PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 16, nr 6 (79), cz. 1 Management in Agribusiness | 108--127
Tytuł artykułu

Multifunctionality of Farms - the Effects on Land Use Change

Warianty tytułu
Wielofunkcyjność gospodarstw rolnych i jej wpływ na użytkowanie gruntów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z głównych celów badań nad rozwojem obszarów wiejskich jest znalezienie takich ścieżek rozwoju, które z jednej strony poprawiają jakość życia mieszkańców, z drugiej zaś - nie nadwyrężą zasobów naturalnych. W artykule sprawdzamy, na ile wielofunkcyjność gospodarstw rolnych jest zrównoważoną ścieżką rozwoju dla obszarów wiejskich głównie w kontekście użytkowania gruntów. Celem artykułu jest przedstawienie zależności między różnymi ścieżkami rozwoju obieranymi przez gospodarstwa aż intensywnością prowadzonej przez nich gospodarki gruntami. Badanie przeprowadzono w oparciu o 30 ustrukturalizowanych wywiadów pogłębionych, w których właściciele lub byli właściciele gospodarstw relacjonowali 60-letnią historię swojego gospodarstwa. Wywiady przeprowadzono w Bawarii (Niemcy) na obszarze Mittelgebirge. Wyniki badania potwierdzają ogólny trend do ekstensyfikacji gospodarki gruntami w rejonie i pokazują, że większe gospodarstwa są bardziej aktywne w obszarze dostarczania nowych funkcji (także pozarolniczych) niż ma to miejsce w gospodarstwach mniejszych. Jednocześnie wyniki wskazują, że strategia "poszerzania" działalności jest jedyną formą wielofunkcyjnego rozwoju gospodarstw, która przekłada się na ekstensywną gospodarkę gruntami. Przedstawione retrospektywne badanie rozwoju gospodarstw może być użyteczne głównie dla regionów z rozdrobnioną strukturą agrarną, dużym udziałem gospodarstw rodzinnych i pagórkowatym ukształtowaniem terenu, jak ma to miejsce np. w południowej Polsce, i pagórkowatych obszarach Rumunii czy Słowacji, gdzie naturalne ograniczenia w rozwoju rolnictwa zachęcają do poszukiwania ścieżek rozwoju, które nie nadwyrężając zasobów środowiskowych, będą przyczyniały się do podniesienia dobrobytu społeczno-ekonomicznego mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main goal of the rural development researches is to find such trajectories which have positive impact on human welfare without negative effects on natural resources. In this paper we investigate, if multifunctionality of farms can be a sustainable development trajectory, focusing on land use. The aim of the study is to show links between different development paths and their impact on land use intensity at the farm household level. The research bases on the 30 structured in depth interviews conducted in Bavarian Mittelgebirge - Germany, during which the farmers or former farmers reported the 60 years farm's history. The results show the general trend to extensify land use and prove that the larger farms are more active in provision of new function that their peers with smaller farm size. The broadening strategy is the only multifunctional form which ensures the extensive land use approach. This retrospective study can be useful for regions with fragmented agriculture, big share of family farms and highland landscape like south Poland, Rumanian or Slovak highlands, where the natural constraints in agriculture encourage to search for such development paths, which do not exceed the environmental limits while ensuring the socio-economical welfare of inhabitants. (original abstract)
Rocznik
Strony
108--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
 • University of Łódź
Bibliografia
 • Adams, V.M., Pressey, R.L. & Naidoo, R. (2010). Opportunity costs: Who really pays for conservation? Biological Conservation, 143(2), 439-448.
 • Adu-Acheampong, S., Bazelet, C. & Samways, M. (2016). Extent to which an agricultural mosaic supports endemic species-rich grasshopper assemblages in the Cape Floristic Region biodiversity hotspot. Agriculture, Ecosystems and Environment, 227, 52-60.
 • Alexandri, C. & Luca, L. (2012). The role of small farms in Romania and their future in the face of challenges of the CAP post 2013. Problems of Small Agricultural Holdings, 1, 13-30.
 • Almsted, Å., Brouder, P., Karlsson, S. et al. (2014). Beyond post-productivism: from rural policy discourse to rural diversity. European Countryside, 6(4), 297-306.
 • Asselen, S. van & Verburg, P.H. (2013). Land cover change or land-use intensification: simulating land system change with a global-scale land change model. Global Change Biology, 19(12), 3648-3667.
 • Barbieri, C. & Valdivia, C. (2010). Recreation and agroforestry: Examining new dimensions of multifunctionality in family farms. Journal of Rural Studies, 26(4), 465-473.
 • Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten. (2006). Ländliche Entwicklung in Bayern. München: Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten.
 • Bayerisches Statistisches Landesamt. (1952a). Jahrbuch für Bayern. München: Bayerisches Statistisches Landesamt.
 • Bayerisches Statistisches Landesamt. (1952b). Bayerische Gemeinde und Kreisstatistik 1949/50, Heft 177 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München: Bayerisches Statistisches Landesamt.
 • Bergstrom, J.C., Dillman, B.L. & Stoll, J.R. (1985). Public environmental amenity benefits of private land: the case of prime agricultural land. Southern Journal of Agricultural Economics, 17(1), 139-149.
 • Bohnet, I., Potter, C. & Simmons, E. (2003). Landscape change in the multi-functional countryside: a biographical analysis of farmer decision-making in the English high weald. Landscape Research, 4(3), 349-364.
 • Brouder, P., Karlsson, S. & Lundmark, L. (2015). Hyper-production: a new metric of multifunctionality. European Countryside, 7(3), 134-143.
 • Costanza, R., d'Arge, R., de Groot R. et al. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253-260.
 • Dufour, A., Mauz, I., Rémy, J. et al. (2007). Multifunctionality in Agriculture and its Agents: Regional Comparisons. Sociologia Ruralis, 47(4), 316-342.
 • Eichmüller, A. (1997). Landwirtschaft und bäuerliche Bevölkerung in Bayern, ökonomischer und sozialer Wandel 1945-1970; eine vergleichende Untersuchung der Landkreise Erding, Kötzing und Obernburg. München: Hans-Seidel-Stiftung.
 • Erb, K.-H., Haberl, H., Jepsen, M.R. et al. (2013). A conceptual framework for analysing and measuring land-use intensity. Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(5), 464-470.
 • EU. (2013). Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005.
 • Fetzel, T., Gradwohl, M. & Erb, K-H. (2014). Conversion, intensification, and abandonment: A human appropriation of net primary production approach to analyze historic land-use dynamics in New Zealand 1860-2005. Ecological Economics, 97, 201-208.
 • Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P. et al. (2005). Global consequences of land use. Science, 309(5734), 570-574.
 • Gingrich, S., Niedertscheider, M., Kastner, T. et al. (2015). Exploring long-term trends in land use change and aboveground human appropriation of net primary production in nine European countries. Land Use Policy, 47, 426-438.
 • Golub, A., Hertel, T., Lee, H-L. et al. (2009). The opportunity cost of land use and the global potential for greenhouse gas mitigation in agriculture and forestry. Resource and Energy Economics, 31(4), 299-319.
 • Guiomar, N. et al. (2018). Typology and distribution of small farms in Europe: Towards a better picture. Land Use Policy, 75, 784-798.
 • Hansson, H., Ferguson, R. & Olofsson, C. (2010). Understanding the diversification and specialization of farm businesses. Agriculture and Food Science, 19(4), 269-283.
 • Jadczyszyn, J. & Rosner, A. (2013). Próba charakterystyki społeczno-ekonomicznej obszarów o cechach niekorzystnych dla rozwoju funkcji rolniczej. Wie􀄂 i Rolnictwo, 3, 75-92.
 • Kates, R.W., Clark, W.C., Corell, R. et al. (2001). Environment and development: sustainability science. Science, 292(5517), 641-642.
 • Knickel, K. & Renting, H. (2000). Methodological and conceptual issues in the study of multifunctionality and rural development. Sociologia Ruralis, 40(4), 512-528.
 • Kornrumpf, M. (1948). Bayern Atlas. Landschaft, Anbau, Wirtschaft, Bevölkerungsbewegung. München: Leibniz Verlag München Bisher R. Oldenbourg Verlag.
 • Krausmann, F., Gingrich, S., Haberl, H. et al. (2012). Long-term trajectories of the human appropriation of net primary production: Lessons from six national case studies. Ecological Economics, 77, 129-138.
 • Lieskovský, J., Bezák, P., Špulerová, J. et al. (2015). The abandonment of traditional agriculture landscape in Slovakia - analysis of extent and driving forces. Journal of Rural Studies, 37, 75-84.
 • Mather, A.S., Hill, G. & Nijnik, M. (2006). Post-productivism and rural land use: cul de sac or challenge for theorization? Journal of Rural Studies, 22(4), 441-455.
 • Mazzocchi, Ch., Sali, G. & Corsi, S. (2013). Land use conversion in metropolitan areas and the permanence of agriculture: Sensitivity Index of Agricultural Land (SIAL), a tool for territorial analysis. Land Use Policy, 35, 155-162.
 • McCarthy, J. (2005). Rural geography: multifunctional rural geographies - reactionary or radical? Progress in Human Geography, 29(6), 773-782.
 • Musiał, W. (2008). Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • OECD. (2001). Multifunctionality. Towards an analytical framework. Paris: OECD.
 • Pérez-Soba, M., Danes, M., Mucher, M.S. et al. (2013). Applying the Land Use Functions framework for spatial assessment of land multifunctionality and impacts of land use change on land performance and efficiency. In: J. Bański, G. Garcia-Blanco (eds), European Land Use Patterns (pp. 119-168). Warsaw: Committee of Rural Areas Polish Geographical Society.
 • Plantinga, A. & Miller, D. (2001). Agricultural Land Values and the Value of Rights to Future Land Development. Land Economics, 77(1), pp. 56-67.
 • Ploeg, J.D. van der & Roep, D. (2003). Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe. In: G. van Huylenbroeck, G. Durand (eds), Multifunctional Agriculture; a new paradigm for European Agriculture and Rural Development (pp. 37-53). Aldershot: Ashgate.
 • Ploeg, J.D. van der, Laurent, C., Blondeau, F. et al. (2009). Farm diversity, classification schemes and multifunctionality. Journal of Environmental Management, 90, 124-131.
 • Rasmussen, R.O. & Weber, R. (2013). Analysis of land use and land use change dynamics in the EU-LUPA project. In: J. Bański, G. Garcia-Blanco (eds), European Land Use Patterns (pp. 21-62). Warsaw: Committee of Rural Areas Polish Geographical Society.
 • Renting, H., Rossing, W.A.H., Groot, J.C. et al. (2009). Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual approaches and prospects for an integrative transitional framework. Journal of Environmental Management, 90, 112-123.
 • Sawicka, Z. (2013). Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Ma􀃯opolski. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania.
 • Schlögl, A. (1954). Bayerische Agrargeschichte. Die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft seit Beginn des 19. Jahrhunderts. München: Bayerischer Landwirtschaftsverlag.
 • Seidl, A. (1995). Deutsche Agrargeschichte. Freising: Fachhochschule Weihenstephan.
 • Siebert, H. (2005) The German Economy beyond the social market. Princeton NJ: Princeton University Press.
 • Simon, H. (2009) Hidden Champions of the Twenty-First Century: The Success Strategies of Unknown World Market Leaders. New York, NY: Springer.
 • Sluis, T. van der, Pedroli, B., Kristensen, S. et al. (2016). Changing land use intensity in Europe - Recent processes in selected case studies. Land Use Policy, 57, 777-785. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.12.005.
 • Terres, J.M. & Nisini, L. (2013). Assessing the risk of farmland abandonment in the EU. Luxemburg: Publication Office of the European Union.
 • Ustaoglu, E., Perpiña Castillo, C., Jacobs-Crisioni C. et al. (2016). Economic evaluation of agricultural land to assess land use changes. Land Use Policy, 56, 125-146.
 • Vliet, J. van, de Groot, H.L.F.. Rietveld, P. et al. (2015). Manifestations and underlying drivers of agricultural land use change in Europe. Landscape and Urban Planning. 133, 24-36.
 • White, D. & Minang, P. (eds). (2011). Estimating the opportunity costs of REDD+. A training manual. Washington, DC: The World Bank.
 • Wilkin, J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne iż implikacje praktyczne. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Wilson, G.A. (2008). From 'weak' to 'strong' multifunctionality: Conceptualising, farmlevel multifunctional transitional pathways. Journal of Rural Studies, 24(3), 367-383.
 • Wilson, G.A. (2009). The spatiality of multifunctional agriculture: A human geography perspective. Geoforum, 40(2), 269-280.
 • Wojewodzic, T. (2014). Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce - próba pomiaru zjawiska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(34), 213-223.
 • Würfl, P., Dörfler, J. & Rintelen, P.-M. (1984). Die Einteilung Bayerns in die Landwirtschaftliche Stnadorte, Landwirtschaftliche Erzeugungsgebiete und Agrargebiete. Bayerisches landwirtschaftliches Jahrbuch, 61, 3-4
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.