PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 69--84
Tytuł artykułu

Inkorporacja acquis Schengen do prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego państw członkowskich

Autorzy
Warianty tytułu
The Incorporation of the Schengen Acquis into European Union Law and the National Law of the Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł podejmuje w formie interdyscyplinarnej analizy prawno-politologicznej problematykę włączenia acquis Schengen do prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego państw członkowskich UE w świetle koncepcji hybrydowego reżimu zarządzania granicami i terytorium. Zgodnie z nią, acquis Schengen stymulowało proces krzyżowania interesów bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic państw członkowskich z ponadnarodowym imperatywem ideologicznym w odniesieniu do zasady swobodnego przepływu osób. Hipotezą badawczą w tym artykule jest założenie, że inkorporacja acquis Schengen do prawa UE ugruntowała hybrydowość prawno-instytucjonalnej konstrukcji UE po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego wskutek sprzeczności logiki przetargu politycznego na poziomie międzyrządowym i wertykalnego spill-over wygenerowanego na poziomie ponadnarodowym w wymiarze instytucjonalnym i polityczno-decyzyjnym. Wnioski wskazują na ukonstytuowanie w wyniku "schengenizacji" przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, w której zasada swobodnego przepływu osób skutkowała zróżnicowaniem mechanizmów adaptacyjnych państw w odniesieniu do zdeterminowanego ideologicznie projektu transformacji systemu zarządzania terytorium i granicami w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article takes up in the form of an interdisciplinary legal and political analysis the issue of the incorporation of the Schengen acquis into European Union law and the national legal systems of the EU member states in the light of the concept of a hybrid system of territorial governance. Accordingly, the Schengen acquis stimulated the process of intersecting the interests of internal security and the protection of Member States' borders with the supranational ideological imperative with regard to the principle of free movement of persons. The argument developed in this article is that the incorporation of the Schengen acquis into EU law consolidated hybridity of the legal and institutional construction of the EU after the Amsterdam Treaty as a result of the contradiction between the logic of political bargain at the intergovernmental level and the vertical spillover generated at the supranational level in the institutional and decision-making dimensions. The conclusions point to the emergence, as a result of "schengenisation", of the area of freedom, security and justice in the EU, in which the principle of free movement of people brought about diversification of the states' adaptation mechanisms in relation to the ideologically determined project of transformation of the system of management of the territory and borders within the European Union.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • 1. AAS Katja Franko (2007), Globalization and Crime, London-Thousand Oaks-New Delhi-Singapore.
 • 2. BONNÉN Preben, SØSTED Michael (2003), The Origin, Development and Perspectives of Nordic Co-operation in a New and Enlarged European Union, "Österreichische Zeitschriftfür Politikwissenschaft", nr 1.
 • 3. BRIBOSIA Hervé (1998), Liberté, sécurité et justice: l'imbroglio d'un nouvel espace, "Revue du Marché Unique Européen", nr 1.
 • 4. CASE C-77/05 (2007), United Kingdom v. Council of the European Union, "European Court Records", I-11459.
 • 5. CASE C-137/05 (2007), United Kingdom v. Council of the European Union, "European Court Records", I-11593.
 • 6. CASE C-482/08 (2010), United Kingdom v. Council of the European Union, "European Court Records", I-10413.
 • 7. CORNELISSE Galina (2014), What's Wrong with Schengen? Border Disputes and the Nature of Integration in the Area Without Internal Borders, "Common Market Law Review", nr 3.
 • 8. CULLEN David (1995), Variable Geometry And Overlapping Circles: In Search of a Suitable Model for Justice and Home Affairs, w: Ronald Bieber, JörgMonar (red.), Justice and Home Affairs in the European Union. The Development of the Third Pillar, Brussels.
 • 9. CULLEN Peter (2001), The Schengen Agreement with Iceland and Norway: Its Main Features, "ERA Forum", nr 4.
 • 10. DECLARATION ON ARTICLE 5 (1997) of the Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union, w: Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts, Luxembourg.
 • 11. DUFF Andrew (red.), (1997), The Treaty of Amsterdam. Text and Commentary, London.
 • 12. EUROPEAN REPORT, Free Movement: Accession of Nordic Passport Union to Schengen Area Postponed. (24.05.2000).
 • 13. FODE Henning (1993), Cooperation on Law Enforcement, Criminal Justice and Legislation in Europe. Nordic Experience, w: Henry Schermers et al. (red.), Free Movement of Persons in Europe. Legal Problems and Experiences, Dordrecht-Boston-London.
 • 14. GRUSZCZAK Artur (2012a), Schengen - kłopotliwy sukces, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński", nr 2(13).
 • 15. GRUSZCZAK Artur (2012b), Cooperation of Nordic Countries in the Field of Internal Security, w: Ryszard M. Czarny et al. (red.), The Northern Spaces - Contemporary Issues, Warszawa-Kielce.
 • 16. GRUSZCZAK Artur, RECZKIN Karol (red.), (2006), Polska i Schengen - ostatnia prosta czy początek trudnej drogi?, "Materiały Robocze Forum", nr 1(5), Warszawa.
 • 17. HEDEMANN-ROBINSON Martin (1999), The Area of Freedom, Security and Justice with Regard to the UK, Ireland and Denmark: The 'Opt-in Opt-outs' under the Treaty of Amsterdam, w: David O'Keeffe, Patrick Twomey (red.), Legal Issues of the Amsterdam Treaty, Oxford-Portland.
 • 18. KOMITET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (1997), Narodowa Strategia Integracji, Warszawa.
 • 19. KUIJPER Pieter Jan (2000), Some Legal Problems Associated with the Communitarization of Policy on Visas, Asylum and Immigration Under the Amsterdam Treaty and Incorporation of the Schengen Acquis, "Common Market Law Review", nr 2.
 • 20. MARTELA Michał (2005), Ocena stosowania dorobku prawnego Schengen - ewaluacja Schengen, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 1(19).
 • 21. MARTELA Michał (2007), Problematyka stosowania przez Wielką Brytanię i Irlandię postanowień Tytułu IV TWE, "Materiały Robocze Forum" nr 1(11),Warszawa.
 • 22. RADZIKOWSKA-KRYŚCZAK Barbara, SADOWNIK Anna (red.), (2008), Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, Warszawa.
 • 23. ROKICKA Karolina (2000), Włączenie acquis Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", nr 2(14).
 • 24. RYAN Bernard (2001), The Common Travel Area between Britain and Ireland, "The Modern Law Review", nr 6.
 • 25. SZACHOŃ-PSZENNY Anna (2014a), Polska jako państwo członkowskie strefy Schengen na tle innych typów uczestnictwa w acquis Schengen, w: Artur Kuś, Anna Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Lublin.
 • 26. SZACHOŃ-PSZENNY Anna (2014b), Wymiar prawny i terytorialny strefy Schengen, w: Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Warszawa.
 • 27. THYM Daniel (2002), The Schengen Law: A Challenge for Legal Accountability in the European Union, "European Law Journal", nr 2.
 • 28. VAN DE RIJT Wouter (1997), Schengen et les pays nordiques: aperçu de la situation actuelle, w: Monica den Boer (red.), Schengen, Judicial Cooperation and Policy Coordination, Maastricht.
 • 29. ZAIOTTI Ruben (2011), Cultures of Border Control.Schengen and the Evolution of European Frontiers, Chicago-London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.