PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 1 | 305--315
Tytuł artykułu

Ochrona pracowników kluczowym elementem kultury bezpieczeństwa pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection of Employees Key Element of Safety Culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy jest elementem ogólnej kultury bezpieczeństwa organizacji. W artykule przedstawiono rolę bezpieczeństwa w życiu człowieka i jego powiązania z pracą. Wskazano podstawowe prawa człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i sposoby realizacji tego prawa wynikające z prawnych obowiązków pracodawcy. Omówiono strategię działania pracodawcy i służb bhp w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym uwzględniając kształtowanie odpowiedniej kultury bezpieczeństwa bezpośrednio wpływającą na postawy pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The culture of occupational safety and health is an element of the overall safety culture of the organization. The article presents the role of safety in human life and its connection with work. The basic human rights to safe and hygienic working conditions and ways of realizing this right resulting from the legal obligations of the employer were indicated. Discussed is the strategy of the employer and OHS services in the field of prevention of occupational accidents and diseases, taking into account the development of an appropriate safety culture directly affecting the attitudes of employees in the area of safety and health protection. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii
Bibliografia
 • Baldwin E., Longhurst B., McCracken S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznawstwa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007.
 • Dąbrowska-Kaczorek M., Banasik P., Jak wygrać z mobbingiem?, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), (Dz.Urz. WE L 183 z dnia 29 czerwca 1989.
 • European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks - ESENER. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń, https://osha.europa.eu/pl/themes/psychosocial-risks-and-stress.
 • Główczyńska-Woelke K. Ręczne prace transportowe. Metody oceny ryzyka MAC i KIM, Inspektor Pracy, Warszawa 2008.
 • Goryszewski Ł., Trudne decyzje menedżera, [w:] Kultura pracy menedżera, S. Milczarek (red.), Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2010.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • Jarosiewicz G., Choroby układu ruchu, Departament Warunków Pracy GIP, Inspektor Pracy 4/2006.
 • Konarska M., Ergonomia w dyrektywach i normach, Bezpieczeństwo pracy 1/2007, CIOP. Warszawa 2007.
 • Konarska M., Roman-Liu D., Zasady ergonomii w optymalizacji czynności roboczych, [w:] Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Koradecka D. (red.), Tom 2, CIOP, Warszawa 1999.
 • Konarzewska-Gubała E., Zarządzanie przez jakość, koncepcje, metody, studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Tom 1, CIOP, Warszawa 1999.
 • Koźmiński A., Piotrowski K. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Kubot Z., Kierownictwo pracodawcy, [w:] Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę, Szurgacz H. (red.), Difin S.A., Warszawa 2011.
 • Mazurkiewicz A., Zagadnienie organizacji bezpieczeństwa pracy, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1938.
 • Milczarek M., Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo pracy 10/2000.
 • Milczarek S., Menedżer w środowisku pracy - twórca kultury pracy, [w:] Kultura pracy menedżera, Milczarek S. (red.), Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2010.
 • Olbrych B., Gospodarstwa domowe w warunkach komercjalizacji usług społecznych, Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom 2008.
 • Pawlak H., Jasiński K., Maksym P., Tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy w zakładzie przemysłu spożywczego, Inżynieria Rolnicza 6/2006, Katedra Podstaw Techniki, Akademia Rolnicza, Lublin 2006.
 • Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "PLACET", Warszawa 1994.
 • Pęciłło M., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO, Bezpieczeństwo Pracy (2011) 3 (474), CIOP - PIB.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.
 • Sajkiewicz A., Kultura pracy menedżera kreacja kapitału ludzkiego, [w:] Kultura pracy menedżera, Milczarek S. (red.), Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2010.
 • Sobczyk A., Kształtowanie sytuacji prawnej i warunków pracy pracownika przez pracodawcę - próba systematyzacji, [w:] Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę, Szurgacz H. (red.), Difin S.A. Warszawa 2011.
 • Studenski R., Kultura bezpieczeństwa pracy, CIOP, Warszawa, 2002.
 • Szymanek A., Bezpieczeństwo i ryzyko w technice, Politechnika Radomska, Radom 2005.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.
 • Warchał M., Ocena ryzyka zawodowego - czynniki psychospołeczne, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.