PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 1 | 281--292
Tytuł artykułu

Regulacja prawna działalności gospodarczej w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w ujęciu interesu publicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulation of Business Activity Law with Respect to Compensation Claims from the Perspective of Public Interest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, od wielu lat należy do kontrowersyjnych w praktyce. Spór o strefę wpływów w tej materii toczą bowiem przedsiębiorcy trudniący się pośrednictwem w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z profesjonalnymi pełnomocnikami. Ponadto problem potęguje sama istota i delikatność zagadnienia. Celem niniejszego artykułu jest analiza próby unormowania przedmiotowego rynku w ujęciu interesu publicznego, który należy rozumieć przede wszystkim jako dobro osób poszkodowanych. Autor wysuwa tezę o konieczności wprowadzenia regulacji prawnych zwróconych w stronę profesjonalizacji i stabilizacji rynku odszkodowawczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of asserting compensation claims has been controversial in practice for many years. This is due to the fact that the dispute about the area of influence in this respect is going on between entrepreneurs dealing with intermediation in asserting compensation claims and professional agents. Moreover, the problem is exacerbated by the essence and sensitivity of the issue itself. The aim of this article is to analyse an attempt to regulate the discussed market from the perspective of public interest which should be understood primarily as the best interests of the aggrieved people. The author puts forward a thesis about a need to introduce legal regulations aimed at professionalization and stabilization of the compensation market. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Antkowiak P., Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, ,,Przegląd Politologiczny" 2013, nr 1.
 • Biskup R., Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Lublin 2011.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Fundacja Warsaw Enterprise Institute, Stanowisko WEI ws. projektu ustawy dotyczących świadczeniu usług służących dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, http://wei.org.pl/stanowisko-wei-ws-projektu-ustawy-dotyczacych-swiadczeniu-uslug-sluzacych-dochodzeniu-roszczen-odszkodowawczych, (16.09.2018).
 • Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44910, Pietrzykowski K. (red.), C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowiący załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, Ereciński T. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
 • Komenda Główna Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, Warszawa 2018, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, (13.09.2018).
 • Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, Safjan M., Bosek L. (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., poz. 483 ze zm.
 • Kosikowski C., Zakres wolności gospodarczej, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1995, nr 9.
 • Krajowa Izba Radców Prawnych, Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z dnia 12 lipca 2018 r., http://kirp.pl/stanowisko-prezydium-krajowejrady-radcow-prawnych-sprawie-projektu-ustawy-o-swiadczeniu-uslug-zakresie-dochodzenia-roszczen-odszkodowawczych-12-lipca-2018-r/, (14.09.2018).
 • Kucharski K., Istota wolności działalności gospodarczej, ,,Przegląd Prawa Publicznego" 2011, nr 4.
 • Magdziarczyk M., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Opole 2013.
 • Naczelna Rada Adwokacka, Opinia o projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk nr 862 Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, IX Kadencja), http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-opiniaadwfracczaklipiec2018-23925.pdf, (14.09.2018).
 • Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Stanowisko Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych w przedmiocie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk 862), http://www.pidipo.pl/wp-content/uploads/2018/07/Stanowisko-PIDiPO-projekt-ustawy-o-%C5%9Bwiadczeniu-us%C5%82ug-odszkodowawczych.pdf, (14.09.2018).
 • Polska Izba Ubezpieczeń, Poszkodowani dostali odszkodowania na kwotę 10,5 mld zł, https://piu.org.pl/poszkodowani-dostali-odszkodowania-na-kwote-105-mld-zl/, (13.09.2018).
 • Polska Izba Ubezpieczeń, Uregulowanie działalności firm odszkodowawczych - prokonsumencka zmiana, https://piu.org.pl/blogpiu/uregulowanie-dzialalnosci-firm-odszkodowawczych-prokonsumencka-zmiana/, (16.09.2018).
 • Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, druk senacki nr 862, Senat Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2014.
 • Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 r. - Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1184 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. poz. 646 ze zm.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r., K 4/08, LEX nr 562822.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r., K 6/06, OTK-A 2006/4/45.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 stycznia 2010 r., SK 35/08, LEX nr 585465.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2002 r., K 30/01, LEX nr 54066.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003/9/97.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2006 r., SK 25/05, OTK-A 2006/11/169.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00, LEX nr 54063.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.