PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 | 57--63
Tytuł artykułu

Wybrane czynniki ograniczające skuteczność zarządzania szpitalami publicznymi

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Obstacles Inhibiting Management Effectiveness in Public Hospitals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest więc próba zwrócenia uwagi na wybrane czynniki determinujące ograniczenia w zarządzaniu szpitalami publicznymi poprzez postawienie tezy, że pewne dysfunkcje mogą być wynikiem innych elementów, niż mogłoby się to wydawać na podstawie analizy nieuwzględniającej wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na dany stan rzeczy, w tym przede wszystkim zależności przyczynowo-skutkowych. Metoda tutaj wykorzystana opiera się na syntetycznym połączeniu wyników dotychczasowych krajowych badań dostępnych w źródłach bibliograficznych z własnymi obserwacjami autora w zakresie przedmiotowej problematyki, w tym wynikającymi z kilkuletnich badań realizowanych na terenie całego kraju, m.in. w zakresie identyfikowania czynników ograniczających m.in. autonomię decyzyjną i efektywność zarządczą. Decyzja autora co do potrzeby identyfikacji poszczególnych czynników mogących mieć inhibicyjny wpływ na zarządzanie w szpitalach publicznych jest przy tym zbieżna z jedną ze sformułowanych jeszcze w latach dwudziestych XX w. przez E. Hauswalda ogólnych metod organizatorskich, opisanych po raz pierwszy w 1929 r. na łamach "Czasopisma Technicznego", według której pomiędzy różnymi zjawiskami występującymi w organizacjach istnieją związki przyczynowo-skutkowe bezpośrednio lub pośrednio na nie wpływające oraz determinujące ich kształt. (abstrakt autora)
EN
The article deals with a very current problem of dysfunctionality of the national health care system, with particular attention to shortcomings occurring in the areas of management in public hospitals. The aim of the article is to analyse, based on the field research conducted throughout the country, the factors that determine managing public hospitals - including dysfunctions identified in the areas of human factor management in public healthcare entities. At the same time, it was assumed that, within the scope of the studied subject, dysfunctions and limitations may be the result of other factors than it might seem on the basis of a superficial analysis that does not take into account all circumstances that may affect the given state of affairs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--63
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie; Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Bibliografia
 • [1] Anthony R.N., Young D.W. (1998), Management Control in Nonprofit Organizations, Irwin/McGraw-Hill, Homewood.
 • [2] Buchelt B. (2011), Metody i narzędzia eliminacji dysfunkcji systemu zarzadzania zasobami ludzkimi sektora usług medycznych, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 164-186.
 • [3] Frączkiewicz-Wronka A., Szymaniec K. (2012), Model interesariuszy w zarządzaniu zmianą w szpitalach, [w:] Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Difin, Warszawa, s. 215-247.
 • [4] Gilbert D.R., Stoner J.A.F., Freeman E.R. (2011), Kierowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [5] Głód G. (2016a), Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia, Difin, Warszawa.
 • [6] Głód G. (2016b), Innowacyjność ZZL w sektorze ochrony zdrowia - wybrane aspekty, "Nauki o Zarządzaniu", Nr 1(26), s. 44-51.
 • [7] Golinowska S. (2012), Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, www.akademia.nfz.gov.pl.
 • [8] Golinowska S. (2005), Ochrona zdrowia, [w:] Raport społeczny. Polska 2005, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 • [9] Health at Glance Report - Europe 2018, http://www. oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088. htm, data dostępu: 01.12.2018 r.
 • [10] http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Ra- port-KE-OECD-nt-ochrony-zdrowia-w-UE-Jak-wypadamy - na-tle - innych, data dostępu: 14.01.2018 r.
 • [11] Jasińska J. (2015), Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu, Frei, Warszawa, s. 141-370.
 • [12] Jończyk J. (2011), Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Nr 2, s. 44-54.
 • [13] Jończyk J. (2012), Zasoby ludzkie jako krytyczny komponent zmian w opiece zdrowotnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 266, s. 221-228.
 • [14] Kautsch M. (2015), Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali, "Zarządzanie Publiczne", Nr 2(32), s. 54-65.
 • [15] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2002), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [16] Lenik P. (2017), Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [17] Martyniak Z. (1987), Organizatorka, PWE, Warszawa.
 • [18] Moczydłowska J.M. (2016), Bariery zaangażowania organizacyjnego pracowników ochrony zdrowia w opinii kadry kierowniczej, Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, Nr 1, s. 172-180.
 • [19] OECD Health Statistic 2017 - http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA, data dostępu: 17.02.2018 r.
 • [20] Porębski D. (2015), Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zintegrowanej karty wyników, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (maszynopis rozprawy naukowej).
 • [21] Słownik języka polskiego (1996), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl/słowniki/instytucjonalizacja.html, data dostępu: 23.02.2018 r.
 • [22] Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1997), Kierowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [23] Sułkowski Ł., Seliga R., Woźniak A. (2012), Kulturowe bariery zmian w polskich szpitalach - rezultaty badań, [w:] Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Difin, Warszawa, s. 98-128.
 • [24] Sułkowski Ł. (2013), Zmiana kulturowa w polskich szpitalach - wyniki badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 10, część I, s. 83-96.
 • [25] Szwiec P. (2012), Kultura organizacyjna czy kultury organizacyjne? Podstawowe podejścia do kultury organizacyjnej, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 7-11.
 • [26] Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • [27] Ustawa o działalności leczniczej - podsumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba oceny skutków regulacji (2013), Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
 • [28] Zadłużenie SPZOZ - http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie- -spzoz, data dostępu: 11.02.2018 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.