-response perspective. "Internet Research", Vol. 28(1), s. 74-104.
 • Xie Ch" Bagozzi R.P., Sigurd V.T. (2008): Trying to prosume: Toward a theory of consumers as co-creators of value. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 36(1), s. 109-122.
 • Zaichkowsky J.L. (1985): Measuring the involvement construct. "Journal of Consumer Research", Vol. 12(3), s. 341-352.
 • Zaichkowsky J.L. (1986): Conceptualizing involvement. "Journal of Advertising", Vol. 15(2), s. 4-34.
 • Zalega T. (2015): Idea Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) - zarys problematyki. "Konsumpcja i Rozwój", nr 3(12), s. 82-97.
 • Zaltman G. (2008): Jak myślą klienci? Podróż w głąb umysłu rynku. Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.
 • Zeithaml V.A. Bitner M.J. (2000): Services marketing - integrating customer focus across the firm. McGraw Hill, New York.
 • Zembik M. (2014): Social media as a source of knowledge for customers and enterprises. "Online Journal of Applied Knowledge Management", Vol. 2(2), s. 132-148.
 • Zembik M. (2015): Brand image in social media: An outline of the research related issues. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 11(2), s. 203-212.
 • Zembik M. (2018): Exploring adoption of social media in large enterprises in Poland. "Asian Journal of Business Research", Vol. 8(1), s. 87-106.
 • Zhang D.J., Dai H., Dong L., Qi F., Zhang N., Liu X., Liu Z., Yang J. (2018): How do price promotions affect customer behavior on retailing platforms? Evidence from a large randomized experiment on Alibaba. "Production and Operations Management", Vol. 27(12), s. 2343-2345.
 • Zymonik K. (2011): Prawo konsumenta do informacji o produkcie w sprzedaży konsumenckiej. W: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. Red. T. Borys, P. Rogala. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 768-777.
 • Żółtowski B., Niziński S. (2002): Modelowanie procesów eksploatacji maszyn. Markar-BZ, Bydgoszcz-Sulejówek.
 • Żyminkowska K. (2017): Angażowanie (się) klienta w zarządzaniu marketingowym podmiotów międzynarodowej branży modowej. "Marketing i Rynek", nr 9 (CD), s. 450-460.
 • Żyminkowska K., Żyminkowski T. (2016): Angażowanie (się) klientów we współtworzenie wartości-formy, uwarunkowania i efekty. "Research Papers of the Wrocław University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459, s. 103-120.
 • http://www.k48.p.lodz.pl/pliki/K48_(k7j2amzbrrbpmkew).pdf (dostęp: 27.11. 2018).
 • http://www.w.pte.pl/pliki/2/l/KonferencjaFNE_PTEMGorynia_referat I2.pdf (dostęp: 27.11.2018).
 • https://www.ipsosglobaltrends.com/megatrends-long-term-trends-shaping-the- world-in-2017-and-beyond/ (dostęp: 27.09.2018).
 • https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/2011- winning-zmot-ebook/ (dostęp: 30.10.2018).
 • http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktore-powinienes- wiedziec/ (dostęp: 27.11.2018).
 • http://ecommercepolska.pl/files/7514/8000/0754/M-commerce_Kupuje mobilnie 2.0 1 istopad20162.pdf (dostęp: 30.11.2018).
 • https://retailnet.pl/2018/03/30/124284-showroom-bez-produktow-salon-eobuwie -pl-to-zaawansowane-polaczenie-digital-signage-z-e-commerce/ (dostęp: 30.11.2018).
 • https://www.payu.pl/blog/sprzedajacy/idealny-omnichannel-tak-robi-eobuwiepl (dostęp: 12.11.2018).
 • http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/e-commerce-w-showroomie-bez- produktow-zagladamy-do-pierwszej-przymierzalni-eobuwie-pl,61464.html (dostęp: 25.11.2018).
 • https://businessinsider.com.pl/fmanse/handel/eobuwiepl-wprowadza-skaner- do-stop/1 hl0nk3 (dostęp: 10.12.2018).
 • https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/commitment (dostęp: 10.08. 2018).
 • https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/engagement (dostęp: 10.08. 2018).
 • https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/involvement (dostęp: 10.08. 2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.