PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 17 | nr 3 (83) Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future | 93--104
Tytuł artykułu

Issuing of Savings Treasury Bonds in the Years 2015-2018 and Their Impact on Public Debt - Legal and Financial Aspects

Warianty tytułu
Emisje skarbowych obligacji oszczędnościowych w latach 2015-2018 a dług publiczny - aspekty prawne i finansowe
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza i ocena prawnych podstaw emisji skarbowych obligacji oszczędnościowych w Polsce oraz ustalenie wpływu wartości tych emisji na dług publiczny w Polsce. Przyjęto założenie, że obligacje oszczędnościowe są szczególnym typem obligacji skarbowych. W opracowaniu posłużono się metodami dogmatycznoprawną oraz empiryczno-analityczną. W rezultacie wykazano, że skarbowe obligacje oszczędnościowe wykorzystywane są nie tylko do zaciągania długu publicznego, lecz także jako instrument wspierający realizację różnych rządowych programów społecznych angażujących publiczne zasoby finansowe, głównie w sferze zabezpieczenia społecznego. Przeprowadzona analiza wyników sprzedaży obligacji oszczędnościowych w latach 2015-2018 wykazała, że w niewielkim stopniu wpłynęły one na wzrost długu publicznego w Polsce. W pewnym zakresie dla ich nabywców mogą one być alternatywną, wobec bankowych wkładów oszczędnościowych, formą gromadzenia kapitałów. Pomimo wprowadzonego zwolnienia z opodatkowania odsetek od obligacji oszczędnościowych nie wpłynęły one na istotny rozwój dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w postaci indywidualnych kont emerytalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyse and assess the legal basis for issuing savings treasury bonds in Poland and to determine the impact of the value of these issues on public debt in Poland. The assumption was made that savings bonds are a special type of government bonds. The paper uses dogmatic-legal and empirical-analytical methods. As a result, it was shown that savings treasury bonds are used by the state not only to incur public debt but also as an instrument supporting the implementation of various government social programmes involving public financial resources, mainly in the sphere of social security. The analysis of the sales results of savings bonds in the years 2015-2018 showed that they had a slight impact on the growth of public debt in Poland. To a certain extent, for their buyers, they may be an alternative form of capital accumulation to banking savings deposits. Despite tax exemption, interest on savings bonds did not affect significant development of voluntary pension insurance in the form of individual retirement accounts. (original abstract)
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Act of 27 July 2002, Foreign Exchange Law [Prawo dewizowe], Dz. U. [Journal of Laws] of 2019 item 160.
 • Ciak, J. (2010). Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Ciak, J., & Górniewicz, G. (2010). Bony i obligacje skarbowe jako instrumenty finansowania deficytu budżetowego w Polsce. Studia Prawno-Ekonomiczne, LXXXII, 241-266.
 • Dyl, M. (2006). Państwowe papiery wartościowe. In A. Szumański (Ed.), System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych (Vol. 19, pp. 727-744). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Frydrych, S. (2018). Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 4, 95-107.
 • Janik, R. (2019). Najlepsze lokaty i konta oszczędnościowe w styczniu 2019 roku. Retrieved on 25 April 2019, from https://najlepszelokaty.pl/najlepsze-lokaty-konta-oszczednosciowe- styczen-2019.
 • Law on Foundations [Ustawa o fundacjach] of 6 April 1984. Dz. U. [Journal of Laws] of 2018 item 1491.
 • Letter of issue no. 35/2018 of the Minister of Finance dated 22 May 2018 on the issue of ten-month fixed-interest treasury premium savings bonds offered in the retail network. Retrieved on 25 April 2019, from http://www.obligacjeskarbowe.pl/ listy-emisyjne/?id=pos0419.
 • Letter of issue no. 6/2019 of the Minister of Finance dated 24 January 2019 on the issue of six-year family savings treasury bonds offered in the retail network. Retrieved on 25 February 2019, from http://www.obligacjeskarbowe.pl/listy-emisyjne/?id=ros0225.
 • Letter of issue no. 7/2019 of the Minister of Finance dated 24 January 2019 on the issue of twelve-year family savings treasury bonds offered in the retail network. Retrieved on 25 February 2019, from http://www.obligacjeskarbowe.pl/listy-emisyjne/?id=rod0231.
 • Michór, A. (2011). Skarbowe papiery wartościowe jako forma zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. In J. Szołno-Koguc & A. Pomorska (Eds.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego (pp. 367-378). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Ministry of Family, Labour and Social Policy. (2019). Program 500 plus. Retrieved on 25 February 2019, from https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.
 • Ministry of Finance. (2016). Dług publiczny. Aneks do raportu rocznego 2015. Retrieved on 25 February 2019, from https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ raporty-roczne.
 • Ministry of Finance. (2016a). Dług publiczny. Raport roczny 2015. Retrieved on 25 February 2019, from https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ raporty-roczne.
 • Ministry of Finance. (2016b). Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-2020, Retrieved on 25 April 2019, from https://finanse-arch.mf.gov.pl/c/document_ library/get_file?uuid=86694a08-8624-46f7-8f11-c562d99d806e&groupId=766655.
 • Ministry of Finance. (2017). Dług publiczny. Aneks do raportu rocznego 2017. Retrieved on 25 February 2019, from https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ raporty-roczne.
 • Ministry of Finance. (2017a). Dług publiczny. Aneks do raportu rocznego 2016. Retrieved on 25 February 2019, from https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ raporty-roczne.
 • Ministry of Finance. (2017b). Dług publiczny. Raport roczny 2016. Retrieved on 25 February 2019, from https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ raporty-roczne.
 • Ministry of Finance. (2017c). Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021. Retrieved on 25 April 2019, from https://finanse-arch.mf.gov. pl/c/document_library/get_file?uuid=4054e551-ebdb-4fb1-b8cf-a801612e025c&groupId= 766655.
 • Ministry of Finance. (2018). Dług publiczny. Raport roczny 2017. Retrieved on 25 February 2019, from https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ raporty-roczne.
 • Ministry of Finance. (2018a). Projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego. Retrieved on 25 April 2019, from https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Projekt Strategii- Rozwoju-Rynku-Kapitałowego.pdf/75f90aa0-7ce4-bbc.
 • Ministry of Finance. (2018b). Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022. Retrieved on 25 April 2019, fromhttps://www.gov.pl/documents/ 1079560/1080340/Strategia_zarz%C4%85dzania_d%C5%82ugiem_sektora_ finans%C3%B3w_publicznych_2019-2022.pdf/93263810-347e-a620-25d2-0deb6f0a396a.
 • Ministry of Finance. (2018c). Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w 2018 r. Retrieved on 25 February 2019, from https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/ obligacje-detaliczne/wyniki-sprzedazy.
 • Ministry of Finance. (2019). Finanse osobiste. Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lutym na dotychczasowym poziomie. Retrieved on 25 January 2019, from https:// alebank.pl/ministerstwo-finansow-oprocentowanieobligacjioszczednosciowych-w-lutym -na-dotychczasowym-poziomie/.
 • Ministry of Finance. (2019a). Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa I jego uwarunkowania. Retrieved on 25 February 2019, from https://www.gov.pl/documents/ 1079560/1080340/Informacja_poda%C5%BC_SPW_2019-02.pdf/850b8f99-a878 -03e0-df96-7249b4ced661.
 • Ofiarski, Z. (2010). Prawo finansowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Ordinance no. 7/2019 of the Minister of Finance dated 3 December 2010 on the conditions of issue of savings treasury bonds offered in the retail network. Dz. U. [Journal of Laws] no. 237, item 1573 as amended.
 • Ordinance of Prime Minister of 20 June 2002 on "Principles of Legislative Technique". Dz. U. [Journal of Laws] of 2016 item 283.
 • Panfil, P. (2011). Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Polish Financial Supervision Authority. (2018). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2017 roku. Retrieved on 25 February, from https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/IKE_IKZE_12_2017_61392.pdf.
 • Public Finance Law [Ustawa o finansach publicznych]. Dz. U. [Journal of Laws] no. 2017, item 2077 as amended.
 • Wronkowska, S. (2012). Commentary to § 118. In S. Wronkowska & M. Zieliński (Eds.), Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r. (pp. 240-241). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Zawadzka, P. (2019). Commentary to Article 98. In Z. Ofiarski (Ed.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (pp. 638-639). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.