PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (25) | 7--22
Tytuł artykułu

Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj - dziś - jutro : (część II - Konsumpcja "jutra")

Warianty tytułu
The Place of Consumption in the Economy: Yesterday, Today, Tomorrow : (Part 2 - Consumption of Tomorrow)= Mesto potrebleniâ v èkonomike - včera, segodnâ, zavtra : (čast' II - Potreblenie "zavtrašnego dnâ")
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi kontynuację rozważań na temat "Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj - dziś - jutro ", przedstawionych w nr 1/2018 niniejszego czasopisma. Rozważania i analiza w tym artykule koncentrują się na problematyce konsumpcji ,Jutra". Ich celem jest pokazanie rysującej się od połowy XX wieku zmiany w postrzeganiu miejsca i roli konsumpcji w procesach gospodarowania i kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Treść artykułu przybliża pojmowanie "konsumpcji jutra" oraz warunków i czynników sprawczych zmiany w postrzeganiu miejsca i roli konsumpcji w procesach gospodarowania i kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Warunki i czynniki sprawcze wskazanych zmian tworzą przede wszystkim: gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach, cel rozwoju społeczno-gospodarczego - podnoszenie jakości życia społeczeństwa, łączne postrzeganie konsumpcji w mikro i makroskali, realne włączenie gospodarstw domowych do podstawowych regulatorów gospodarki, obok rynku, biznesu i państwa, oraz dalszy rozwój i upowszechnianie wdrażania nowych technologii do sfery życia gospodarczego i społecznego. Metoda badawcza wykorzystana w tym artykule to analiza materiałów wtórnych i dedukcja oraz indukcja. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a continuation of the deliberations on the topic entitled "The Place of Consumption in the Economy: Yesterday - Today - Tomorrow" presented in issue No. 1/2018 of this journal. The considerations and analysis in the article are focused on the issues of consumption of tomorrow. Their aim is to show the delineated since the mid-20,h century change in perception of the place and role of consumption in the processes of management and formation of the socioeconomic development. The article brings closer the understanding of 'consumption of tomorrow' as well as the conditions and causal factors of the change in perception of the place and role of consumption in the processes of management and formation of the socioeconomic development. The conditions and causal factors of the said changes are created primarily by the economy based on knowledge and innovation, the goal of the socioeconomic development - improvement of the quality of life of the society, combined perception of consumption in the micro- and macroscale, real inclusion of households into the basic regulators of the economy, besides the market, business and the state, as well as a further development and spreading of the implementation of new technologies to the sphere of economic and social life. The research method used in the article is an analysis of secondary materials as well as deduction and induction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - PIB
Bibliografia
 • Barber В. R. (2008), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Branson R. (2018), Obsesja na punkcie posiadania jest w momencie zwrotnym, "Forbes", nr 9.
 • Brynjolfsson E., Mcafee A. (2015), Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii, MT Biznes Ltd., Warszawa.
 • Bylok, F., (2016). Konsumpcja hedonistyczna a konsumpcja etyczna. Czy potrzebna jest społecznie odpowiedzialna konsumpcja?, Studia i Prace WNEiZ US, nr 3(43).
 • Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Bywalec Cz. (2017), Gospodarstwo domowe. Ekonomika. Finanse. Konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Dahlman C.J., Aubert J.E. (2001), China and the Knowledge Economy. Seizing 21st century: World Bank Institute, Washington DC.
 • Deloitte (2017), Global Powers of Retailling. The art. and science of customers.
 • EggersW. D.,MacmillanP. (2013), The Solution Revolution. How Business, Government, and Social Enterprises Are Teaming Up to Solve Society 's Toughest Problems, Harward Business Review Press.
 • Ertmańska К. (2011), Zachowania konsumenckie - Etnocentryzm, Internacjonalizm i Kosmopolityzm konsumencki, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 • Florida R. (2005), Cities and the creative class, Routledge, London.
 • Goldberg I. (2004), Poland and the Knowledge Economy, The World Bank, Washington DC.
 • Hannon E., Kuhlmann M., Thaidigsmann B. (2016), Devepoling products for a circular economy. Cross functional collaboration and customer-focused design thinking can help companies reap more value the energy and resources they use, McKinsey&Company.
 • Jones L.E., Manuelli R. (1990), A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications, "Journal of Political Economy", No. 5(98), October.
 • Jovanovic В., Rousseau PL. (2005), General Purpose Technologies, (w:) Handbook of Economic Growth, Philippe Aghion, Steven N. Durlauf (red.), Vol.1, Part B, Elsevier, Amsterdam, http://www.sciencedirect.cOm/science/article/pii/S 157406840501018X [dostęp: 20.07.2018].
 • Kieżel E. (red.) (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
 • 1 Koźmiński A.K. (2001), Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, (w:) Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (2016), Wyobraźnia ekonomiczna, Poltext, Warszawa.
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja-ewolucja ról i znaczeń, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Kryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", nr 51.
 • Kukliński A. (2001), Gospodarka oparta na wiedzy (GO W.) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, KBN, Warszawa.
 • Kusińska A. (red.) (2005), Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, PWE, Warszawa.
 • Lewis D., Bridger D. ( 2000), The Soul of the New Consumer: Authenticity - what we buy and why in the New Economy, Nicholas Brealey, Michigan.
 • Lipiński E. (1981), Problemy, pytania, wątpliwości, PWE, Warszawa.
 • Lucas R.E. (1988), On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", No. 1(22).
 • Meadows D., Randers J. (2004), Limits to Growth- The 30-Year Update, Chelsea Green Publishing, White River Junction.
 • Ministerstwo Rozwoju (2016), Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Warszawa.
 • Mróz B. (red.) (2009), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 • Mruk H. (2018), Ewolucja marketingu. Budowanie wspólnego dobra, Poznań.
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Odorzyńska-Kondek J. (2017), Innowacyjność konsumentów (materiały niepublikowane).
 • Olejniczuk-Merta A. (2009), Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2016), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Rifkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów, Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Studio ЕМКА, Warszawa.
 • Romer P.M. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", No. 5(94), October.
 • Romer P.M. (1989), Human Capital And Growth: Theory and Evidence, National Bureau of Economic Research.
 • Szczepański J. (1978,), Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej, PWE, Warszawa.
 • Szczepański J., (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka, Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • The Millenium Development Goals (2000), United Nations, 55 Sesja ONZ.
 • Temple J. (1999), The New Growth Evidence, "Journal of Economic Literature", No. 1(37).
 • Vanhaverbeke W., Duysters G., Noorderhaven N. (2002), External technology sourcing through alliances or acquisitions: An analysis of the application-specific integrated circuits industry, "Organization Science", Vol. 13, No. 6.
 • Włodarczyk K. ( 2013), Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniu konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(5).
 • Żabiński L. (2011), Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój. "Forum", Biuletyn UE w Katowicach, nr 33.
 • http://www. JWT.com, grudzień 2013.
 • https ://www.j wtintel ligence. com/trend-reports/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.