PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 12 | nr 37 | 25--46
Tytuł artykułu

Restructuring proceedings as a positive effect of implementing the instruments of the New Chance Policy in the Polish economy in the years 2016-2018

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
You can respond to a business crisis in two ways: either by saving it (restructuring or remodelling the company and limiting, at least temporarily, creditor rights, while preserving the jobs and assets of the restructured entrepreneur) or by liquidating it (by realization of the estate and thus liquidation of the economic entity with a partial satisfaction of creditors and simultaneous return of tangible assets to trading). Thus, both liquidation and reorganization are possible in most countries. The problem of the accuracy of choice between the liquidation of an enterprise and its restructuring is one of the main topics of interest for practitioners and theorists dealing with the bankruptcy of enterprises. The decision to restructure constitutes an alternative to declaring an enterprise bankrupt. The aim of the article is to present kinds of restructuring proceedings, taking into account their characteristics, advantages and disadvantages, benefits and threats resulting from the multitude of restructuring proceedings including an analysis and statistics concerning the analysed phenomenon in the Polish economy in the years 2016-2018(original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
25--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • WSB University in Toruń, Poland
 • WSB University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) [Act on the Restructuring Law as of 15 May 2015, Journal of Laws No. 978, (2015)].
 • Ustawa prawo upadłościowe z dnia 15.05.2015 r . (Dz.U. z 2015 r. poz. 233) [Bankruptcy Law of 15 th May 2015 (Journal of Laws of 2015, item 233)]
 • Altman, E. I, Hotchkiss, E. (2007). Trudności finansowe a upadłość firm [Financial Difficulties and Company Bankriptcy] Warszawa: Cedewu.
 • Banasik, P., Morawska, S. (2016), Corporate restructuring. The directions of legislative changes. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" , No. 1.
 • Czerkas, K., Teisseyre, B. (2016). Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw. Od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych [Corporate Debt Restructuring. From Bilateral Settlements to Restructuring and Bankruptcy Proceedings] Gdańsk: ODDK.
 • Famielec, J., Kożuch, M. (2018). Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw wybrane zagadnienia [Restructuring of Sectors of Economy and Enterprises, Selected Issues]. Kraków: UE.
 • Hrycaj, A. (2015). Cztery postępowania restrukturyzacyjne [Four Restructuring Proceedings]. Restructuring Consultant , No. 5.
 • Hrobiowski, J. (2016). Efektywność procedur insolwencyjnych- refleksje na podstawie wyników badań aktów sądowych oraz próba nakreślenia perspektyw [Effectiveness of Insolvency Procedures - Reflections on Basis of Court Records Analysis and an Attempt to Map Prospects]. "Biuletyn PTE" , No. 4.
 • Kaczmarczyk, A. (2018). Koszty w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym w świetle regulacji prawnych [Costs of restructuring and bankruptcy in terms of balance sheet and tax law]. "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" , No. 524, p. 70.
 • Krajewski, J., Matuszak, M., Tokarski, A. (2017). Wpływ czynników makroekonomicznych na skalę i dynamikę upadłości przedsiębiorstw [Impact of Macroeconomic Factors on the Scale and Dynamics of Business Insolvency]. [In:] Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie . R. Pastusiak, P. Trippner (Eds.), Vol. XVIII, paper 7, part 2.
 • Kowalak, R. (2017). Koszty restrukturyzacji w świetle prawa bilansowego i prawa restrukturyzacyjnego [The costs of restructuring processes in accounting law and act of restructuring], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" , N o. 480, p. 73.
 • Kowalak, R. (2017). Rola systemów wczesnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji restrukturyzacji przedsiębiorstwa [The role of early warning systems in decision making about the restructuring processes]. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" , No. 472.
 • Kowalewska, A. (2011). Druga szansa dla przedsiębiorców. Raport z badań [Second chance for entrepreneurs. Research report]. Warszawa: PARP.
 • Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych: aspekty bilansowe i podatkowe [Liquidation and Bankruptcy of Economic Entities: Balance and Tax Aspects] (2015). Warszawa: Accountants Association in Poland.
 • Mączyńska, E. et al. (2008). Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne [The bankruptcy of enterprises and its institutional aspects]. Warszawa: OW SGH.
 • Mączyńska, E. et al. (2010). Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw [The cycle of life and bankruptcy of enterprises]. Warszawa: OW SGH, pp. 433-434.
 • Mączyńska, E. et al. (2015). Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw katharsis i nowa szansa [The Effectiveness of the bankruptcy proceedings. The bankruptcy of the enterprises, catharsis and the new chance]. Warszawa: OW SGH.
 • Miodek, P., Speer, Ł (2015). Przedsiębiorstwo w stanie upadłości -na przykładzie wytycznych "polityki nowej szansy" [An Enterprise in Liquidation Illustrated with the Example of "the New Chance Policy"]. Enterprise of the Future , No. 1 (22).
 • Morawska, S., Staszkiewicz, P. (2016). Skuteczność prawa upadłościowego - wyniki badań empirycznych [Bankruptcy Law Efficiency - Results of Empirical Research]. "PTE Bulletin" , No. 4 (75).
 • Ocena skutków regulacji z dnia 9-05-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości [Evaluation of effects of regulations of 9 th May 2014 Ministry of Justice] (Warszawa 2014), p. 1. Retrieved from: www.ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/
 • Pałys, J. (2015). Nowe procedury restrukturyzacji przedsiębiorstw [New Procedures of Corporate Restructuring]. "Accounting" , No 8.
 • Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian [The law favourable towards the implementation of the Second Chance Policy in Poland. The recommendation of changes] (2011). Warszawa: PARP.
 • Piasecki, B. (2012). Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania [Bankruptcy of Small Companies. Symptoms and Early Warning Strategies]. Łódź: Łódź Univeristy.
 • Polityka nowej szansy [New Chance Policy] (2015). Warszawa: Ministry of Economy.
 • Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa upadłościowego i Naprawczego [Reccomendations of the Group of the Minister of Justice for Bankruptcy Law and Reorganisation Law Amendment] (2012). Warszawa: Ministry of Justice Retrieved from: www.ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/ [accessed: 10.12.2012].ini
 • Ropęga, J. (2017). Wsparcie przedsiębiorstwa w kryzysie oraz ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej w aspekcie polityki nowej szansy [Support of business in crisis and fresh start in the context of the New Chance Policy]. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" , No. 487.
 • Tokarski, A., Tokarski, M. (2018). The Influence of the Macroeconomic Factors on the Scale and Dynamics of the Bankruptcy of Enterprises in the Polish Economy in the Years 2000-2015. "Transformations in Business and Economics" , Vol. 17, No. 2AQ (44A).
 • White, M. (1989). The corporate bankruptcy decision. "Journal of Economic Perspectives" , Vol. 3.
 • Wieczerzyńska, B. (2015). Prawo restrukturyzacyjne - nowoczesna regulacja zapobiegająca likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika [Restructuring Law - Modern Regulation Preventing Liquidation of a Creditor's Company]. [In:] Wybrane aspekty mezo i mikro konkurencyjności [Selected Aspects of Mezo and Micro Competitiveness], M. Olczyk (Ed.). Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.
 • Wieczerzyńska, B. (2015). Prawo restrukturyzacyjne - potrzeba i ocena regulacji, [Restructuring Law - the Need and Evaluation of Regulations]. "Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne" , No. 2.
 • Upadłości i restrukturyzacje w Polsce . Wskaźniki prognozujące trudności finansowe oraz wybrane skutki zmian w przepisach z zakresu upadłości i restrukturyzacji [Bankruptcy and Restructuring in Poland. Indicators Forecasting Financial Difficulties and Selected Effects of Changes in Bankruptcy and Restructuring Regulations] (2017). Warszawa: PwC.
 • Uzasadnienie do projektu Prawo restrukturyzacyjne [Statement of Reasons for Restructuring Law] (2014). Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości. Retrieved from: www.ms.gov.pl/pl/ restrukturyzacja-i-upadlosc [accessed: 9.05.2014].
 • Zimmerman, P., Filipiak, P. (2018). Restrukturyzacja w Polsce w latach 2016-2017 [Restructuring in Poland in the Years 2016-2017]. Warszawa: SPOTDATA.
 • www.coig.com.pl/2018-upadlosci-firm_grudzien.php
 • www.coig.com.pl/2018-restrukturyzacje-firm_grudzien.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.