PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 51 | 27--45
Tytuł artykułu

Polityka informacyjna i komunikacyjna władz samorządowych. Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierz

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information and Communication Policy of Local Authorities. Case Study of Rural Municipality of Zgierz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem komunikacji władz samorządowych z mieszkańcami w gminie wiejskiej, stosowanych narzędzi komunikowania, stwarzania możliwości dialogu z obywatelami. Zrealizowane badanie opiera się na studium przypadku gminy wiejskiej Zgierz w województwie łódzkim i analizie danych zastanych dotyczących różnych form komunikowania władz gminy ze społecznością lokalną. Zaproponowano rozróżnienie polityki informacyjnej, mającej charakter jednostronnej komunikacji, ukierunkowanej na przekazanie informacji "z góry na dół" oraz polityki komunikacyjnej, mającej na celu wymianę informacji pomiędzy władzami lokalnymi oraz członkami lokalnej społeczności, w której obie strony wchodzą w role nadawców i odbiorców. Wśród wykorzystywanych instrumentów komunikacji wyodrębniono formy oparte na komunikacji bezpośredniej i pośredniej, w tym komunikacji medialnej. Jak pokazują wyniki badania, mimo stosowania różnorodnych oraz nowoczesnych form komunikowania się z obywatelami, władze samorządowe koncentrują się na informowaniu obywateli o podejmowanych przez nie działaniach i promowaniu prowadzonej polityki. Mniej zainteresowane są natomiast pozyskiwaniem informacji o ich potrzebach, problemach, oczekiwaniach. Sami mieszkańcy również stosunkowo rzadko korzystają z dostępnych form komunikacji z przedstawicielami władz i wpływania w ten sposób na lokalną politykę.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of communication between local authorities and residents in the rural municipality, including communication tools being implemented and creating opportunities for dialogue with citizens. The research is based on the case study of rural municipality of Zgierz in the Łódzkie Voivodeship in Poland and the analysis of existing data concerning various forms of communication between representatives of local government and local community. It has been distinguished between information policy, which comprises a one-sided communication, aimed at transmitting information "from top to bottom" and communication policy aimed at exchanging information between local authorities and members of local community, in which both parties are senders and receivers. Among the communication instruments being used, forms based on direct and indirect communication, including media communication have been identified. As the results of the study show, despite of implementing various and modern forms of communication with citizens, local government authorities focus on informing citizens on actions taken by them and promoting their policies, but are less interested in obtaining feedback information concerning needs, problems and expectations. The residents themselves also relatively rarely take advantage of available forms of communication with representatives of authorities and thus exert marginal impact upon local policies.(original abstract)
Rocznik
Tom
51
Strony
27--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Arnstein S.R., 2012, Drabina partycypacji, [w:] J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja, Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 12-39.
 • Bogdanov D., 2016, Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Długosz D., Wygnański J.J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Drosik A., 2006, Polityka komunikacyjna województwa opolskiego, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 269-278.
 • Cheshire L., Higgins V., Lawrence G., 2007, Introduction: governing the rural, (w:) L. Cheshire, V. Higgins, G. Lawrence (red.), Rural Governance. International perspectives, Routledge, London, s. 1-17.
 • Chmielewski Z., 2015a, Postawa i oczekiwania mieszkańców jako strony w dialogu z urzędem miasta i gminy, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 67-90.
 • Chmielewski Z., 2015b, Praktyka public relations w gminach, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 34-66.
 • Chmielewski Z., Kuca P., Polak R., 2015, Definicje i zagadnienia wprowadzające, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 11-33.
 • Chyliński M., 2014, Informacja i zarządzanie informacją w działalności samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 69, s. 119-130.
 • Frączek P., 2010, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 314-324.
 • Gierula M., 2006, Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156.
 • Hausner J. (red.), Górniak J., Kołdras S., Mazur S., Paszkowska R., 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, 1999, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Keeter B., 1995, Public relations czyli jak skutecznie informować o swojej działalności, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę...? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 161-189.
 • Kozłowski J., 1995, Polityka informacyjna gminy, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę...? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 21-42.
 • Kubas S., 2014, Konsultacje społeczne jako przejaw obywatelskiej partycypacji w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowice, Annales UMCS, 21, 2, s. 169-187.
 • Łabędź K., 2015, Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia, Przegląd Politologiczny, 20, 4, s. 93-106.
 • Łuczewski M., Bednarz-Łuczewska P., 2012, Analiza dokumentów zastanych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, s. 163-188.
 • Marks-Krzyszkowska M., 2013, Zarządzanie publiczne na poziomie lokalnym - geneza, główni aktorzy i ich zaangażowanie, Studia Prawno-Ekonomiczne, 88, s. 313-332.
 • Michalska-Żyła A., 2017, Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego, [w:] E. Sobczak, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, s. 172-181.
 • Michałowski S., 2006, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156.
 • Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, s. 71-80.
 • Pokrzycka L., 2006, Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 251-268.
 • Raport BIP-Watch - Raport z analizy funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej gmin województwa pomorskiego przeprowadzonej w ramach projektu BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej, 2013, Instytut Metropolitalny, Gdańsk.
 • Rasmussen T.H., 1992, Not in my backyard: the politics of siting prisons, landfills, and incinerators, State & Local Government Review, 24, 3, s. 128-134.
 • Regulska J., 1995a, Wprowadzenie, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę...? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 7-9.
 • Regulska J., 1995b, Polityka informacyjna a udział obywateli w życiu publicznym, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę...? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 43-59.
 • Rhodes R.A., 1996, The New Governance: Governing without Government, Political Studies, 44, s. 652-667.
 • Sakowicz M., 2006, Zarządzanie informacją w gminie - podejście strategiczne czy marketingowe?, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156.
 • Schimanek T., 2015, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Strategia rozwoju gminy Zgierz na lata 2015-2020, 2015, Załącznik do Uchwały nr 11/15Rady Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zgierz.
 • Szostok P., Rajczyk R., 2013, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.