PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2, cz. 1 | 80--89
Tytuł artykułu

Biomasa łąk łęgowych jako integrator polityki energetycznej, przestrzennej oraz wodnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Biomass of Riparian Meadows as an Integrator of Energy Policy, Spatial and Water
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród różnych rodzajów biomasy energetycznej na szczególną uwagę zasługuje siano, ze względu na możliwość jego pozyskiwania z terenów nadrzecznych. W celu właściwego zagospodarowania terenów łęgowych konieczne jest prowadzenie tam racjonalnej polityki przestrzennej oraz wdrożenia systemu wsparcia produkcji OZE, zapewniającej bezpieczeństwo wodne. Badania przeprowadzono na terenie dolin Sanu oraz Wisłoka. Rolnicy gospodarujący na terenach zalewowych nie uwzględniali produkcji siana na cele energetyczne. Systemowe rozwiązanie, wspierające pozyskiwanie z terenów zalewowych siana na cele energetyczne, przyniosłoby korzyści w postaci poprawy miksu energetycznego, bezpieczeństwa wodnego, lepszego wykorzystania procesu aluwialnego oraz uniknięcia strat powodziowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the various types of energy biomass, hay deserves particular attention because of the possibility of obtaining it from riverside areas that perform a number of different functions. In order to properly manage flood plains, it is necessary to conduct a rational spatial policy there and a support system for RES production ensuring water safety. The research was carried out in the valleys of San and Wisłok rivers. Farmers farming on floodplains did not include hay production for energy purposes. System solutions supporting the acquisition of floodplain hay for energy purposes, would benefit in terms of improved energy mix, water security, better use of the process and avoid the alluvial flood losses. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Alaerts, G.J. (2019). Financing for Water-Water for Financing: A Global Review of Policy and Practice, Sustainability, 11(3), 821.
 • Bańkowska, A., Sawa, K., Wasilewicz, M. i Żelazo, J. (2010). Analiza barier i ograniczeń w renaturyzacji rzek i dolin. W: B. Więzik (red.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych. Bielsko-Biała: Wyd. Wyższej Szkoły Administracji.
 • Chapman, M., Klassen, S., Kreitzman, M., Semmelink, A., Sharp, K, Singh, G. i Chan, K.MA. (2017). 5 Key Challenges and Solutions for Governing Complex Adaptive (Food) Systems. Sustainability, 9(9), 1594.
 • Cherney, J.H. i Verma, V.K. (2013) Grass pellet Quality Index: A tool to evaluate suitability of grass pellets for small scale combustion systems. Applied Energy, 103, 679-684.
 • Ciesielczuk, T. Poluszy􀃱ska, J., Rosik-Dulewska, Cz., Sporek, M. i Lenkiewicz, M. (2016). Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels. Ecological Engineering, 95, 485-491.
 • González del Tánago, M., García de Jalón, D. I Román, M. (2012). River Restoration in Spain: Theoretical and Practical Approach in the Context of the European Water Framework Directive. Environmental Management, 50(1), 123-139.
 • Heinsoo, K., Melts, I., Sammul, M. i Holm, B. (2010). The potential of Estonian semi-natural grasslands for bioenergy production. Agriculture, Ecosystems and Environment, 137, 86-92.
 • Islam, M. i Managi, S. (2018). Sustainable Adaptation to Multiple Water Risks in Agriculture: Evidence from Bangladesh. Sustainability, 10(6).
 • Izydorczyk, K., Michalska-Hejduk, D., Frątczak, W., Bednarek, A., Łapińska, M., Jarosiewicz, P., Kosińska, A. i Zalewski, M. (2015). Strefy buforowe i biotechnologie ekohydrologiczne w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych.Łódź: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Sprawozdanie z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz. COM(2012) 672 final.
 • Kud, K. (2013). Rolnicze i ekologiczne znaczenie terenów zalewowych. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • Kud, K. (2016). Zarządzanie gospodarką rolną na terenach zalewowych w kontekście globalnych zmian klimatycznych. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 16(XXXI), z. 3, 221-231.
 • Kud, K. (2017). Małe gospodarstwa rolne jako ekoinnowacyjny element rozwoju zrównoważonego obszarów nadrzecznych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 491, 264-272.
 • Kud, K. i Kud, B. (2012). Space for the river as a part of flood losses reducings, Proceedings of the Green Economics Institute 7th Annual Green Economics Conference. Oxford: Green Economics Institute.
 • Kundzewicz, Z.W. (2011). Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki - obserwacje i projekcje. Landform Analysis, 15, 39-49.
 • Lechowska, E. (2017). Zrównoważony rozwój (zagospodarowanie) obszarów zalewowych jako kluczowy element ochrony terenów zurbanizowanych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 38, 109-120.
 • Lorenc, H. (red.) (2012). Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Seria Monografie IMGW - PIB. Warszawa.
 • Melts, I., Heinsoo, K., Nurk, L., Pärn L. (2013). Comparison of two different bioenergy production options from late harvested biomass of Estonian semi-natural grasslands. Energy 61, 6-12.
 • NIK (2017). Informacja o wynikach kontroli System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym, nr ewid. 193/2016/KIN.
 • Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku - projekt, witryna Ministerstwa Energii: https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polskido-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji (dostęp: 08.03.2019).
 • Polityka Wodna Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu do 2016) - projekt, witryna Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/projekt-polityki-wodnej-panstwa-doroku-2030 (dostęp: 08.03.2019).
 • Schuch, G., Serrao-Neumann, S., Morgan, E. i Low Choy, D. (2017). Water in the city: Green open spaces, land use planning and flood management - An Australian case study. Land Use Policy, 63, 539-550.
 • Twaróg, B. (2014). Ochrona przeciwpowodziowa versus optymalna ochrona przeciwpowodziowa, czyli subiektywizm działań optymalnych. Gospodarka Wodna, 5, 173-179.
 • Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2017 poz. 1073.
 • Watson, K.B., Ricketts, T., Galford, G., Polasky, S. i O'Niel-Dunne, J. (2016). Quantifying floodmitigation services: The economic value of Otter Creek wetlands and ßoodplains to Middlebury, VT. Ecological Economics, 130, 16-24.
 • Wehn, U., Rusca, M. i Evers, J. (2015). Participation in flood risk management and the potential of citizen observatories: A governance analysis. Environmental Science & Policy, 48, 225-236.
 • Westhoek, H.J., Overmars, K.P. i van Zeijts, H. (2013). The provision of public goods by agriculture: Critical questions for effective and efÞcient policy making. Environmental Science & Policy, 32, 5-13.
 • Woźniak, L. i Kud, K. (2006). Economic and ecological importance of the alluviation process in agriculture - fresh alluvial sediments as a source of nutrient elements for plants. Agrochemistry Scientific Journal for Rational Utilization of Agrochemicals in Agriculture. V. X., 46(3), 23-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.