PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7/4 | 31--41
Tytuł artykułu

Modelling of Flood Hazard Zone for the Łęg River

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono aktualizację mapy zagrożenia powodziowego na 4-kilometrowym pasie terenu wzdłuż rzeki Łęg, znajdującym się poniżej zapory zbiornika wodnego w miejscowości Wilcza Wola, w powiecie kolbuszowskim (województwo podkarpackie). Do sporządzenia mapy strefy zalewowej wykorzystano model hydrologiczny hipotetycznej powodzi powstałej w wyniku katastrofy budowlanej zapory zbiornika w Wilczej Woli. Na podstawie NMT oraz przekrojów o znanych rzędnych wysokości fali powodziowej przy wykorzystaniu modelu hydrologicznego wyznaczono strefę zalewową na badanym odcinku rzeki. Zbadano także wpływ ewentualnej powodzi na mieszkańców badanego obszaru oraz na wybrane obiekty pokrycia terenu. W tym celu wykonano analizy warstw Bazy Danych Topograficznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an update of flood hazard map for the 4 km strip of land along the Łęg River below the water reservoir dam in the village of Wilcza Wola, in the district of Kolbuszowa (the Podkarpackie Province), Poland. To produce the map, the hydrological model for a hypothetical flood caused by construction disaster of the water reservoir dam in Wilcza Wola was used. Based on the DTM and cross-sections of known flood wave profiles, flood zone for the examined river section was outlined. Also, the impact of the possible flood on inhabitants of the area concerned, and on selected land surface objects, was examined. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • University of Agriculture in Kraków, Poland
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • Polish Geological Institute - National Research Institute, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Drożdzal E., Grabowski M., Kondziołka K., Olbracht J., Piórecki M., Radoń R., Ryłko A.: Mapy ryzyka powodziowego - projekt pilotażowy w zlewni Sinicy. Gospodarka Wodna, nr 1, 2009, pp. 19-29.
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/27.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2013. [on-line:] http://www.stat.gov.pl/ [access: February 4, 2013].
 • Hejmanowska B.: Data inaccuracy in geographic system - propagation of DTM and ortophotomaps in the spatial analysis. Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Oddział w Krakowie, Geodezja 40, 2003.
 • Hejmanowska B.: Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
 • Instrukcja gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego w Wilczej Woli. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (PZMiUW), 2011.
 • Kurczyński Z.: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a Dyrektywa Powodziowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, 2012, pp. 209-217.
 • Maciejewski M., Barszczyńska M., Kubacka D., Łasut E., Rataj C., Walczykiewicz T.: Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Unii Europejskiej. Roczniki Geomatyki, t. 3, z. 3, 2005, pp. 105-115.
 • Madej P., Dyras I., Ustrnul Z., Barszczyńska M., Kubacka D.: Wykorzystanie GIS w meteorologii, klimatologii i hydrologii. Roczniki Geomatyki, t. 3, z. 3, 2005, pp. 114-124.
 • Madej P., Barszczyńska M.: Local flood mitigation plan for a village: the role of GIS. Roczniki Geomatyki, t. 6, z. 2, 2008, pp. 17-27.
 • Merz B., Thieken A., Gocht M., 2007. Flood risk mapping at the local scale: concepts and challenges. [in:] Begum S., Stive M., Hall J. (Eds), Flood Risk Management in Europe: Innovation in Policy and Practice, Springer, pp. 231-251.
 • Mroczka T.: Opracowanie mapy zagrożenia powodziowego dla fragmentu zlewni rzeki Łęg, poniżej zbiornika wodnego w Wilczej Woli. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, 2013 [diploma thesis, unpubli- shed].
 • Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R.: Strefy zagrożenia powodziowego. Rodzaje stref, podstawy ich ustalenia i doświadczenia praktyczne. Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Plan operacyjny na wypadek katastrofy budowlanej zbiornika wodnego w Wilczej Woli. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kolbuszowej, Rzeszów 1998.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Dz. U. 2013, nr 0, poz. 104.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2000 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.