PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 23--27
Tytuł artykułu

Aktualne problemy sektorów biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce

Warianty tytułu
Current Problems of Biocomponents and Liquid Biofuels Sectors in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych aspektów związanych z biokomponentami i biopaliwami ciekłymi produkowanymi w Polsce. Omówiono najważniejsze regulacje prawne stanowiące o sposobie funkcjonowania rynku biokomponentów oraz podstawowe informacje związane z produkcją estrów metylowych i bioetanolu w Polsce w latach 2012-2018. Zwrócono uwagę, że rynek ten oparty jest na surowcach pochodzenia rolniczego, co w świetle obecnej polityki UE stanowi istotne wyzwanie w najbliższych latach. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań dotyczące atrakcyjności sektorów bioetanolu konwencjonalnego, lignocelulozowego oraz estrów metylowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work was to present the basic aspects related to the biocomponents and liquid biofuels produced in Poland. The most important legal regulations related to the functioning of biocomponents market and basic information connected with the methyl esters and bioethanol production in Poland in 2012-2018 were discussed. It was pointed out that the market is based on agricultural raw materials, which is a significant challenge in the coming years in the light of current EU policy. In addition, the results of studies on the attractiveness of conventional and lignocellulosic bioethanol and methyl esters sectors are presented. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
23--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Antczak, A., Borowski, P., Dubowik, M. i in. (2016). Wyniki wybranych badań przeprowadzonych w ramach projektu WOODTECH. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam.
 • Burdzik, P., Folęga, P., Konieczny, Ł., Jaworsk, R. (2017). E-mobilność - wyzwanie teraźniejszości. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 118, 17-29.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE L 2015.293.1).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16).
 • Golisz, E. (2013). Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 57(1), 23-25.
 • Gradziuk, P. (2017). Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce. Warszawa: Polski Klub Ekologiczny.
 • Kałkowska, J, Pawłowski, E., Trzecilińska, J. i in. (2010). Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2018). Informacje dotyczące rynku biokomponentów. http://bip.kowr.gov.pl (08.08.2018).
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2018). Rejestr wytwórców stan na 05.04.2018 r. http://www.kowr.gov.pl (08.08.2018).
 • Kupczyk, A., Mączyńska, J., Sikora M., Gawron J. (2017). Identyfikacja obecnego stanu oraz atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), 139-144. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1175
 • Parlament Europejski (2018). Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 17 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0009+0+DOC+XML+V0//PL (08.05.2018)
 • Sikora, M., Stasiak-Panek, J., Kupczyk, A.i in. (2016). Aktualny stan i atrakcyjność sektorów biopaliw w Polsce. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 60(5), 25-27. https://doi.org/10.15199/64.2016.5.2
 • Szydelko, L., Rubik, J. (2016). Enterprise Environment Analysis - Methods In Use And Development Trends. MODERN MANAGEMENT REVIEW, 23, 215-223. https://doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.56
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2290).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169, poz. 1199).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1356).
 • Wielicka, K. (2012). Analiza strategiczna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla potrzeb jego restrukturyzacji. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, (60), 377-396.
 • Wniosek nr 2016/0382 (COD) dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.