PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 8 | 25--27
Tytuł artykułu

Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji

Warianty tytułu
Network Cooperation for the Development of Eco-innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania współczesnej gospodarki jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają globalny rozwój oraz dążą do poprawy jakości życia i zdrowia obywateli. Jednak, aby skutecznie stymulować nowe pomysły, konieczne staje się wypracowanie narzędzi, które pozwolą w sposób długofalowy wspierać innowacyjne i przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Na arenie europejskiej oraz globalnej istnieją liczne sieci integrujące przedsiębiorstwa, uczelnie, niezależne jednostki badawcze, organizacje pozarządowe, które dzięki współpracy i wymianie informacji, zwłaszcza przez prowadzenie wspólnych badań, efektywnie rozwijają interdyscyplinarne przedsięwzięcia będące obecnie podstawą rozwoju eko-innowacji. W Polsce niestety współpraca międzysektorowa jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju. W artykule zaprezentowano innowacyjną formę dialogu pomiędzy otoczeniem akademickim, administracyjnym i biznesowym w formie spotkań organizowanych przez Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) pt. Monday Business Meeting (MBM). W szczególności podkreślono ostatnie działania IATI MBM koncentrujące się na tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym w Małopolsce. Rosnące zainteresowanie koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) sprawia, że GOZ znajduje w ostatnich latach coraz bardziej powszechne odzwierciedlenie w ustawodawstwie i dokumentach państwowych o charakterze strategicznym. Wzrost świadomości związanej z aspektami środowiskowymi stymulowany przez GOZ powinien wpływać na zachowania konsumentów i producentów poprzez m. in. zwiększenie zapotrzebowania na produkty i usługi przyjazne dla środowiska, które mogą być pozyskiwane ze źródeł krajowych i zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the key aspects of the function of modern economy is implementing the innovative solutions, which are responsible for global development for improvement the quality of life and health of citizens. However, in order to effectively stimulate new ideas, it is necessary to develop tools that will lead to development of long-term innovative concepts and environmentally friendly technological and organizational solutions. In european and international markets there are existed different types of the networks, which aims to integrate among others: enterprises, universities, independent research institutes, NGO's which thanks to cooperation and exchange information, especially through conducting joint research. The networks is developing effectively interdisciplinary projects that are currently the basis for the eco-innovative solutions. Unfortunately in Poland, intersectoral cooperation is still at an early stage of development. The aim of the articles is to present an innovative form of dialogue between the academics, business and administration in the form of meetings organized by The Highway to Technology and Innovation Institute so called Monday Business Meeting (MBM). In particular, the recent activities of IATI MBM focusing on the circular economy in Małopolska voivodship have been underlined. The growing interest in the concept of a circular economy (CE) is related with increasingly common reflection in the legislation and state documents of a strategic nature in the recent years. The increase of awareness related to environmental aspects stimulated by CE should influence on the behavior of consumers and producers through, among others, increasing the demand for environmentally friendly products and services that can be obtained from domestic and foreign markets. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Bibliografia
 • [1] Hollanders H., N. Es-Sadki, I. Merkelbach. 2019. European Innovation Scoreboard 2019, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35949, dostęp 10.06.2019.
 • [2] https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en.
 • [3] Gołębiowska-Tataj D., Nowe modele współpracy między nauką, edukacją a biznesem. Rola przedsiębiorczości w integracji Trójkąta wiedzy. 2013. http://www.pte.pl/kongres/referaty/Gołębiowska-Tataj Daria/Gołębiowska-Tataj Daria - NOWE MODELE WSPÓŁPRACY.pdf, dostęp 10.06.2019.
 • [4] Komunikat Komisji Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienie pełnego wkładu do Strategii Lizbońskiej COM (2005) 152 final.
 • [5] Maassen P., B. Stensaker, The knowledge triangle, European higher education policy logics and policy implications. 2011. Higher Education.
 • [6] Heitor M., OECD high level event on the knowledge triangle: Enhancing the Contributions of Higher Education and Research Institutions to Innovation, Paryż 2016, https://www.oecd.org/sti/Policy-Paper_Keynote_Heitor-with cover.pdf, dostęp 10.06.2019.
 • [7] Technologiczny przemysł InSight, Foresight. 2030. Streszczenie analizy końcowej, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa 2011.
 • [8] http://www.oecd.org/environment/, dostęp 10.06.2019.
 • [9] Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe, Fundacja Ellen MacArthur, SUN, McKinsey & Co. 2015.
 • [10] Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i komitetu regionów w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym, Strasburg 2018 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.