PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7/4 | 43--58
Tytuł artykułu

Application of the IWM-PL Model for the Life Cycle Assessment (LCA) of Municipal Waste Management in Krakow

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem zaprezentowanych w artykule badań była kwantyfikacja wpływów środowiskowych systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie stan w 2010 roku oraz identyfikacja procesów, które znacząco oddziałują na środowisko, z zastosowaniem modelu IWM-PL - pierwszej polskojęzycznej aplikacji do przeprowadzania oceny LCA systemów gospodarki odpadami. W pierwszej części badań, w artykule zatytułowanym Zastosowanie modelu IWM-PL do analizy cyklu życia (LCA) gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie. Część 1, szczegółowo przedstawiono analizę zbioru (inwentaryzację danych) systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie. Wyniki analizy zbioru są danymi wejściowymi do następnej fazy analizy cyklu życia (LCA), tj. oceny wpływu cyklu życia (LCIA). W niniejszym artykule zaprezentowano i omówiono wyniki trzeciej (LCIA) oraz czwartej (interpretacja) fazy analizy cyklu życia (LCA) systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie. Końcowy wynik ewaluacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie jest wyrażony w ekopunktach (Pt), w dwóch kategoriach szkody: "zdrowie ludzkie" oraz "jakość ekosystemu". W kategorii szkody "zdrowie ludzkie", wpływ na środowisko systemu gospodarki odpadami w Krakowie jest negatywny i wynosi 16 726,26 Pt, co jest porównywalne z całkowitym obciążeniem środowiska wywołanym w ciągu roku przez 16 mieszkańców Europy. Natomiast w kategorii szkody "jakość ekosystemu" oddziaływanie na środowisko jest pozytywne (ujemna wartość) i wynosi -7422,14 Pt. Wyniki otrzymane za pomocą modelu IWM-PL, przedstawione w niniejszym artykule, należy zweryfikować w dalszych badaniach, z zastosowaniem innych modeli przeznaczonych do przeprowadzania analizy cyklu życia systemów gospodarki odpadami. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this study is the quantification of the environmental impacts from the municipal waste management system in Krakow, state in 2010, and the identification of processes that significantly affect the environmental performance, applying the IWM-PL model, first Polish language application for LCA of waste management systems. In the first part of the study, in the paper entitled Application of IWM-PL Model for Life Cycle Assessment (LCA) of Municipal Waste Management in Krakow. Part 1 the detailed life cycle inventory of the municipal waste management system in Krakow was shown. The life cycle inventory results are input for the next phase of life cycle assessment (LCA), that is the life cycle impact assessment (LCIA). This paper presents and discusses the results of the third (life cycle impact assessment) and fourth (interpretation) phase of LCA for the municipal waste management system in Krakow. The final result of the evaluation of the municipal waste management system in Krakow is expressed in ecopoints (Pt) in two damage categories: human health and ecosystem quality. For human health, the environmental impact of waste management system is negative and amounts 16,726.26 Pt, which is comparable to the annual environmental load of 16 average European inhabitants. While for ecosystem quality the environmental impact is positive (value below zero), and equals -7,422.14 Pt. The results obtained with the application of the IWM-PL model, shown in this paper, need to be verified in further research, employing other models for LCA, developed for evaluating waste management systems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Bare J.C.: Developing a Consistent Decision-Making Framework by Using the U.S. EPA's TRACI Systems Analysis Branch, Sustainable Technology Division, National Risk Management. Research Laboratory, US Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH, 2002, [on-line:] http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/std/sab/traci/aiche2002paper.pdf [access: February 4, 2013].
 • Brand G., Braunschweig A., Scheidegger A., Schwank O.: Weighting in Ecobalances with the Ecoscarcity Method - Ecofactors 1997. BUWAL (SAFEL) Environment Series, no. 297, Bern 1998.
 • Crettaz P., Rhomberg L., Brand K., Pennington D.W., Jolliet O.: Assessing Human Health Response in Life Cycle Assessment using ED10s and DALYs: Carcinogenic Effects. International Journal of Risk Analysis, vol. 22(5), 2002, pp. 929-944.
 • De Schryver A.M., Brakkee K.W., Goedkoop M.J., Huijbregts M.A.J.: Characterization Factors for Global Warming in Life Cycle Assessment Based on Damages to Humans and Ecosystems. Environmental Science and Technology, vol. 43(6), 2009, pp. 1689-1695.
 • Dreyer L.C., Niemann A.L., Hauschild M.Z.: Comparison of Three Different LCIA Methods: EDIP97, CML2001 and Eco-indicator 99: Does it matter which one you choose? International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 8(4), 2003, pp. 191-200.
 • EN ISO 14040:2006: Environmental management - Life cycle assessment - principles and framework. CEN European Committee for Standardization, Brussels 2006.
 • EPA U.S. Environmental Protection Agency: Life Cycle Assessment: Principles and Practice. EPA/600/R-06/060, May 2006.
 • European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability: ILCD Handbook: Analysing of existing Environmental Impact Assessment methodologies for use in Life Cycle Assessment. 1st ed. 2010.
 • Fudala-Książek S.: Wpływ zrzutu odcieków składowiskowych na efektywność pracy miejskiej oczyszczalni ścieków. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011 [Ph.D. thesis].
 • Goedkoop M., Spriensma R.: The Eco-indicator 99: A Damage Oriented Method for Life Cycle Impact Assessment. Methodology Report. B.V. Amersfoort, The Netherlands, 2001.
 • Górzyński J.: Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
 • Grzesik K.: Application of the IWM-PL Model for the Life Cycle Assessment (LCA) of Municipal Waste Management in Krakow. Part 1. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 7, no. 30, pp. 35-55.
 • Guinée J.B. (Ed.).: Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the ISO Standards. Eco-Efficiency in Industry and Science, vol. 7, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.
 • Hauschild M., Potting J.: Spatial differentiation in life cycle impact assessment - the EDIP2003 methodology. Environmental News, no. 80, The Danish Ministry of the Environment, Environmental Protection Agency, Copenhagen 2005.
 • Heyer K.-U., Stegmann R.: Leachate management: leachate generation, collection, treatment and costs. 2001, [on-line:] http://www.ifas-hamburg.de/pdf/leachate.pdf [access: September 2012].
 • Itsubo N., Sakagami M., Washida T., Kokubu K., Inaba A.: Weighting across Safeguard Subjects for LCIA through the Application of Conjoint Analysis. International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 9(3), 2004, pp. 1996-2005.
 • Kemna R., Elburg M. van, Li W Holstein R. van: MEEUP - the Methodology Report. European Commission, Brussels 2005 [Final version, Delft 28.11.2005].
 • Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M: Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kraszewski A., Pietrzyk-Sokulska E. (red.): Ocena systemu gospodarki odpadami. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2011.
 • Lewandowska A.: Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych pomp przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Pennington D., Potting J., Finnveden G., Lindeijer E., Jolliet O., Rydberg T., Rebitzer G.: Life cycle assessment. Part 2: Current impact assessment practice. Environment International, vol. 30(5), 2004, pp. 721-739.
 • Steen B.: A systematic approach to environmental priority strategies in product development (EPS). Version 2000-Models and data of the default method. CPM report 1999:5, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 1999.
 • Szpadt R.: Usuwanie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Przegląd Komunalny, vol. 12(183), 2006, pp. 60-66.
 • Szpadt R.: Wysypiska odpadów komunalnych, charakterystyka odcieków. Biuletyn Informacyjny COIB, vol. 4, 1988, pp. 72-76.
 • Toffoletto L., Bulle C., Godin J., Reid C., Deschenes L.: LUCAS - A New LCIA Method Used for a Canadian-Specific Context. International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 12(2), 2007, pp. 93-102.
 • UNEP/SETAC: Life Cycle Approaches - the Road from Analysis to Practice. UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, United Nations Environment Programme. Division of Technology, Industry and Economics, Paris 2005.
 • Wenzel H., Hauschild M.Z., Alting L.: Environmental assessment of products. Vol. 1: Methodology, tools and case studies in product development. Chapman & Hall, Kluwer Academic Publishers, Hingham 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.