PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 82--109
Tytuł artykułu

Rola budżetów partycypacyjnych w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych polskich miast - studium przypadku Lublina

Warianty tytułu
The Role of Participatory Budgets on the Development of Urban Public Spaces - the Lublin Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ukazanie wpływu realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego (BP) na zagospodarowanie i kształtowanie przestrzeni publicznych w mieście. W pierwszej części artykułu przedstawiono założenia ogólne i modele budżetowania partycypacyjnego, a następnie podstawy prawne oraz zasady wdrażania i finansowanie BP w Polsce. W drugiej części skonfrontowano je z implementacją BP (obywatelskiego i zielonego) w Lublinie w edycjach 2015-2019. Zawarte w trzeciej części szczegółowe analizy edycji 2015-2017 wykazały, że 86% inwestycji zgłoszonych i 87% zwycięskich dotyczyło bezpośrednio działań w przestrzeni publicznej. Ponadto ukazano rozkład przestrzenny i zakres tematyczny tych inwestycji w 27 dzielnicach Lublina w odniesieniu do 10 kategorii wydzielonych przez autorki, a także motywacje i aktywność mieszkańców dzielnic w aplikowaniu o projekty. W czwartej części przedstawiono zmiany w przestrzeniach publicznych Lublina wywołane realizacją projektów z BP, a następnie doświadczenia lubelskie odniesiono do innych miast w Polsce. W podsumowaniu zamieszczono rekomendacje, jak efektywnie wdrażać BP, aby kreować wysokiej jakości przestrzeń publiczną w miastach. Wyróżniono trzy aspekty: 1) organizacyjno-proceduralny, 2) aktywizacji interesariuszy i 3) realizacji inwestycji.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper examines the impact of the implementation of participatory budget (PB) projects on the development and creation of public spaces in the city. The first part of the paper describes the main assumptions and models of participatory budgeting as well as the legal basis and rules of PB implementation and financing in Poland. In the second part, those are confronted with the implementation of PB (civic and green) in Lublin in 2015-2019. In the third one, detailed analysis of the PB rounds 2015-2017 show that 86% of investment projects submitted and 87% of projects selected for implementation were directly associated with activities in public space. Furthermore, the spatial distribution and thematic scope of those investments in 27 districts of Lublin in relation to 10 categories selected by the authors as well as the motivation and activity of residents of individual districts in applying for projects were presented. The fourth part shows the changes in Lublin's public spaces caused by the implementation of PB projects and Lublin's experience in relation to other cities in Poland. The summary includes recommendations on how to effectively implement BP to create a high quality public space in cities. Three aspects are distinguished: 1) organizational and procedural; 2) mobilisation of the stakeholders and 3) implementation of projects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Allegretti G., Herzberg C., 2007, "Participatory budgets in Europe. Between efficiency and growing local democracy", TNI Briefing Series, nr 2007/5, s. 1-24.
 • Arnstein S., 1969, "A ladder of citizen participation", Journal of the American Institute of Planners, t. 35, nr 4, s. 216-224.
 • Bernaciak A., Rzeńca A., Sobol A., 2017, "Participatory budgeting as a tool of environmental improvements in Polish cities", Economic and Environmental Studies, t. 17, nr 44, s. 893-906.
 • Cabannes Y., 2004, "Participatory budgeting: A significant contribution to participatory democracy", Environment and Urbanization, t. 6, nr 1, s. 27-46.
 • Chruściński J., Palińska I., Kazak J., 2014, "Budżet obywatelski w gospodarowaniu przestrzeniami publicznymi", Architektura Krajobrazu, nr 3, s. 56-67.
 • Duda-Jastrzębska A., Nazaruk-Napora M., grudzień 2017, Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego, Lublin: Fundacja Teren Otwarty/Lubelska Grupa Badawcza.
 • Dworakowska M.M., 2014, "Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce", Ekonomiczne Problemy Usług, nr 115, s. 51-67.
 • Ganuza E., Baiocchi, G., 2012, "The power of ambiguity: How participatory budgeting travels the globe", Journal of Public Deliberation, t. 8, nr 2, s. 1-12.
 • Ghel J., 2010, Cities for People, Washington: Island Press.
 • Górski R., 2005, Przewodnik po demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej), Poznań, Kraków: O.Z.Z. Inicjatywa Pracownicza.
 • Harkins C., Escobar O., 2015, Participatory Budgeting in Scotland: An Overview of Strategic Design Choices and Principles for Effective Delivery. Glasgow: Glasgow Centre for Population Health, What Works Scotland.
 • Harvey D., 2013, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, London: Verso.
 • Kalisiak-Mędelska M., 2016, "Budżet obywatelski w Polsce. Analiza porównawcza Łodzi i Poznania", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 443, s. 103-114.
 • Kaźmierczak T., 2011, "Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne", w: A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu lokalnej wspólnoty, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kębłowski W., 2014, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Kraszewski D., Mojkowski K., 2014, Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Krawczyk A., 2016, "Doskonalenie modelu budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Częstochowy", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 22, s. 242-256.
 • Lefebvre H., 1967, "Le Droit à la ville", L'Homme et la société, nr 6, s. 29-35.
 • Leśniewska-Napierała K., 2017, "Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi", Studia Miejskie, t. 25, s. 107-119.
 • OECD, 2001, Citizens as Partners, Paris: OECD.
 • Polko A., 2015, "Models of participatory budgeting - the case study of Polish city". Journal of Economics & Management, t. 19, nr 1, s. 34-44.
 • Rybińska D., 2018, "Instytucja budżetu obywatelskiego jako narzędzia rozwoju samorządu lokalnego", Finanse i prawo finansowe, t. 1, nr 17, s. 49-65.
 • Santos de Sousa B., 1998, "Participatory budgeting in Porto Allegre: Toward a redistributive democracy", Politics and Society, t. 26, nr 4, s. 461-510.
 • Serzysko E., 2014, Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Warszawa: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".
 • Shah A. (red.), 2007, Participatory Budgeting, Washington: World Bank.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G., Röcke A., 2010, Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide - an Invitation to Global Cooperation, Bonn: Dialog Global, nr 25.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G., Röcke A., 2013, Participatory Budgeting Worldwide - Updated Version, Bonn: Dialog Global, nr 25.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A., 2008, "Participatory budgeting in Europe - potentials and challenges", International Journal of Urban and Regional Research, t. 32, nr 1, s. 164-178.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A., Allegretti G., 2012, "Transnational models of citizen participation: The case of participatory budgeting", Journal of Public Deliberation, t. 8, nr 2, art. 9.
 • Smith G., 2009, Democratic Innovations, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Solecka I., Dworniczak Ł., 2016, "Obywatele kształtują krajobraz miasta. Aspekty przestrzenne i funkcjonalne inicjatyw zgłaszanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013-2014", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 443 Gospodarka przestrzenna XXI wieku, s. 220-231.
 • Tatarowska E., Furmankiewicz M., 2018, "Wrocławski budżet obywatelski 2014 jako przestrzenna forma identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w mieście", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 504 Gospodarka przestrzenna - stan obecny i wyzwania przyszłości, s.120-133.
 • UNDP, 2001, Human Development Report 2001. New York, Oxford: UNDP.
 • Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 420, z późn. zm.) zmieniona Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301, z późn. zm.).
 • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95, ze zm.).
 • Wampler B., 2007, "A guide to participatory budgeting", w: A. Shah (red.), Participatory Budgeting, Public Sector Governance and Accountability Series, Washington: World Bank.
 • Wampler B., 2012, "Participation, representation, and social justice: Using participatory governance to transform representative democracy", Polity, t. 44, nr 4, s. 666-682.
 • Williams E., St. Denny E., Bristow D., 2017, Participatory Budgeting: An Evidence Review, Cardiff: Public Policy Institute for Wales.
 • Wójcik A., 2018, "Civic budget as a potential source of financing of real estate", Barometr Regionalny, t. 16, nr 1, s. 89-97.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.