PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 7-8 | 7--18
Tytuł artykułu

Działalność spółek komunalnych w sferze użyteczności publicznej oraz poza tą sferą - uwagi ogólne

Autorzy
Warianty tytułu
Activities of Municipal Companies within and Outside the Domain of Public Utilities - General Comments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz częściej pojawiają się istotne problemy związane z wykładnią wielu przepisów regulujących różne sfery działań samorządu terytorialnego. Jednym z takich kontrowersyjnych zagadnień jest szeroko rozumiana działalność samorządu terytorialnego w sferze gospodarczej (dopuszczalność, uwarunkowania oraz ograniczenia takiej działalności). Obecne przepisy, m.in. ustawy ustrojowe oraz ustawa o gospodarce komunalnej, są niejednoznaczne, stwarzają wątpliwości interpretacyjne, co stawia nie tylko samorządy, lecz także spółki komunalne w niewygodnej pozycji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w obszarach czysto komercyjnych, czyli poza sferą użyteczności publicznej. Należy także podkreślić, że spółki, które zajmują się działalnością poza sferą użyteczności publicznej, często przynoszą straty. Obecnie największe problemy powoduje pojęcie użyteczności publicznej. Co nią jest, a co już nie? Czy należy zatem wprowadzić w przepisach jasne i ostre definicje? Na szczególną uwagę zasługuje różnorodność stanowisk przedstawicieli doktryny w szczególności wobec takich pojęć jak: działalność w sferze "użyteczności publicznej", a także, poza nią, "gospodarka komunalna" oraz "działalność gospodarcza". Powstaje zatem następne pytanie, na które autorka stara się udzielić odpowiedzi w artykule, jak należy rozumieć znaczenie tych zasadniczych pojęć związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej przez spółki komunalne.(abstrakt oryginalny)
EN
Significant problems related to the interpretation of numerous provisions governing various domains of activity of local authorities are appearing increasingly frequently. One of these controversial issues is the broadly-understood activity of local authorities in the business domain (admissibility, conditions and limitations of such activity). Current regulations, including constitutional acts and the Act on Municipal Management are ambiguous and create interpretative doubts, which puts not only local authorities, but also municipal companies in an uncomfortable position when starting up business in purely commercial areas, namely outside the public utility domain. It should also be emphasized that companies conducting business outside the public utility domain frequently generate losses. The greatest problems are currently caused by the notion of public utility. What is it and what is it not? Should there be clear and distinct definitions in the regulations? The diversity of the positions of the representatives of the legal doctrine, especially with regard to such notions as activities within and outside the "public utility" domain, "municipal management" and "business activity", is particularly noteworthy. Therefore, the next question arises, which the author tries to answer in the article, namely how the meaning of these basic notions related to municipal companies doing business outside the public utility domain should be understood.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Bibliografia
 • Banasiński C., Jaroszyński K., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000.
 • Cern G., Wzajemne przenikanie prawa publicznego i prywatnego w działalności spółek komunalnych - wybrane zagadnienia [w:] Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego, red. P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelasko-Makowska, Częstochowa 2017.
 • Cern G., Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
 • Denek E., Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Warszawa 2000.
 • Gralka D., Spółka miejska w usługach komunalnych, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2015/121.
 • Jerzmanowski Z., Zalety spółek komunalnych, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/zalety-spolek-komunalnych/.
 • Kańduła S., Przybylska J., Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 2008.
 • Kieres L., Publiczne prawo gospodarcze [w:] System Prawa Administracyjnego, t.8A, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2018.
 • Kosikowski C., Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Łódź-Zielona Góra 1997.
 • Piątek S., Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, "Państwo i Prawo" 1981/8.
 • Piątek S., Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja gospodarcza, Warszawa 1986.
 • Płaszowska R., Pojęcie użyteczności publicznej jako wyznacznik ram dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia, red. nauk. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2016.
 • Podleśny T., Zobowiązania spółek komunalnych a wskaźnik zadłużenia w samorządach, "Gazeta Samorządu i Administracji", www.samorzad.infor.pl.
 • Stec M., Mączyński M., Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, "Kontrola Państwowa" 2016/1.
 • Stec M., O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017/3.
 • Stec M., Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2018/114.
 • Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Wasilewski A., Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w świetle prawa polskiego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1982/1-2.
 • Złakowski Ł., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.